Edasi koos Jumalaga palves, Teda kuulates ja Piiblit lugedes!

Sel aastal toimus II EMK noorte piiblilaager 26.-30. juulil Sõmerpalu põhikooli hoones Võrumaal.

Kogesime terve laagri jooksul, et me ei korralda seda laagrit üksinda, vaid Jumala kaasabiga. Juba esimesel laagripäeval saime selle kohta ka tunnistuse. Enne laagrit helistati mulle ja küsiti, kas oleks vaja laagrisse midagi osta. Ma olin üsna kahtlev, sest meil oli toitlustus ja kõik muu korraldatud. Kui pakkuja ütles, et ostaks näiteks puuvilja, siis nõustusin kahtlevalt, ise omaette mõeldes, et no las ta ostab, küll noortel ära kulub.

Laagri teisel päeval leidis aset elektrikatkestus, millest me ette ei teadnud ning mis lükkas noortelaagri lõunasöögi 1,5 tundi hilisemaks. Eelnevalt ostetud puuviljad ja näksid olid nüüd hädavajalikud, andes meile võimaluse lõunasööki ootavatele noortele näksimist pakkuda. Jumal täitis meie varasalved, sest Tema teadis sellest eelolevast elektrikatkestusest. Seda sai Ta teha tänu inimesele, kes oli kuulekas Tema Vaimule! Kiitus meie kõikvõimsale ja kõiketeadvale Isale!

Selle laagri jooksul õppisime palju palvest (palvest Vanas ja Uues Testamendis, palveliikidest, konkreetsetest palvetest Piiblis ja miks need on meie jaoks olulised, ning ka palvetamisest kirjakohtade põhjal), ülistusest; võtsime läbi terve Taanieli raamatu ning nägime, milliseks eeskujuks on Taaniel palve ja ustavuse osas.

Noorte piiblilaagris osales kokku 14 inimest. Algselt mõtlesin inimlikult, et on väga kahju, et nii vähe inimesi osaleb, kuid laagri jooksul nägime seda, kuidas Jumal kasutas seda, et meid oli vähe, sest osalevad noored olid innukad Jumala sõna uurimises, huvitatud uute teadmiste omandamisest ning igatsesid enam Jumalat. Mind puudutas väga meie viimase teenistuse kõneleja sõnad pärast ülistust. Ta ütles, et Grete võib rääkida ikka, kui tublid noored on, kuid ta kogeb armastuse õhkkonda. Hea oli saada kinnitus sellest, mida meie terve laagri ajal kogesime, inimeselt, kes oli meie keskel olnud ainult tunnikese.

Usun, et võin öelda kogu meie noortetoimkonna nimel, et oleme tänulikud Jumalale, et Ta usaldas meie kätte need noored, kelle igatsus on õppida Teda ja Tema sõna enam tundma ning veeta rohkem aega koos Temaga. Sellele laagrile tagasi mõeldes täidab toimkonda rõõm ja tänulikkus selle eest, mida Jumal teeb ning kuidas need noored on vaatamata oma eale juba eeskujuks!

Tahame edasi minna, olles innustatud veetma enam aega Jumalaga palves (ehk siis Temaga rääkides), Teda kuulates ja Piiblit lugedes!

Grete Lepa. EMK noortetoimkonna liige.
EMK Võru Elupuu kogudus.

Mul on rõõm, et olen saanud osaleda EMK noorte piiblilaagrites ning seal kaasa teenida. Sellel aastal toimus see teist korda ning ma üha enam mõistan, kui vajalik on see meie kiriku noortele. Tänavuses laagris uurisime süvitsi, mida Jumala sõna räägib palvest ning viisime ka seda praktikasse. Mind valdas täielik rõõm ning aukartus, nähes laagris nii pühendunuid noori, kes igatsevad käia Jumala tahtes ning teenivad Teda kogu oma südamest. Terve laagri vältel kogesime Jumala hoidmist, juhtimist, varustamist, aja „peatumist“ ning ühtsust omavahel. Olen Jumalale tänulik selle aja eest!

RIINE TIIRIK
EMK noortetoimkonna liige. EMK Reeküla kogudus

Fotod: Mart Hendrik Järvekülg
Fotod: Mart Hendrik Järvekülg
Märgusõnad: