AGAPE laste suvekool

„Issand näeb, mis on südames“ 1Sm 16:7

Juba üle 20 aasta on Pärnu Agape kogudusel olnud hea meel kutsuda Agape kirikusse ja Männi parki neljaks päevaks kokku lapsi üle kogu Pärnu linna selleks, et üheskoos paremini Jumalat tundma õppida. Sel aastal toimus Agape Laste Suvekool 11.-14. juulil teemal “Jumal on hea!” ning osalema kutsuti kõiki lapsi vanuses 4-11, et iga päev paari tunni jooksul rääkida lastega heast Jumalast, laulda, meisterdada ja mängida.

Eriline osa selles sündmuses on alati olnud Agape koguduse Ameerika sõpradel Asbury metodisti kogudusest Tulsa linnast Oklahoma osariigis – nii neil, kes igal aastal palveid, häid nõuandeid ja vajalikku varustust üle ookeani läkitavad kui ka vabatahtlike tiimil, kes pika reisi ette võtavad, et kohapeal jõu ja nõuga abiks olla. Sel aastal õnnistati meid väga toreda 12liikmelise, peamiselt noortest koosneva grupiga.

Gruppi kuulus ka üks Asbury koguduse pastoritest, oma pere kaasa võtnud Gloria Dentonist, kes teenis pühapäeval Agape koguduse jumalateenistusel kaasa jutlusega ja julgustas ka oma lapsepõlve kogemuse jagamise kaudu, et just laste suvekool võib olla esimene samm ja teeots Jumala juurde ning sellisena omada suurt tähendust inimese elus. Eriliselt läks südamesse grupiliikme, 12aastase Isley tunnistus sellest, kuidas ta kogus Eestisse tulemiseks raha, valmistades ja müües selleks tuhandeid postkaarte. Pastori 4aastane rõõmsameelne tütar Emma Grace oli kogu eestlaste 30liikmelise vabatahtlike tiimi suur lemmik ja me igatseme kõiki oma uusi Ameerika sõpru taas Eestis näha.

Suvekooli-eelne esmaspäev kulus nõupidamistele, meisterduste, ruumide jms ettevalmistustele. Kõik suvekooli päevad algasid tiimi palvuse, laste kogunemise, tervitamise ja õuemängudega. Peale alguspalvet õpetasid Egle Hollman koos poegade Matri Joosua ja Karl Saamueliga lastele uusi laule, igal päeval jagasid Külli Kuusemaa ja Egle koos noorte abilistega joonistuste, keemiakatsete ja näidendite abil üht lugu Piiblist: esimesel päeval Taaveti kuningaks võidmisest, teisel päeval tähendamissõna kurjast sulasest ja „kuhjaga“ andestavast armastusest, kolmandal päeval tähendamissõna variserist ja tölnerist ning viimasel päeval tähendamissõna külvajast. Piibliloole järgnes temaatiline meisterdus, misjärel said lapsed valida viie erineva töötoa vahel: lindiga tantsu, joonistamise/värvimise, õuemängud, meisterdamise või (poiste eriliseks rõõmuks) jalgpalli, mida vedasid suurepäraselt ameerika noored. Iga päeva lõpetas ühine palve, snäkk ja õuemängud, viimase päeva põneva üllatusena tulid lastele külla päästjad koos tuletõrjeauto ja päästepaadiga. Laste hulk igal päeval kasvas ning sõnumit heast Jumalast kuulis selles suvekoolis kokku üle saja erinevas vanuses tüdruku-poisi.

Agape kogudus on südamest tänulik kõigile vabatahtlikele siit ja sealtpoolt Suurt Lompi, Ameerika tiimi juhile Heather Stegerile ning kogu tiimi vaprale juhile Külli Kuusemaale. Kõigi osalenute ülim tänu ja kiitus kuulub aga muidugi Jumalale, kes varustas vabatahtlike tiimi erilise koostöömeele ja sisemise rahuga, hoidis meie tervist, õnnistas suurepärase ilmaga ja läkitas suvekooli rekordilise hulga lapsi. Kui Jumal lubab, kohtume paljudega neist juba septembris Lastekirikus ning loodetavasti ka järgmisel suvel.

Märgusõnad: