Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Rubriik

Noortekas

Sündmusterikas suvi ja sügis noortetöös

Suvi ja sügis olid EMK noorte jaoks tihedalt põnevaid kristlikke sündmusi täis.

30. juunist 6. juulini toimus Generatsion2 poolt korraldatud venekeelne noortelaager Aa rannas, kus osalesid ka eestikeelsete koguduste noored. Augusti alguses osalesid noored EMK Suvekonverentsil Aa rannas, kus noored teenisid muusikas, lastetöös, noortetöös, Wesley grupi juhtidena, abistasid tehnika tiimis ning suvekonverentsi juubeliürituse korraldamisel. Augusti lõpus toimus Tallinnas noortejuhtide koolitus, kus jällegi olid vene ja eesti keelt kõnelevad noored koos. Septembris osales grupp EMK noori Piiblipäevade festivalil.

Loe edasi

Noorte Kilingi-Nõmme väljasõit

Kolmandat korda toimunud Kilingi-Nõmme väljasõit oli Pärnu koguduse noortele ja nende sõpradele mõeldud suvine telkimisega üritus.

See pakkus mitmekülgset osaduslikku ajaveetmist värskes õhus. väljasõidu traditsioonilisteks tegevusteks oli külluslik ujumine, lõunasöök kohalikus kohvikus, mitmekülgne maastikumäng, noori ülesehitav jutlus, õhtune grillimine koos ülistuslauludega, piiblitund ja osalemine kohaliku koguduse jumalateenistusel. Igal aastal on uus teema ja uus laupäevane jutlustaja. täname Jumalat eesõiguse eest olla nende väljasõitude eestvedajad, ja kõiki, kes on üritusi mistahes viisil toetanud.

Loe edasi

Metonoorte kevadlaager 2019 “Armastus”

Kevadlaager

Seekord kogunesid noored Nuutsaku puhkekeskuses 25.–28. aprillil, et jälle võtta välja Piibel ning uurida, mida see räägib armastusest.

See armastus on midagi, milleta me kristlased lihtsalt ei saa eksisteerida ja on väga julgustav teada, et Jumal armastas meid juba enne, kui me temast midagi teadsime või tahtsime teada. Me tahame, et noored mitte ainult ei saaks aru, et selline armastus eksisteerib, vaid et see on ka kogetav ja nähtav meie endi sees.

Seesama armastus oli nähtav ka laagriplatsil, kus noored mängisid koos palli, või maastikumängus, kus julgustati üksteist rõõmsasti andma endast parim. Võib-olla isegi kõige rohkem meeldis mulle aeg, kus noored üksteisele seletasid piiblitundides või jutlustes räägitut. Nendesse laagritesse ei tule noored lihtsalt selleks, et sõpradega kokku saada ja lõbusalt aega veeta, nad saavad sealt tuge ja julgustavat keskkonda, mis on veel olulisem kui kõik teadmised, mis nad sealt võiksid omandada.

Ma olen nüüd juba aastaid korraldanud noortelaagreid ja vaadanud kõrvalt osalejate kasvu nii vaimulikus kui ka hingelises mõttes. See ühtsus ja toetamine üksteise suhtes paneb mind tundma rõõmu selle üle, et noortel on üks koht, kus nad tunnevad, et nad on vastu võetud ja armastatud. Veel rohkem näen nendes seda üüratult suurt janu Jumala järgi, kus nad tahavad aina rohkem ja rohkem Temast teada ning sügavamalt tundma õppida.

Foto: Karl Martin Ventsel

Noortetöö EMKs

Kas noored on meie kiriku tulevik? EI – noored ei ole ainult meie tulevik, nad on siin ja praegu! Oleme kiriklikel üritustel ikka kohanud ja näinud ka mõnd noort, kes meie südame põksuma ja silma särama paneb. Teame ka kogudusi, kus tänu Jumalale noortetöö pühendunud juhtide ning julgustava pastori abil uut põlvkonda kasvatab. Toimuvad regulaarsed, järjest populaarsust juurde saavad EMK noortelaagrid kevadel ja sügisel ning piiblilugemise laager suvel. Selle töö taga on hetkel vaid kaks tõeliselt pühendunud ning innukat entusiasti – Grete Lepa ja Karl Martin Ventsel.

Meenub kirikuvalitsuse koosolek, kus heitsime pilgu noortetoimkonnale ja noortetööle üldisemalt. Robert Tšerenkov kirikujuhina jagas meiega oma visiooni ja nägemust jätkusuutlikust kirikust, kus noored peaksid olema kasvav põlvkond tugevaid metodiste, kes põlevad Kristusele ning jagavad Sõna tões ja väes. Seejärel peale lühikest aruannet noortetoimkonnas toimuva kohta esitati meile küsimus: „Kelle süda valutab meie kiriku noorte pärast?!“ Sealt see algaski! Meie: mina, Urmas Sassian, Marjana Luist (õpingute tõttu sel aastal kahjuks eemal) ja Robert olime valmis investeerima enam oma palveid, aega, andeid ja oskusi meie kiriku noortetöö arendamisse. Loe edasi

Noorte sügislaagrist

Sel korral jagavad oma laagrimuljeid Tartu Püha Luuka koguduse noored.

Maria: Metodisti noortelaagrid on sündmused, mida ma alati ootan. Need on erilised kolm päeva, mille ajal ma saan olla sügavalt palves, ülistada Jumalat ja õppida ning arutleda Tema maailma üle.
Selle aasta sügislaagri teema oli „Armu läbi”. Ma sain kinnitust selle kohta, et Jumal andestab mulle mu patud, kui ma teda siiralt palun. Sain palju julgustust ja uut jõudu. Alati on hea veeta aega koos teiste kristlastega ja nendega lähedasemaks saada. Laager on selle jaoks suurepärane koht. Ma olen väga tänulik Jumalale, et mul on võimalik sellistes laagrites käia!

Karl Markus: „Minu meelest oli see laager suhteliselt erinev teistest. Mitte et midagi halba oleks olnud, vaid just tore oli. Kõigepealt see, et sai suvel kohtutud sõpradega uuesti kokku ja koos nendega Jumalat kiita ja ülistada. Teiseks see, et nii paljud rääkisid Jumalast ja Jeesusest kui nende õpetajast, eeskujust, heast tegelasest. Mul oli jälle julgust uskuda ja olla kindel oma usus, kuna mind ümbritseval ühiskonnal koolis pole usu suhtes just kõige austavam hoiak. Mind puudutas rohkem paastu töötuba, kuna see andis mulle palju uusi teadmisi paastu kohta või siis tuletas meelde, mis on paast ja milleks seda vaja on. Teiseks puudutas mind rohkem teise päeva õhtune Jumala ülistamise teenistus, sest see andis mulle kindlust, rahu ja head meelt ning ma tundsin et Jumal on lähedal ja sain kogeda sügavalt erilist tunnet. Need olid minu muljed laagrist ja ma ootan väga uut laagrit.

Saskia: Sel aasta sügislaagrisse minnes oli mul hoopis teine tunne, kui eelmisel aastal. Ootasin seda laagrit väga, kuna mul on alati teiste kristlaste seas olles hea ja kodune tunne, kuna nad kõik on mu õed ja vennad Kristuses. Olin seda laagrit juba metodisti suvelaagri lõpust saati oodanud, kuna suvelaager oli üks kõige paremaid laagrikogemusi, mis mul kunagi on olnud – nii inimeste kui ka Jumala puudutuse pärast.
Selle aasta sügislaagri teema oli „Armu läbi“. Kõige rohkem panid mind mõtlema teemad, mida korraldusmeeskonna liikmed meiega arutasid ning need aitasid mul Jumalale lähemale ja ka mõnedest oma hirmudest üle saada. Eriti mõtlemapanev oli palveteekond, mis toimus viimasel õhtul. Selles oli mitu punkti, kust me pidime läbi minema. Kõige enam puudutas mind peatuspunkt ühes väikses ja hämaras toas, kus põlesid küünlad ja kus me saime rahulikult palvetada. See oli väga puudutav ja meeldejääv kogemus. Olen väga tänulik, et sain jälle sellest laagrist osa võtta ja ootan juba väga järgmist metolaagrit! Tahan saada Jumalale veel lähemale ja veel lähedasemaks oma kristlastest sõpradega.

