Reeküla pühapäevakooli lastel oli juulikuus palju tegemisi

Osalesime mitmes laagris ja meie kiriku sünnipäevapeo lasteprogrammis. Nüüd paarist üritusest lähemalt.

Lastelaager „Indiaanlaste seiklused“ toimus Vanamõisa laagrikeskuses, kus oli koos umbes 40 last erinevatest Saaremaa kogudustest. Laagri alguses jagati lapsed suguharudesse (gruppidesse) indiaanlastele kohaselt ja iga laps sai endale uue nime (nt Kuri Krokodill, Laulev Oja, Hundi Silm, Väle Välk jne), mis tekitas lastes suurt elevust. Kolme laagripäeva jooksul õppisid lapsed tundma piiblilugusid: kuidas Jeesus vaigistas tormi, Jeesusest kui heast karjasest, Jeesuse jüngritest ja iga päev õpiti ka selgeks uus kirjakoht Piiblist. Nagu laagrile kohane, ei puudunud sealt ka võistlused, lõkkeõhtud, laulud, meisterdamised ja poiste lemmik jalgpall.

23. juulil oli meie koguduse 107. aastapäev ja samaaegselt jumalateenistusega toimus kiriku õues lasteprogramm. Päeva teemaks olid talendid – rääkisime sellest, milliste talentidega on Jumal meid varustanud ja kuidas me saame neid kasutada teenimisel. Toimusid ka grupitööd, kus lapsed valisid, kas osalevad laulmise-, kunsti-, spordi- või toitlustamise grupis; pärast jagasid lapsed oma kogemustest ka teistele lastele. Üheskoos õppisime ka selgeks uue laulu ja maitsesime laste tehtud maasikamoosi vahvlitega. Päeva lõpus sai iga laps otsida peidetud aardekirstu, mille sees oli üllatus.

Laste siirus ja armastus on see, millest meil on palju õppida ja saame olla tänulikud, et meile on antud võimalus jagada neile Piibli tõdesid.

Märgusõnad: