Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Olav Parnamets ja Eddie Fox istumas kiriku pingil

Venna Eddie Fox’i mälestuseks

28. juulil 2021 lahkus igavikku EMK kauaaegne sõber Eddie Fox. 3.-5. septembril Tallinnas toimunud EMK Aastakonverentsil alustas Olav Pärnamets Eddie Foxi mälestuskõnet, kuid lõpetada ta seda ei saanud, sest kantslis olles tabas teda insult. Olavi nõusolekul trükkis tema abikaasa Urve käsikirjalise kõne ära, et pooleli jäänud kõne saaks lõpuni jutustatud.

See on lugu sellest, kuidas Jumal oma lapsi üksteise õnnistuseks kasutab.

1975. a kutsus 1944. a sõja jalust Rootsi põgenenud EMK pastor Eduard Raud mind, Tallinna metodisti koguduse pastorit, oma abikaasa Sofie matustele Norrköpingis. Kohtusin seal Norrköpingi linna metodisti koguduse pastori Rolf Lindelliga ja osalesin nende pühapäevasel jumalateenistusel.

Pastor Lindell oli Rootsi metodistide esindajana kutsutud osalema Board of Discipleship UMC poolt korraldatud üritusel New World Mission, mille juhiks oli Dr Eddie Fox. Selle ürituse käigus kutsutud pastorid ja evangelistid suunati kahe nädala jooksul teenima erinevaid kogudusi, viibima erinevates kodudes Tennessees (Nashville), Põhja-Carolinas, Alabamas (Birmingham). Iga külalispastor pidi teenima kahte kogudust pühapäevasel jumalateenistusel ja piiblitunnis, kus tuli kuulajatele tutvustada ka oma kogudust, ühiskonnaelu erinevaid valdkondi jne.

Too Rootsi pastor, olles sellised kogemused läbi käinud, otsustas kirjutada Eddie Foxile ja soovitada tal kutsuda mind – üht tundmatut kuju raudse eesriide tagant.

Mulle täiesti tundmatu pastor Dr Eddie Fox tegigi tolle Rootsi metodisti pastori soovituse järgi. Varsti sain Dr Foxilt kirja, kus oli lühitutvustus ja kutse osavõtuks eelpool kirjeldatud üritusest nimega New World Mission.

Kes tolleaegset Nõukogude Liidu olustikku mäletab, teab, kui harva kerkis raudne eesriie isegi tähtsate tegelaste kohal, liiati siis minusuguse, kolmanda sordi kodaniku – metodisti pastori kohal!

Mul ei olnud eriti suurt usku, kui ma palvetasin: „Issand, kui Sina tahad, et ma sinna lähen, siis hoolimata kõigist takistustest, Sa avad tee. Issand, kui Sina tahad, lükkad Sa ka raudsed eesriided kõrvale.“ Palusin Jumalalt juhatust ja sain julgustust: Jesaja 45:2 „Mina käin su ees ja teen kingud tasaseks, ma purustan vaskuksed ja raiun katki raudriivid!“ (raudse eesriide) „Ma avan sulle pimeduse varjust varandusi ja peidupaikadest aardeid, selleks, et sa teaksid, et see olen mina, Issand, Iisraeli Jumal, kes sind on kutsunud nimepidi.“

Annan sulle varandusi! Vene rahvas ütleb, et parem on omada 100 sõpra kui 100 rubla. Sõprugi on mitmesuguseid, üpris erineva kaaluga oma tähtsuselt ja tähenduselt, oma ustavuselt ja armastuselt. Õige sõber on sõber igal ajal.

Issand avas tee ja 1978. a aprillikuu lõpus maandusin Nashville’i lennujaamas, kus toimuski minu esmakordne kohtumine Eddie’ga.

Eddie, it is a miracle!“ olid mu esimesed sõnad talle kätt ulatades. Ja tõepoolest, Jumal õnnistas armuliselt oma imedega meie 43 aasta pikkust sõprust, mis algas juba 13 aastat enne Eesti iseseisvumist.

Kokkuvõtlikult saan öelda, et Eddie oli sõber, kes Jumala armust ja tarkusest suutis rohkem kui sada sõpra rakendada Jumala koguduste teenimise vankri ette, et Jeesuse nimi saaks kõikjal tuntuks ja austatuks.

Eddie oli 25 aastat Metodisti Maailmanõukogu evangelismitöö juht. Et talle usaldatud ülesande suurusest aimu saada, peab mainima, et Metodisti Maailmanõukogu koondab metodistliku traditsiooniga kirikuid 155 maal, liikmeskonna koguarvuga ca 85 miljonit. Kristuse hea sõnumi saadikuna jõudis ta väga paljudesse paikadesse. Kuid tema kabineti töölaual oli ainsana sinimustvalge lipp.

Dr. Eddie Foxi arusaam Kristuse evangelismist, nagu seda peaks kuulutama ja kogema, on kokkuvõtlikult tema poolt väljendatud nõnda: „Kus iganes kirik on ustav Piibli õpetusele, puhtale pühale elule, avatud Pühale Vaimule ja kuulekas kiriku korrale, seal sa leiad kiriku, kes on elujõuline ja nakatav. Ja kus seda ei ole, sa leiad kiriku, mis on surnud sekt. Tal on vaid vorm, kuid puudub vägi.“

Eddie oli maast madalast seotud ühe väikese metodisti külakogudusega Tennessee osariigis USA-s. 9-aastasena väljendas ta oma soovi järgida Jeesust.

16-aastasena soovis saada jutlustajaks, nagu oli olnud ta vanaisa. Kirik volitas teda jutlustama, kui Eddie oli 17-aastane. Hiljem sai temast ordineeritud vanem. Ta teenis kogudusi Holstoni konverentsi piires, mis hõlmab Tennessee ja Virginia osariike. Eddie Fox oli palju aastaid hõivatud ÜMK evangelismi, jüngerluse ja kristlaste vaimulikku kasvu edendavates valdkondades.

Olles juba kuuendat põlve metodist kirikuisa John Wesley vaimus, oli ta murelik võõraste ebakristlike suundumuste pärast, mis on kahjuks ÜMK-s aset leidnud.

Eddie otsis ja leidis võimalusi, toetamaks kogudusi nii Eestis, Ida-Euroopa maades kui ka Kuubal. Tal on märkimisväärne osa Tallinna, Tartu ja paljude teiste Eestimaa pühakodade sünnis ning restaureerimisel ning EMK Teoloogilise Seminari asutamisel. Dr Eddie Fox oli EMK Teoloogilise Seminari eestseisuse liige, samuti EMK Aastakonverentsi auliige. Ta oli ka ühenduse Friends of Estonia (Eesti Sõbrad) üks olulisematest juhtidest.

Tänan Jumalat, kes kinkis mulle privileegi olla tema sõber. Keegi on öelnud: „Paljud inimesed kõnnivad su ellu ja sama kiiresti ka lahkuvad sealt, aga ainult tõelised sõbrad jätavad jalajälje sinu südamesse.“

„Õndsad on need, kes Issandas surevad – nad hingavad oma vaevadest ja nende teod järgnevad neile.“ (Ilm 14:13 refereering)

28. juuli hommikul sain õde Mary Nell Foxilt sõnumi, et tema kallis abikaasa ja meie kiriku kauaaegne hea sõber Eddie Fox on lahkunud igavikku.

Eddie ja Mary Nell olid abielus üle 60 aasta ja ma ei kujuta ette Eddiet ilma Mary Nellita. Hoidkem ta abikaasat Mary Nelli ja ta peret oma eestpalvetes!

Jumalalt tulevad kõik head anded. Ühed neist kõige kallimaist on head sõbrad nagu meie vend Eddie Fox.

Märgusõnad:

Veel rubriigis Kirikuelu

EMK Aastkonverents 2022

Aastakonverents

17.-19. juunil toimus Tallinnas Eesti Metodisti Kiriku aastakonverents, millest võtsid osa EMK
EMK Suvekonverents 2022. Foto: Aivo Parmson

Suvekonverents

„Ainus asi, mis oli suvekonverentsi puhul halvasti, oli see, et see sai

Mis on sõdade sõnumid?

Gümnaasiumi päevil kirjutasin kirjandi teemal „Mis on sõdade sõnumid?”. Ukraina sõja tõttu
Mine asukohta Üles