Ingrid: Kristlased on nagu üks suur pere, kellega on alati hea ja tore koos olla. Selles laagris sain kindlasti rohkem teada piiblist ja seal räägitud teemadest. Huvitav oli ka palveteekond: seal panime pimedas toas helendavatest pulkadest kokku risti. Järgmises toas olid laudadel kirjas inimeste erinevad halvad omadused ja nendele omadustele, millest sa tahad lahti saada, pidi värviga jätma oma sõrmejälje. Järgmise toa keskel oli valgustuseks üks küünal, mille ümber istudes võis teha eestpalveid. Saali oli üles pandud rist. Seal võis igaüks võtta plaastri ning kirjutada sellele oma mured ja asjad, mis on kõige rohkem haiget teinud, ja kleepida see plaaster risti külge.
Väga lahke seltskond ja Jumala ülistamine puudutasid mind kõige rohkem.
Selle aasta sügislaagri teemaks oli „Armu läbi“. Jumala armu läbi saame olla tugevad usus, sest alati on meiega Jumal, kes aitab, keda saab usaldada kõige rohkem ja kes alati kuulab ära me palved.

Noorte laagrimuljeid Tartu koguduse lehest „Püha Luuka Sõnumid“ saatis GRETE LEPA

Maastikumängu väljakutse
Palveteenkonna algus
Palveteekonnal
# metonoored
Toimkond ja abilised

Noored tutvusid Piibli ABCga

2018. aasta talvel alustati Eesti Metodisti Kiriku Tallinna Koguduses esmakordselt umbes kolm kuud kestva Noorte Alfa kursusega. Tegemist on kristliku usu põhitõdesid tutvustava seminaride sarjaga, mis on mõeldud just teismelistele. Igal pühapäeval tuldi kokku, et veeta koos mõnusat aega ning õppida ja arutleda elu kõige olulisemate küsimuste üle. Huvitav on see, et alguses nägime tiimiga vaeva, et noori osalema kutsuda, kuid pärast esimesi kordi olime positiivselt üllatunud, kui noored ise oma sõpru ja õdesid-vendi kaasa võtsid.

Tagasi vaadates on tore mõelda, et kogu ettevõtmine kõnetas nii kristlasi kui ka noori, kel polnud varem kristlusega mingit kokkupuudet olnud. Usumegi, et lõpuks sai igaüks sellest kogemusest enda jaoks midagi kaasa võtta – olgu see siis uued sõbrad, uus vaatenurk usule, kinnitus mingile argielus valitsevale kahtlusele või vastused painavatele küsimustele. Kokkuvõttes loodame kindlasti, et saame kursusega jätkata ka järgnevatel aastatel. Pilt on tehtud pärast Noorte Alfa viimast seminari, Kadrioru pargis.

Metonoored osalesid Põleval Pirnil

23.-25. veebruaril toimus Tartu Lennuakadeemias üritus nimega Põlev Pirn. See on konverents, kus kohtuvad nii praegused kui ka tulevased noored juhid erinevatest kogudustest üle Eestimaa. Selle aasta konverentsi teemaks oli „Põlen’d Pirn“, mille keskmeks oli mõte sellest, et Jumal on meid kutsunud olema juskui pirnid, mis põlevad pikalt ja püsivalt – aga mitte sellised pirnid, mis läbi põlevad, vaid sellised, mis annavad palju valgust ja kannavad palju vilja.

Samuti jagati mõtet sellest, et ükski pirn ei põle igavesti ning meie soov põleda igavesti ilma Jumalata on võimatu. Põleva Pirni konverents on oikumeeniline ning seda korraldab MTÜ Noorteühendus Koma, kes teeb koostööd ka Eesti Kirikute Nõukoguga. Organisatsiooni eesmärgiks on aidata ehitada üles kohalikke kogudusi ning noortetööd nendes kogudustes, tuues esile uusi juhte.

Põleva Pirni konverentsil osales ka metonoori – EMK Pärnu Agape koguduse noortejuht koos kahe potentsiaalse tulevase noore juhiga ning Grete Lepa EMK Võru Elupuu kogudusest. Metodiste esindas ka Taavet Taimla EKN3 liikmena. Konverentsil sai üheskoos tähistatud ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Igal aastal tunnustab Koma organisatsioon kahte eriliselt silma paistnud noort juhti nimelise „Oskariga“. Sel aastal pälvis ühe aasta noore juhi tiitli koos „Oskariga“ Grete Lepa! Oleme Gretele tänulikud aastate jooksul ustavalt tehtud töö eest EMK noorte seas, ja oleme tänulikud Jumalale.

Foto: Metonoored
Foto: Metonoored

Noorte sügislaager

20.-22.oktoobril toimus noorte sügislaager „Rajalt maas“, kus osalesid metodisti noored erinevatest kogudustest üle Eesti.

Olime rõõmsad, et meie hulgas oli koos ligi 40 noort Reekülast, Pärnust, Tallinnas, Tartust, Viitkalt, Võrust, Räpinast ja Tapalt. Noortetoimkonnal oli suur rõõm veeta kolm päeva koos noortega, kes igatsesid saada enam teada Jumalast, Tema teest ning sellest, kuidas meie võime olla Talle ustavad.

Meid teenisid sõnaga Joel Aulis, Johanna-Margret Ojaots, Riine Tiirik, Mareta Elisabeth Nõmme, Karl Martin Ventsel ning lõputeenistusel meie superintendent Taavi Hollman, kes jagas noortele ka armulauda. Lisaks olid meil laagris abiks Ele ja Tanel Paju, kes olid koos toimkonnaga noorte jaoks olemas, valmis nendega rääkima, nende eest palvetama ning ka lahedalt aega veetma.

See laager oli viimane kord ka ühele meie pikaaegsele toimkonna liikmele, kes on otsustanud edasi liikuda ning otsida, mis Jumalal talle varuks on. Oleme südamest tänulikud, et Riine Tiirik on aastaid panustanud meie ettevõtmistesse ning teeninud noori alandliku südamega.

Oleme Jumalale siiralt tänulikud selle eesõiguse eest teenida meie kiriku noori, et nad võiksid olla tugevad usus ning ehitada üles Jumala kuningriiki.

Tunnistus

Võtsime sel aastal ka Pärnu noortega osa Nuutsaku puhkekeskuses toimunud EMK noorte sügislaagrist.

Mõtiskledes kõige üle, mis toimub ümberringi maailmas, mõtlesin laagris olles: „Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, ning kes on rüve, saagu veelgi rüvedamaks! Õige tehku veel enam õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam!“ (Ilm 22:11). Või oma sõnadega öeldes – kui kuri läheb kurjemaks, siis peab püha saama veelgi pühamaks.

Laagri ajal, kui ma vaatasin kõiki neid noori, kes olid siia tulnud, pean ütlema, et ma ei ole vist üheski varasemas EMK noortelaagris näinud nii pühendunud noori kui selles. Kujutage ette laagrit, kus noored teevad oma märkmikutesse märkmeid, kus nad lappavad ja otsivad kirjakohti Piiblist, kus nad tähelepanelikult kuulavad, mida neile räägitakse, kus nad laulavad südamest ülistust Jumalale, kus nad lähevad eestpalvele ja kogevad Jumalat, kus nad põlvitavad alandlikult Jumala ees ning kus nad loevad kõva ja selge häälega armulaualiturgia teksti. Just kõike seda võiski näha selle aasta EMK noorte sügislaagris.

Seda oli lihtsalt võrratu vaadata. Kas see ei räägi meile mitte sellest, et see, mis on püha, muutub pühamaks? Tundub, et see tõesti on nii. Ja seejuures tundub, et see, mis on püha, muutub ka järjest ihaldusväärsemaks.

Sel aastal osalesid meie kiriku noorte sügislaagris ka Tartu koguduse noored. 6 noort – 3 tüdrukut ja 3 poissi – tõi laagrisse kohapeale pastor Priit Tamm isiklikult. Seda kõike mõnes mõttes tänu meie Pärnu koguduse noortele, kes käisid paar kuud tagasi Tartus abiks seoses lastetööga ning said tuttavaks sealsete uus põlvkonna pealekasvanud noortega. Sealt tagasi tulles rääkisid nad Tartu koguduse noortest ja minu küsimus oli esmalt: „kas Tartus on noored või?“. Pärnu ja Tartu noorte vahel olid tekkinud soojad sõprussuhted ning laagri saabudes mõtlesime neid personaalselt EMK noortelaagrisse kutsuda, mida me ka tegime. Teades, et Tartus pole aastaid olnud noori, kes oleksid ka meie noortelaagrites käinud, siis oli suur rõõm ja õnnistus näha laagris meie seas Tartu koguduse uue põlvkonna noori. Tõesti tänu Jumalale Tartu Püha Luuka koguduse noorte eest ja selle töö eest seal koguduses! Tänu Jumalale ka kogu laagri eest, kus me saime kõik koos olla, mis kosutas meid ja ehitas üles meie noori. Ning tänu Jumalale nende pühendunud noorte südamete eest, kes tõeliselt otsivad ja igatsevad tunda Jumalat!

Nädalalõpp perega noortelaagris

Need harvad nädalalõpud, mida saame koos perega veeta, on kulla hinnaga, ning tihti tulnud kompromisside ja palvete tulemusena. Meie tihedas graafikus avastasime üllatusena, et sel korral ei olegi vaja võidelda ja seda suurem oli rõõm. Ka poisid igatsesid ja soovisid korvpallilaagritele vahelduseks jõuda noortelaagrisse, et olla kristlikus õhkkonnas. Noortetoimkond oli meid kutsunud, et me võiksime olla olemas ning toetada, teenida palves ja Tanel juhtida poiste Wesley-gruppi. Noortelaager nagu ikka: mõnusad mängud, palju nalja, loengud, vestlusgrupid, hea toit, ühised tegevused, kuid sel korral jättis kõige sügavama emotsiooni laupäevaõhtune palve- ja ülistusõhtu, kus saime koos toimkonnaga teenida noori eestpalves. See õhtu näitas, et noored on janused Jumala järele, muutuste järele enda ja oma sõprade-lähedaste eludes. Nad on valmis tulema oma mugavusest välja, et teha enamat. Ei mäletagi, kuna viimati sai oldud palvekoosolekul, kus 90% osalejatest tuleb eestpalvele ning 50% osalejatest on poisid. Me elame põnevas ajas ja seda suurem on igatsus me südames: Vähem mind ja rohkem Jeesust! Mingil hetkel julgesime selle lausa välja öelda:  see on ju unistuste nädalalõpp koos perega – noorte keskel, looduslikult kaunis kohas ja erilises õhkkonnas.

Poisid võtsid selle kokku lühidalt: Sel nädalalõpul kogesime, et Jumal on kohal. Kõik olid janused Jumala järgi, hea oli koos ülistada, Wesley-grupis arutleda ning veeta aega koos sõpradega.

Ele ja Tanel ning Phil-Benjamin ja Daniel Paju

Edasi koos Jumalaga palves, Teda kuulates ja Piiblit lugedes!

Sel aastal toimus II EMK noorte piiblilaager 26.-30. juulil Sõmerpalu põhikooli hoones Võrumaal.

Kogesime terve laagri jooksul, et me ei korralda seda laagrit üksinda, vaid Jumala kaasabiga. Juba esimesel laagripäeval saime selle kohta ka tunnistuse. Enne laagrit helistati mulle ja küsiti, kas oleks vaja laagrisse midagi osta. Ma olin üsna kahtlev, sest meil oli toitlustus ja kõik muu korraldatud. Kui pakkuja ütles, et ostaks näiteks puuvilja, siis nõustusin kahtlevalt, ise omaette mõeldes, et no las ta ostab, küll noortel ära kulub.

Laagri teisel päeval leidis aset elektrikatkestus, millest me ette ei teadnud ning mis lükkas noortelaagri lõunasöögi 1,5 tundi hilisemaks. Eelnevalt ostetud puuviljad ja näksid olid nüüd hädavajalikud, andes meile võimaluse lõunasööki ootavatele noortele näksimist pakkuda. Jumal täitis meie varasalved, sest Tema teadis sellest eelolevast elektrikatkestusest. Seda sai Ta teha tänu inimesele, kes oli kuulekas Tema Vaimule! Kiitus meie kõikvõimsale ja kõiketeadvale Isale!

Loe edasi

Noored vastavad. Matri Joosua Hollman

Küsimused:

1.  Kes sa oled? (üks sõna)

2. Kui vana sa oled?

3. Miks sa kirikus käid?

4. Kas Jumal on tegelikult olemas?

5. Kust sa tead?

Vastused

1.  Joosua.

2. 16.

3. Üksteisega koos olemine ja vaimulikel teemadel rääkimine on ülesehitav.

4. Ei mingit kahtlustki!

5. Näen seda selles, mis ta minu elus teinud. Ta on mu sõber, kellega ma igapäevaselt suhtlen. Keegi ei saa eitada Jumala olemasolu: sest:

1) Jumala loodus ülistab Loojat, st kui me vaatame kogu oma universumi majesteetlikku ilu, näeme Tema kätetööd.

2) Meil kõigil on südametunnistus ja me teame, mis on õige ja mis on vale. Me kõik teame, et süütuid beebisid lõbu pärast piinata on vale. Kui on olemas aga õige ja vale, peab olema mingi kõikumatu standard. Keegi, kes ütleb, mis on hea ja vale. Need on ratsionaalsed argumendid.

Miks usun Jumalasse? Oma armastusega, mida ma ei ole ära teeninud, on ta mind kätte saanud. Ta on mind juhatanud, mind õnnistanud ja mu elus imesid teinud. Kui kõik tundub tühine, siis tea, et tema on eluallikas. Vaid temas on võimalik kogeda Elu. Ta annab su elule mõtte. Sa siis kuuletud talle või mitte – see on sinu asi. Aga keegi ei saa ennast vabandada sellega, et Jumalat ei ole olemas.

AGAPE noorte väljasõidust

15.-16. juulil toimus meil noortega kahepäevane telkimisega väljasõit Kilingi-Nõmmele. Korraldajateks oli noortetöö toimkonna liige Joosep Kunder koos ustavate abilistega. Väljasõidu teemaks oli „Mäejutlus“ ja programm sisaldas endas interaktiivset vaimulikku sõnumit Kristina Lepikult ning pühapäeva hommikust piiblitundi Mart Pöörilt, mis läks noortele hästi peale. Lisaks oli meil vapustavalt äge orienteerumismäng Kilingi-Nõmme linnas. Orienteerumismängus tuli tarvitada nutiseadmete abi interneti ja GPSi või ka Piibel.net’i kasutamisel. Kogu orienteerumismäng toimus Mäejutluse teemal, mis oli läbi põimitud erinevate huvitavate ülesannete ja tegevustega. Laupäeva õhtul grillisime kiriku taga asuva järve ääres ning laulsime lõkke ümber kitarri saatel ülistust Jumalale.

Pühapäeva hommikul osalesime EELK Saarde Katariina koguduse armulauaga jumalateenistusel. Koguduse õpetaja Arvet Ollino mahutas jumalateenistuse liturgiasse isegi palve meie noorte eest, mis oli väga südantsoojendav. Osalemine luterliku kiriku jumalateenistusel oli mitmele meie noorele uueks ja huvitavaks kogemuseks. Koguduse õpetaja luges teenistuse lõpus ka kirikunalju. Aga kõige naljakam oli hoopis see, et ta neid nalju seal kirikus loeb.

Kui olime juba lahkumas, siis selgus ka, et kiriku aias, kus me olime telkidega maganud, oli tegelikult kunagi olnud hoopiski surnuaed. See uudis tuli noortele natuke šokeeriva, kuid humoorika üllatusena. Noored siiski ütlesid, et nemad said küll öösel väga hästi magada.

Kokku osales meie väljasõidul 16 inimest. Tundsime puudust rohkematest teismelistest noortest, kellest mitmed ei saanud kahjuks tulla. Kuid osalejad noored on andnud väljasõidu kohta väga-väga positiivset tagasisidet, ning soovivad sellistel väljasõitudel ja üritustel veel osaleda. Mina tahaksin aga väga tänada Joosepit ja kõiki abilisi muljetavaldava ja hästi organiseeritud noorte väljasõidu korraldamise eest! Suurim tänu aga Jumalale kõige selle eest, mida ta on meile võimalikuks teinud.

Mida õppisime Piiblist läbi kolme laagri?

Metodisti kiriku aastateema „Suhete arendamise aasta Jumala ja oma ligimesega” mis põhineb kirjakohal: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!” (Mt 22:37-39), oli läbiv teema ka tänavuses kolmes noortelaagris.

Kevadlaagris „mina ja Tema” saime teada, kes on Jumal, keskendudes kirjakoha esimesele poolele: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! Me ei saa mõista neid piiblisalme, kui me ei mõista, kes Jumal on. Jumal on lõpmatu igal viisil. Jumal on vägi, mis ei lõpe iialgi. Jumal on kolmainus – Isa, Poeg ja Püha Vaim ning ainult üks Jumal. Meie suhet Jumalaga võrreldi usuaiaga, mille eest me peame hoolitsema. Milline näeb välja meie usuaed? Millised taimed seal kasvavad? Kui tihti me selle eest hoolitseme? Sealjuures igaühe usuaed on eriline ning ainulaadne, mille eest saad hoolitseda vaid sina ise. Kui me aga oma usuaia eest ei hoolitse, siis kasvavad sinna umbrohud.

Loe edasi

Noorte sügislaagri tunnistus 2016

Minu tunnistus ei räägi minust, vaid Jumala tegudest, kes muutis noore neiu elu sügislaagris.

Jumala ligiolu ja rõõm olid kohal tol õhtul ja mitte miski ei saanud takistada, et tunda Tema armu. Kas siis keegi väljendas seda, laskudes alandliku meelega põlvili, palvetades või siis ülistades meie vägevat Jumalat.

Sellel hetkel sain ma eesõiguse minna Jumala ette oma kalli sõbratariga. Ma teadsin, et ta on valmis võtma vastu Jeesust enda ellu. Jumal on teinud ja teeb edasi imesid tema elus, ta on tervendanud teda, õpetanud – ta on kasvanud Kristuses ja nii hea on näha seda arengut. Noored janunevad Jumala armu ja ligiolu järele, nii hea on näha, kuidas Jeesus teeb minu sõbratari ja paljude inimeste seas imelist tööd. Noored otsivad teda, meie ülesanne on neid julgustada ja julgustada Kristuses; olla eeskujuks, särades Kristuses.

Kokkuvõtteks, ma armastan kõiki enda ligimesi enda ümber ja tänan Jumalat KÕIGE eest.

Ristsõna: Metolaagrid 2016

 1. Linn, kuhu Jumala prohvet saadeti meeleparandust kuulutama.
 2. Vaimumõõk ehk…
 3. Armasta oma … nagu iseennast. Mt 22:39
 4. Rahandusminister „Rahaahne …“
 5. Minu ja Jumala suhte võrdpilt.
 6. Prohvet, kes saadeti Assüüria linna meeleparandust kuulutama
 7. Kõik inimesed on Jumala…
 8. Enesekeskse valitsuspartei nimetus.
 9. Igaüks nüüd, kes Issanda sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja…
 10. Vaene mees, kes oli paiseid täis.
 11. Ja teil olgu seljas õiguse…

Tartu noortekas

Tartu Püha Luuka juunioride kooskäimine algas sel aastal tavapärasest pisut hiljem. 18. novembril pidasime esimese noorteka, kuhu tuli kokku 13 last vanuses 10-14 a. Meie koguduse lapsed olid väga tublid oma koolisõprade kutsujad. Sõbrad juba teavad, et alati on toimumas midagi põnevat ja tulevad hea meelega. Oleme väga tänulikud Tallinna koguduse sõpradele, kes tulid meile appi noortekat läbi viima. Suur-suur tänu teile, Lemme, Johanna-Maarja ja Mary! Noored said mängida ägedaid mänge, süüa enda meisterdatud “võikusid” ja tunda ennast hästi.

Meie juuniorid on väga aktiivsed jumalateenistustest osavõtjad ja teenivad advendiajal traditsiooniliselt kaasa: loevad pühakirja, advendimõtisklusi ja mängivad pille. Valmistume hoolega ka advendilaadaks. Sel aastal meisterdavad noored helkurpaelast ja pärlitest kiile ning puidust kuumaaluseid. Kolmandal ja neljandal advendil toimuval laadal saadud tulu läheb „meie” kahe Etioopia lapse õpingute toetamiseks.

Ja üks pisike tunnistus ka Aleks Mattias Mäekivilt:

„Vaatasin Youtube’ist üht videot, kus olid mulle ootamatult asjad, mis mulle ei meeldinud. Seal oli üks rõve asi, mis jäi mind kummitama. Ma rääkisin sellest emaga ja siis me palvetasime. Mõne aja pärast ma tundsin, et mul ei olnud enam hirmus. Jumal aitas mul sellest üle saada.”

Mine asukohta Üles