Robert Tserenkov

Superintentendilt

Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!“ Mk 16:15

Käesoleval aastal oleme Eesti Metodisti Kirikus palju rääkinud Jeesuse suurest misjonikäsust kuulutada evangeeliumi. Evangeelium on rõõmusõnum Jumala armastusest, mis sai ilmsiks läbi Jumala Poja Jeesuse Kristuse tuleku siia maailma, läbi Tema surma ja ülestõusmise, et meil oleks võimalik saada pattude andestust ja igavest elu. Jõulukuul tuletame eriliselt meelde kõiki neid sündmusi, mis on seotud Kristuse sünniga. Tema tulekut siia maailma võibki käsitleda misjonina, kus Kristus oli täitmas oma Isa suurt misjonikäsku maailma lunastamise plaanis. Nõnda on ütelnud ka kuulus maadeavastaja ja misjonär David Livingstone, et Jumalal oli üks Poeg ja temagi oli misjonär.

Aga ka kõik kristlased on teatud mõttes misjonärid, olles saanud Kristuselt misjonikäsu minna kõike maailma. Misjonäri tiitel paneb enamikku kristlasi end tundma ebamugavalt, sest suur enamus ei ole valmis kolima kuhugi võõrasse, tundmatusse riiki ja hakkama koguduse rajajaks pärismaalaste keskel. Kindlasti on neid kristlasi, keda Jumal kutsub kuulutama kuskil kauges riigis. Kuid käsku: „minge kõike maailma“ võib käsitleda ka selliselt, et ka meie endi lähikond on osa sellest „kõigest maailmast“ ja et me ümber on palju teisi erinevaid maailmu: ärimeeste maailm, kunstnike maailm, arstide maailm, haritlaste maailm, hooldekodude maailm, noorte Instagrami ja TikToki maailm ja nii edasi, kus igal pool peab kuulutama evangeeliumi. Jumal kutsub meid minema iga inimese maailma, jagama Jumala armastust ja evangeeliumi – rõõmusõnumit.

Mõeldes sellel toredal advendi- ja jõuluajal sellele, kuidas Kristus tuli siia maailma oma missiooni täitma, mõtleme ka sellele, kelle jaoks meie võiksime olla misjonärid.

Õnnistatud jõuluaega soovides,
Robert Tšerenkov, EMK superintendent

Märgusõnad: