Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Etioopia lapsed vett tassimas

Misjon Etioopias

Eesti kristlik organisatsioon MTÜ Damota on tegutsenud aastast 2010, et aidata Etioopia lastel saada ligipääsu haridusele. Ka mitmed metodistid ja EMK kogudused on osalenud Etioopia misjonireisidel ning panustanud sellesse töösse palvete, annetuste, vastsündinutele mütside kudumise ja muu abiga. Uurisime organisatsiooni juhilt, millised tegevused on organisatsioonis käimas praegu ja mis on plaanis.

Novembris pakime taas kord kohvreid, et lennata Etioopia pealinna Addis Abebasse ja sealt edasi Soddosse. Läheme viiekesi.

Soddos pole kõik enam nii nagu varem. Pooled lastest ei ole enam põhikoolis. Neist on sirgunud noored, kes vajavad toetuseks arutlevaid vestlusi ja julgustust. Õppides ilma laua, tooli, elektrita ja tehes seda tihti tühja kõhuga, on tulemused siiski kõigist ootustest paremad. Tänu järjepidevatele toetustele ja laste endi arusaamisele, et teadmistest ja tarkusest sõltub edasine elu nii isiklikul kui kogu ühiskonna tasandil, on see imeline protsess teoks saanud. Andja annab ja saaja võtab vastu kogu südamest, et saada parim tulemus.

Soddo linn Damota mäe jalamil
Soddo linn Damota mäe jalamil

Üheks eesmärgiks on jätkata õppimisvõimaluste pakkumist vähekindlustatud perede lastele. Haridus annab neile õpingute lõppedes oskuse iseseisvalt eluga toime tulla – kas siis jätkata õpinguid ülikoolis või omandada põhihariduse lõppedes hariduse (Eesti mõistes keskerihariduse), mis annab koolist lahkudes praktilised tööoskused. Seetõttu plaanime koostöös kohaliku kooliga välja töötada ja juurutada praktiliste eluoskuste programmi (õpetada madratsite õmblemist, kohviku pidamist, arvutikasutust jms), mida kool saaks edaspidi ka iseseisvalt kasutada teiste õpilaste puhul.

Seetõttu oleme juba 2019. aastal aidanud õpetada praktilisi oskusi, et tagada õpilaste iseseisev toimetulek pärast koolist lahkumist. 2020.-21. õppeaastal plaanime välja töötada programmi, kus pilootprojektis osalevad MTÜ Damota toetatud lapsed (kokku u 40). Edaspidi saab kool programmi iseseisvalt kasutada.

Iga-aastaselt oleme toetanud õppemaksu, koolivormi ja koolilõuna võimaldamist kõige vaesematest peredest pärit lastele, kes omandavad alghariduse. Vaestel peredel ei ole võimalik ise soetada õpikuid ja koolivorme ning seetõttu jäetakse lapsed kooli saatmata. Pered ei jaksa osta koolilõunaid, samuti on sagenenud laste puudumine meditsiinilistel põhjustel. Nii Damota poolt toetatud õpilaste hulgas kui ka koolis on hulgaliselt neid õpilasi, kelle õpitulemused ei võimalda neil edasi õppima minna.

Parimate tulemustega õpilased saavad jätkata ülikoolis, mis on riiklikult rahastatud. Pikemas perspektiivis aitab ainult haridus leevendada vaesust ja parandada elatustaset.

Eestist Etioopiasse minemisel on alati ka mingi väike värske fookus.

Etioopia on viimased paar aastat keerukas poliitilises olukorras – räsitud kodusõjast ja rahutustest. Põhja-Etioopia ülikoolid on suletud ja paljudel tudengitel üle Etioopia on õppimine takistatud.

Paljud õpilased on jõudnud stardipunkti, et alustada unistuste elu ülikoolis, et tulevikus leida oma esimene töökoht. Töökoht, see tähendab garanteeritud toitu kogu perele, õppemaksu toetust oma noorematele õdedele-vendadele.

Koolilõuna Etioopias
Koolilõuna Etioopias

Täiesti uueks väljakutseks on selle aasta lõpul ehitada ühiselamu tüdrukutele, kelle elukoht on kolme tunni jalgsimatka kaugusel lähimast koolimajast. Erilise väljakutse saime selle aasta kevadel, kui Joonatan Lepik ja Martin Ruumet külastasid Mana ja Manša hõime Kesk-Etioopias. Võimatuna tunduvast elu-olust hoolimata on nende perede silmis näha aga lootust ja sihikindlust. Ainsaks igatsuseks on saada oma lastele hea haridus. Haridus on riigi prioriteetide hulgas, aga täna puuduvad selle tagamiseks vahendid. Ehituse teeb keeruliseks juurdepääsu puudumine. Lastele aga jääb kolme tunnine matk liiga kaugeks, et ühe päevaga jõuda kooli ja tagasi koju. Jumala abiga on leitud vahendid ühiselamu ehitamiseks.

Koristustalgud Soddo linnas
Koristustalgud Soddo linnarahva enda initsiatiivil.

Täname kõiki, kellel on olnud südames jagada midagi oma küllusest ja oleme väga tänulikud iga palve eest! Laste hariduse toetuse soovist saad kirjutada ngodamota@gmail.com.

Meie tegemisi ja kogemusi saad lugeda www.etioopia.ee lehelt.

Märgusõnad:

Veel rubriigis Misjon

Jalanõud, mis rändasid heategevuspoest Aafrikasse

Jumal juhib

Õp 16:9 Inimese süda kavandab oma teed, aga Issand juhib tema sammu.
Hans Lahi

Kogukonnamisjon

Lääne Virumaal, kaunite Viitna metsade vahel elab mees, kes Jeesuse antud läkitust
Mine asukohta Üles