Tervenduskool

22.-26. augustini 2017 toimus Tallinna metodisti kirikus tervenduskool, mida juhatas pastor Larry Eddings koos 8-liikmelise “Wind of the Spirit” (eesti k “Vaimutuul”) meeskonnaga USA-st ja Indiast.

Pastor Larry Eddings of teeninud pastorina üle kuuekümne aasta ning neist üle neljakümne aasta on olnud ta tervendusteenistuses.

Seminaril käsitleti inimese tervenemist nii vaimu, hinge, suhete kui ihu tasandil. Lisaks sisaldas kool teemasid moondunud Jumala-pildi tervenemisest, tunnetuse sõnast, Püha Vaimust, andestusest, seksuaalsest murtusest, vabastusteenistusest, leinast paranemisest. Seminari juurde käis ka mahukas töövihik, mis sai seminari tarbeks eesti keelde tõlgitud. Loenguid pidasid erinevad grupiliikmed ning peale iga loengut oli töögrupp, kus osalejad praktiseerisid kolmestes gruppides eestpalvet antud valdkonnas. Reede-õhtusel tervendusteenistusel teenisid kolmestes meeskondades seminaril osalejad ning meeskond kattis neid eestpalves. Seminari jooksu kogesid kõik osalejad Jumala Püha Vaimu sügavat tööd oma elus ning mitmed tunnistasid ka füüsilist tervenemist. Tervenduskool lõppes loenguga, kuidas teenida Jumala Püha Vaimu väes, tuginedes apostlite tegude esimesele 5 peatükile ning armulauaga.

Larry Eddings’i tunnistus

Larry Eddings, tõlgib Thea Kant
Larry Eddings, tõlgib Thea Kant

Jumal kutsus mind teenimisse 16-aastaselt, pärast seda, kui olin võtnud Jeesuse vastu kui oma Issanda ja Päästja. See kutse juhtis mind pakkuma end ordineeritud vaimuliku kandidaadiks oma pastorile ja piirkonna superintendendile. 19-aastaselt määrati mind kohalikku metodisti kogudusse kui üliõpilas-ilmik-pastor. Olin sel ajal kolledži teisel kursusel.

Teenisin seal kolm aastat, kuni lõpetasin kolledži ning astusin seminari, kus ma samuti teenisin üliõpilas-pastorina kuni seminari lõpetamiseni kolm aastat hiljem. Ma pöördusin tagasi oma kodukonverentsi, sain ordineeritud alguses diakoniks, siis vanemaks ning jätkasin teenimist pastorina kohalikes kogudustes. Pärast 18 aastat teenimist, kogesin ma läbipõlemist, sest nagu ma hiljem mõistsin, olin ma püüdnud teenida oma enda jõust, mitte Püha Vaimu väes.

Sel ajal määrati mind kogudusse, mille liikmed olid kogenud Püha Vaimuga ristimist  ning teenisid Vaimu väes. Ma märkasin, et neil oli kogemus millestki, millest ma teadsin väga vähe või üldse mitte. Ma hakkasin igatsema seda, mis neil oli. Pärast kuut kuud otsimist, õnnistas Jumal mind Püha Vaimu ristimisega. Uus vägi ja rõõm täitsid minu elu ja teenimise. Ma jäin sellesse kogudusse kolmeteistkümneks aastaks – 1970-1983, ning olen teeninud siiamaani, praeguseks kokku 65 aastat.

Pärast kuut aastat jälgimist, kuidas Jumal töötas selle koguduste inimeste elus mitmete nähtavate ja edukate tulemustega palvetöös, hakkasin ma otsima enam arusaamist tervendusteenistusest. Koos abikaasaga hakkasime otsima koolitust inimestelt, kes olid olnud palju aastaid tervendusteenistuses. Me läksime koolitusseminaridele, mida viisid läbi nelipühakiriku juhid, liturgiliste kirikute juhid, samuti iseseisvad kogudused, keda Jumal kasutas tervendusteenistuses. Me saime igaühelt palju väärtuslikku õpetust ja treeningut ning seejärel rakendasime seda oma teenistuses. Peamiselt õppisime, et Jumal on ustav pidama oma sõna, et ta on Jumal, kes tegelikult tervendab.

Samal ajal hakkasid tulema kutsed kolleegidelt, kes olid kuulnud Püha Vaimu tööst koguduses, kus ma teenisin. Ma hakkasin vastama neile kutsetele ja minu koguduse juhatus andis mulle loa minna kord kuus välja reedestele ja laupäevastele üritustele ning kord kvartalis kaugemates paikades, jääda ka pühapäevaks. Ma hakkasin kaasa võtma ilmikuid, kes samuti andsid tunnistusi sellest, mida Püha Vaim kirikus oli tegemas.

See osa minu teenistusest algas 1976 ning kestis seitse aastat – kord kuus ja kord kvartalis minna ja jagada Püha Vaimu tööst ja isikust, kuulutada evangeeliumi ja tervendada haigeid. Sellest sai kaks täisajalist tööd – kohaliku koguduse pastor ja evangelist teistes kirikutes.

1982 tundsin ma Jumala kutset paluda määramist kohaliku koguduse üleselt ning jätkata ainult tervendusteenistusega. Ma läksin 1983 sabatiaastale ning selleks ajaks oli mul grupp ilmikuid, kes reisisid minu ja minu naise Audreyga, kes õpetasid, palvetasid ja said meeskonna liikmeteks. Samadest inimestest sai ka minu teenimistöö algne juhatus.

Me palvetasime Jumala juhtimist, otsisime Tema tahet, millise nimega nimetada see teenimistöö. Tuli mõttesse Johannese 3:8, kus Jeesus ütleb Nikodeemusele, et Püha Vaim on nagu tuul – me võime kuulda selle häält, kuid me ei tea, kust see tuleb, või kuhu see läheb. Ma tegime avalduse USA valitsusele luua mittetulundusorganisatsioon, mis rahuldati juunis 1983.

Seega “Wind of the Spirit Ministries” oli sündinud, ning Jumal viis meid paikadesse, millest me ei olnud teadnudki, seni kuni ta meid sinna viis. Nüüdseks on see sündinud juba 34 aasta jooksul.

Sellest ajast alates me oleme olnud 12-l erineval maal ja 46-s USA osariigis läbi viimas töögruppe ja seminare tervenduspalvest, Püha Vaimu andidest, jüngerlusest ja jutlustamisest. Me oleme läbi viinud 5-6 tervenduskooli Asbury Teoloogilises Seminaris, Wilmore’is, kaks Paraguai Piibli Instituudis, Aldersgate Uuendusliikumise keskuses Goodlettsville’is ja paljudes teistes paikades. Ma usun, et oleme läbi viinud üle kuuekümne tervenduskooli lisaks kõikidele teistele seminaridele ja üritustele.

Eesti on olnud üks kõige rõõmustavamaid kogemusi, tervenduskooli läbi viies. Usun, et üks peamisi põhjusi, miks Jumal on lubanud meid meeskonnana Eestisse tulla: et tunnistada igatsuse ja usu sügavust, mis puudutab Jumala südant ja vabastab tema Vaimu tegema tööd, mida Ta armastab teha – tuua oma rahvale tervenemist ja terviklikkust.

Meie maa on viimastel nädalatel saanud löögi hävitavate tormide ja kontrollimatute metsatulekahjude poolt. Üks pilt, mis tuli minu meeltesse Eestis ning Püha Vaimu töö kohta, on samuti nii veest kui tulest. Ma usun, et Püha Vaimu “tsunami” peseb üle Eesti ala ning ka metodisti kiriku. Tal on juhid paigas – vähemalt juhid, keda mina olen kohanud. Ta peseb maha haigetsaamised ja haavad, mille on jätnud okupatsioon ja toob värsket, uut elu selle piirkonna kirikutesse.

Samal ajal näen ma kõiki eesti kristlasi kogemas ristimist püha Vaimu ja tulega, mis põletab ära kõik masenduse, ärevuse, hirmu, ebakindluse ja jõuetuse ning asendab selle väe, armastuse ja mõistliku meele vaimuga. Teil kõigil on Vaim ja annid. Teil on kõik, mis on vajalik, et täita Jeesuse poolt antud käsku oma esimestele jüngritele: “Kuulutage evangeeliumi, parandage haiged ja ajage välja kurjad vaimud.” Ma näen: Jeesus ütleb teile, et ta on andnud teile autoriteedi selle tegemiseks. Hoidke kinni sellest autoriteedist ja vaadake, kuidas Vaim liigub, et edendada Eesti kirikut – kogu kirikut, ja tooge au meie Issandale ja Päästjale, Jeesusele Kristusele.

Jumal õnnistagu teid, kui te täidate Jumala kutset teenimises, millesse Ta on teid kutsunud. Olgu Tema nimi kiidetud.

Tänan veel kord eesõiguse eest olla teiega koos ja jagada teiega aulist Issanda, Jumala ligiolu.

Teie vend ja kaastööline Kristuses
LARRY EDDINGS,
“Wind of the Spirit Ministries” juht

Tunnistus

Koolitusseminaril osalesid mitmed pastorid, eestpalvetajad ja kaastöölised erinevatest kogudustest üle Eesti. Kogesime imelist Püha Vaimu lähedalolu ja sisemist tervenemist, mina kaasa arvatud. Olen tänulik Jumalale uute armsate sõprade eest, kes neil päevil olid Jumala armastuse instrumentideks. Sain isiklikult väga õnnistatud ja sisemiselt üles ehitatud Vaimus, kui pastor Taylor Gallman palvetas mu eest. Ta on juba aastaid olnud tervendusteenistuses koos Larryga ja teeninud mitmetes USA osariikides, Lõuna-Ameerikas, Aafrikas, Filipiinidel, Mehhikos ja Valgevenes.

Seminar päädis praktilise tervendusteenistusega laupäeval, 26. augustil kell 19 Tallinna metodisti kirikus, kusjuures eestpalvetajateks olid tervenduskooli lõpetanute kolmeliikmelised meeskonnad. See andis kõigile võrratu kogemuse teiste inimeste vajaduste eest palvetamisel. Jumal tegi oma tööd. Tänu olgu Tema nimele!

Toomas Pajusoo, Pastor, EMK Tallinna kogudus

Tervenduskoolist osavõtjad
Tervenduskoolist osavõtjad. Fotod Thea Kant kogust.

 

Märgusõnad: