Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Robert Tserenkov

„Ja jüngrid said täis rõõmu ja Püha Vaimu.“ Ap 13:52

Mis on meie ühiskonnas hetkel kõige levinum sõna? Lugedes ja vaadates uudiseid, võib jõuda ainult ühele järeldusele, et see sõna on KRIIS. Meil on tervishoiukriis ja energiakriis, Euroopas on julgeolekukriis. Räägitakse ka juhtimiskriisist ja noorte vaimse tervise kriisist ja neid erinevaid kriisi variante on veel. Kui mitte ühiskonna tasandil, siis isiklikus elus. Kuidas keset erinevaid kriise, raskusi ja väljakutseid mitte tunda hirmu, mitte langeda masendusse ega kaotada hingerahu?

Apostlite tegude raamatu 13. peatükk räägib apostel Pauluse esimesest misjonireisist. Kui alguses saatis Paulust ja Barnabast evangeeliumi kuulutamisel edu, kõik oli hästi ning terve linn tuli neid kuulama, siis üsna varsti tuli tõeline kriis – algas tagakius, tekkis oht nende elule ja nad pidid tollest piirkonnast lahkuma. Tagakius ja raskused oleks võinud Paulust või tolle linna vastpöördunuid jüngreid viia masendusse ja emotsionaalselt rivist välja lüüa: „Miks Jumal lubas kõigel sellel juhtuda?! Me ju teeme õiget asja! See mis toimub, ei ole ju õiglane!“ Nad oleks võinud pahandada, vihastuda, või kuulutustööst üleüldse loobuda. Kuid selle asemel on jüngrite kohta öeldud, et nad „said täis rõõmu ja Püha Vaimu“.

Mis kannab meid läbi keeruliste aegade? Jumala Püha Vaim annab meile jõudu, kui oleme jõuetud; lootust, kui oleme lootust kaotamas; lohutust, kui me seda vajame; annab tarkust, kuidas edasi minna ja täidab meid taevase rõõmu ja rahuga keset elu keerulisi käike. Kui maailm meie ümber täitub rohkem mure, hirmu ja kurjusega, siis kristlase jaoks on lahendus saada järjest rohkem täis Püha Vaimu, kes toob oma ligiolekuga meie ellu armastuse, rõõmu, rahu ja kõik teised Vaimu viljad. Lugedes Apostlite Tegude raamatut me näeme, et Püha Vaimuga täitumisest ei räägita ainult teises peatükis, kus nelipüha päeval Püha Vaim esimest korda välja valatud sai. Püha Vaimuga täitumisest räägitakse mitmetes kohtades terve raamatu vältel (Ap 2; 4:28-31; 8:15-17; 10:44; 13:52; 19:6). Samuti ei räägita Uues Testamendis Püha Vaimuga täitumisest kui ühekordsest sündmusest kristlase elus, vaid pigem pidevast täitumisest või täidetud olemisest.

Mida on meie süda täna täis? Kas hirmu, muretsemist, andestamatust, pattu? Või oleme täis Püha Vaimu, kes toob meie ellu võidu, julguse, rõõmu, rahu ja teised Vaimu viljad? Eks see, mida me täis oleme, meist ka välja tuleb.

Saagem täis Püha Vaimu!

Robert Tšerenkov
EMK superintendent

Märgusõnad:

Veel rubriigis Superintendendilt

Taevatrepp. Vicki Nunn. Pixabay

Uus aeg

Kui küsida kirikuinimestelt, millised on kõige tähtsamad ristiusu pühad, siis saame kindlasti
Robert Tserenkov

Superintentendilt

Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“ Mk
Talvine põld, päikeseloojang

Kallid lugejad!

omadega sassis maailma, et tuua pattude andestust, lepitust Jumalaga ja uut elu kõigile,
Mine asukohta Üles