Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

ümk-ja-emk-tulevik

ÜMK ja EMK tulevik

Viimaste aastate jooksul on Ühinenud Metodisti Kirikus (ÜMK) räägitud võimalikust lõhenemisest, mille põhjuseks on erinevad seisukohad inimseksuaalsuse küsimuses ja – nagu T. Lilleoja oma artiklis esile toob – on erimeelsuse juur peidus küsimuses, kas primaarseks autoriteediks peetakse Pühakirja õpetust või sellega vastuolus olevaid kaasaegse ühiskonna seisukohti.

Kuigi ÜMK kõrgeim organ – peakonverents – on korduvalt hääletanud traditsioonilise seisukoha poolt, avaldati 2020. aasta alguses plaan, mille alusel kustutataks ÜMK Kirikukorrast säte „Homoseksuaalne praktika on kokkusobimatu kristliku õpetusega“ ning konservatiivse poole esindajad moodustaksid uue, traditsionalistliku metodisti denominatsiooni (Global Methodist Church). 2020. aasta mais toimuma pidanud ÜMK peakonverents, mis pidi eelnimetatud ettepaneku üle hääletama, on koroonapandeemia tõttu edasi lükatud ning praeguse plaani järgi toimub see käesoleval aastal 29. augustist 6. septembrini. Seega ei ole praeguseks veel midagi otsustatud ning me saame kiriku juriidilisest lõhenemisest rääkida üksnes hüpoteetiliselt.

Usun, et Jumalal on meie Kirikuga oma plaan, seetõttu palvetagem, et peakonverentsil tehtavad otsused oleksid Jumalast juhitud!

Selleks, et kaardistada võimalikke tulevikustsenaariume Eesti Metodisti Kiriku (EMK) jaoks ÜMK lõhenemise korral, otsustas kirikuvalitsus kokku kutsuda töörühma, mille liikmeteks määrati superintendent Robert Tšerenkov, endine superintendent Taavi Hollman, peakonverentsi delegaat Priit Tamm, peakonverentsi varudelegaat Mark Nelson ning superintendendi assistent ja kirikuvalitsuse liige Marjana Luist. Grupi eesmärk on koondada informatsiooni, et aastakonverents saaks teha teadliku otsuse juhul, kui peakonverents võtab vastu ÜMK lõhenemise otsuse vastavalt eelpool nimetatud plaanile.

Tänaseks on töörühm kohtunud kolmel korral, et kaardistada tõenäolised tulevikustsenaariumid ja võimalikud lahendused EMK jaoks. Meeskonna esindajad on osalenud ÜMK Euroopa piirkonna tulevikunägemuse-teemalistes vestlustes, vestelnud potentsiaalsete partneritega teistest Baltimaadest ning pidanud veebikohtumise loodava Global Methodist Church’i esindajatega, et koguda informatsiooni ja saada vastuseid oma küsimustele. Lisaks on kaardistatud erinevate alternatiivide plussid ja miinused.

Märgusõnad:

Veel rubriigis Kirikuelu

EMK Aastkonverents 2022

Aastakonverents

17.-19. juunil toimus Tallinnas Eesti Metodisti Kiriku aastakonverents, millest võtsid osa EMK
EMK Suvekonverents 2022. Foto: Aivo Parmson

Suvekonverents

„Ainus asi, mis oli suvekonverentsi puhul halvasti, oli see, et see sai

Mis on sõdade sõnumid?

Gümnaasiumi päevil kirjutasin kirjandi teemal „Mis on sõdade sõnumid?”. Ukraina sõja tõttu
Mine asukohta Üles