Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Olav Pärnamets ja Jaan Kiivit

25 aastat Euroopa kirikuosaduses

Leuenbergi Konkordia[1] (Euroopa reformatoorsete kirikute konkordia) võeti vastu 16. märtsil 1973 Baseli lähedal Leuenbergis luterlike ja reformeeritud kirikute poolt. Tänaseks on leppega liitunud enam kui 100 kirikut Euroopas, sealhulgas metodistid. Osaduskond kannab aastast 2003 nime Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) ja sellesse kuuluvad kirikud on üksteisega kantsli- ja armulauaosaduses. Üheskoos ollakse võimelised pidama jumalateenistust; seega on tegemist eelkõige praktilise, jumalateenistusliku osadusega. Lepe väljendab veendumust, et kirikuteosadus rajaneb Jeesuse Kristuse enda kohaolul ja toimimisel. Tema on kiriku alus ja kriteerium.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on olnud osaduskonna liige aastast 1975. 2. veebruaril 1997, seega 25 aastat tagasi, liitus Eesti Metodisti Kirik. Pidulikku sündmust saabus toona Eestisse tähistama koguni kaks Euroopa metodisti piiskoppi: Saksamaa piiskop Walter Klaiber ja meie piiskopkonna piiskop Hans Växby. Erilist jumalateenistust meenutab ajakirja Koduteel 1997. aasta esimese numbri kaanepilt, kus on armulauda pühitsemas EELK peapiiskop Jaan Kiivit ja EMK superintendent Olav Pärnamets.

Leuenbergi konkordia kinnitab, et usutunnistuslike erinevuste säilides on võimalik luua kiriklik osadus tähenduses, et „evangeeliumi mõistmise osas saavutatud üksmeele alusel lubavad erinevate usutunnistustega kirikud üksteisele osasaamist sõnast ja sakramendist ning püüdlevad võimalikult suure ühtsuse poole tunnistuse andmises ja maailma teenimises“ (LK 29). Omaaegne EKOE peasekretär Michael Bünker on öelnud: „Leuenbergi mudeli oikumeenilist tähtsust rõhutab metodistide liitumine kirikuosadusega. Selle läbi sai selgeks, et see mudel on rakendatav ka teiste konfessioonide puhul.“[2]


[1] Leuenbergi konkordia eestikeelne tekst on leitav kogumikus „Documenta oecumenica“ (2006) lk 106-113; vaata ka Thomas Andreas Põderi artiklid ajalehes Eesti Kirik 17.01.-31.01.2007 ja 13.03.2013
[2] M. Bünker. Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) – Leuenbergi kirikuosadus. Asutamine – Tänapäev – Tulevikuväljavaated. Kirik ja Teoloogia 3.02.2012.

Märgusõnad:

Veel rubriigis Kirikuelu

Mis on sõdade sõnumid?

Gümnaasiumi päevil kirjutasin kirjandi teemal „Mis on sõdade sõnumid?”. Ukraina sõja tõttu
Ukraina Metkodisti kirik Uzhgorodis

Metodistid Ukrainas

Alates 30. aprillist (2022) kuulub Ukraina metodisti kirik nüüd meiega koos Põhja-Euroopa
ümk-ja-emk-tulevik

ÜMK ja EMK tulevik

Viimaste aastate jooksul on Ühinenud Metodisti Kirikus (ÜMK) räägitud võimalikust lõhenemisest, mille
Mine asukohta Üles