Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Autor

Grete Lepa

Grete Lepa on avaldanud 4 artiklit.

EMK Noortetoimkond

Noorte sügislaagrist

Sel korral jagavad oma laagrimuljeid Tartu Püha Luuka koguduse noored.

Maria: Metodisti noortelaagrid on sündmused, mida ma alati ootan. Need on erilised kolm päeva, mille ajal ma saan olla sügavalt palves, ülistada Jumalat ja õppida ning arutleda Tema maailma üle.
Selle aasta sügislaagri teema oli „Armu läbi”. Ma sain kinnitust selle kohta, et Jumal andestab mulle mu patud, kui ma teda siiralt palun. Sain palju julgustust ja uut jõudu. Alati on hea veeta aega koos teiste kristlastega ja nendega lähedasemaks saada. Laager on selle jaoks suurepärane koht. Ma olen väga tänulik Jumalale, et mul on võimalik sellistes laagrites käia!

Karl Markus: „Minu meelest oli see laager suhteliselt erinev teistest. Mitte et midagi halba oleks olnud, vaid just tore oli. Kõigepealt see, et sai suvel kohtutud sõpradega uuesti kokku ja koos nendega Jumalat kiita ja ülistada. Teiseks see, et nii paljud rääkisid Jumalast ja Jeesusest kui nende õpetajast, eeskujust, heast tegelasest. Mul oli jälle julgust uskuda ja olla kindel oma usus, kuna mind ümbritseval ühiskonnal koolis pole usu suhtes just kõige austavam hoiak. Mind puudutas rohkem paastu töötuba, kuna see andis mulle palju uusi teadmisi paastu kohta või siis tuletas meelde, mis on paast ja milleks seda vaja on. Teiseks puudutas mind rohkem teise päeva õhtune Jumala ülistamise teenistus, sest see andis mulle kindlust, rahu ja head meelt ning ma tundsin et Jumal on lähedal ja sain kogeda sügavalt erilist tunnet. Need olid minu muljed laagrist ja ma ootan väga uut laagrit.

Saskia: Sel aasta sügislaagrisse minnes oli mul hoopis teine tunne, kui eelmisel aastal. Ootasin seda laagrit väga, kuna mul on alati teiste kristlaste seas olles hea ja kodune tunne, kuna nad kõik on mu õed ja vennad Kristuses. Olin seda laagrit juba metodisti suvelaagri lõpust saati oodanud, kuna suvelaager oli üks kõige paremaid laagrikogemusi, mis mul kunagi on olnud – nii inimeste kui ka Jumala puudutuse pärast.
Selle aasta sügislaagri teema oli „Armu läbi“. Kõige rohkem panid mind mõtlema teemad, mida korraldusmeeskonna liikmed meiega arutasid ning need aitasid mul Jumalale lähemale ja ka mõnedest oma hirmudest üle saada. Eriti mõtlemapanev oli palveteekond, mis toimus viimasel õhtul. Selles oli mitu punkti, kust me pidime läbi minema. Kõige enam puudutas mind peatuspunkt ühes väikses ja hämaras toas, kus põlesid küünlad ja kus me saime rahulikult palvetada. See oli väga puudutav ja meeldejääv kogemus. Olen väga tänulik, et sain jälle sellest laagrist osa võtta ja ootan juba väga järgmist metolaagrit! Tahan saada Jumalale veel lähemale ja veel lähedasemaks oma kristlastest sõpradega.

Ingrid: Kristlased on nagu üks suur pere, kellega on alati hea ja tore koos olla. Selles laagris sain kindlasti rohkem teada piiblist ja seal räägitud teemadest. Huvitav oli ka palveteekond: seal panime pimedas toas helendavatest pulkadest kokku risti. Järgmises toas olid laudadel kirjas inimeste erinevad halvad omadused ja nendele omadustele, millest sa tahad lahti saada, pidi värviga jätma oma sõrmejälje. Järgmise toa keskel oli valgustuseks üks küünal, mille ümber istudes võis teha eestpalveid. Saali oli üles pandud rist. Seal võis igaüks võtta plaastri ning kirjutada sellele oma mured ja asjad, mis on kõige rohkem haiget teinud, ja kleepida see plaaster risti külge.
Väga lahke seltskond ja Jumala ülistamine puudutasid mind kõige rohkem.
Selle aasta sügislaagri teemaks oli „Armu läbi“. Jumala armu läbi saame olla tugevad usus, sest alati on meiega Jumal, kes aitab, keda saab usaldada kõige rohkem ja kes alati kuulab ära me palved.

Noorte laagrimuljeid Tartu koguduse lehest „Püha Luuka Sõnumid“ saatis GRETE LEPA

Maastikumängu väljakutse
Palveteenkonna algus
Palveteekonnal
# metonoored
Toimkond ja abilised

Noorte sügislaager

20.-22.oktoobril toimus noorte sügislaager „Rajalt maas“, kus osalesid metodisti noored erinevatest kogudustest üle Eesti.

Olime rõõmsad, et meie hulgas oli koos ligi 40 noort Reekülast, Pärnust, Tallinnas, Tartust, Viitkalt, Võrust, Räpinast ja Tapalt. Noortetoimkonnal oli suur rõõm veeta kolm päeva koos noortega, kes igatsesid saada enam teada Jumalast, Tema teest ning sellest, kuidas meie võime olla Talle ustavad.

Meid teenisid sõnaga Joel Aulis, Johanna-Margret Ojaots, Riine Tiirik, Mareta Elisabeth Nõmme, Karl Martin Ventsel ning lõputeenistusel meie superintendent Taavi Hollman, kes jagas noortele ka armulauda. Lisaks olid meil laagris abiks Ele ja Tanel Paju, kes olid koos toimkonnaga noorte jaoks olemas, valmis nendega rääkima, nende eest palvetama ning ka lahedalt aega veetma.

See laager oli viimane kord ka ühele meie pikaaegsele toimkonna liikmele, kes on otsustanud edasi liikuda ning otsida, mis Jumalal talle varuks on. Oleme südamest tänulikud, et Riine Tiirik on aastaid panustanud meie ettevõtmistesse ning teeninud noori alandliku südamega.

Oleme Jumalale siiralt tänulikud selle eesõiguse eest teenida meie kiriku noori, et nad võiksid olla tugevad usus ning ehitada üles Jumala kuningriiki.

Edasi koos Jumalaga palves, Teda kuulates ja Piiblit lugedes!

Sel aastal toimus II EMK noorte piiblilaager 26.-30. juulil Sõmerpalu põhikooli hoones Võrumaal.

Kogesime terve laagri jooksul, et me ei korralda seda laagrit üksinda, vaid Jumala kaasabiga. Juba esimesel laagripäeval saime selle kohta ka tunnistuse. Enne laagrit helistati mulle ja küsiti, kas oleks vaja laagrisse midagi osta. Ma olin üsna kahtlev, sest meil oli toitlustus ja kõik muu korraldatud. Kui pakkuja ütles, et ostaks näiteks puuvilja, siis nõustusin kahtlevalt, ise omaette mõeldes, et no las ta ostab, küll noortel ära kulub.

Laagri teisel päeval leidis aset elektrikatkestus, millest me ette ei teadnud ning mis lükkas noortelaagri lõunasöögi 1,5 tundi hilisemaks. Eelnevalt ostetud puuviljad ja näksid olid nüüd hädavajalikud, andes meile võimaluse lõunasööki ootavatele noortele näksimist pakkuda. Jumal täitis meie varasalved, sest Tema teadis sellest eelolevast elektrikatkestusest. Seda sai Ta teha tänu inimesele, kes oli kuulekas Tema Vaimule! Kiitus meie kõikvõimsale ja kõiketeadvale Isale!

Loe edasi

Mine asukohta Üles