Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Anu Hobustkoppel

Väärikas traditsioon uues kuues

2021 märtsis Pärnus toimus ülemaailmne oikumeeniline naiste palvepäev esimest korda veebiülekandena 

Igal aastal märtsikuu esimesel reedel peetakse üle maailma üht erilist ühendavat palvesündmust – oikumeenilist naiste palvepäeva. Neile lugejatele, kes traditsiooni ajaloost ei tea, selgituseks nõnda palju, et ülemaailmset palvepäeva korraldab juba alates 1927. aastast kristlike naiste liikumine Maailma Palvepäev (World Day of Prayer, WDP), mis sai alguse 19. sajandil Ameerikas ja Kanadas ja mis tegutseb tänaseks juba ligi 170 riigis. Igal aastal valmistavad palvepäeva liturgia ette mõne konkreetse maa kristlikud naised ning üle maailma erinevates kirikutes ja kogudustes võetakse sel päeval aega palvetada selle maa, seal elavate naiste ning nende perede pärast. Sel aastal koostasid palvepäeva liturgia naised Vanuatult – Vaikses Ookeanis asuvalt väikeselt Melaneesia saarelt ja palvepäeva teemaks oli „Ehita kindlale alusele“. Alustuseks tutvustas palveõhtut juhatanud Anu Hobustkoppel Vanuatu Vabariigi üldisi andmeid ja elu-olu, millele järgnesid tervitus, kutse ja tänupalved Vanuatult, patutunnistus, pühitsuspalve ning vaheldumisi koguduselauluga „Vanuatu naiste hääled“ – erinevate naiste endi jutustused oma elust, rõõmudest ja muredest, mida lugesid ette Pärnu koguduse naised. Sõna jagas sel korral EELK Pärnu-Jakobi koguduse diakon Jane Vain, õhtu lõpul võeti aega eestpalveteks Vanuatu ja kogu maailma eest.  

Et traditsiooni Eestisse „maaletoojate“  seas 1994. a olid ka Pärnu metodisti koguduse naised, siis on meil Pärnus olnud rõõm palvepäeva tähistada juba 28 aastat järjest. Kuid täiesti esimest korda nende aastate jooksul toimus 05. märtsil 2021 palveõhtu otseülekandena veebis Youtube’i vahendusel – siinkohal tänab Pärnu kogudus idee eest EMK naiste ühenduse esinaist Pille Mägilat ja tehnilise teostuse eest Jargo Paiklat. Ehkki uuenduse ajendiks olid küll pandeemiaaegsed piirangud, siis Jumal laseb kõik heaks tulla neile, kes Teda usaldavad. Nõnda sai veebiülekandena toimunud palvepäev õnnistuseks paljudele erinevate koguduste naistele nende kodudes üle Eesti. Otseülekannet vaatas ligi 80 inimest ja tänaseks on jätkuvalt Youtube’is olevat videot vaadatud juba vähemalt 350 korda (huvilistele: video leitav otsingufraasiga „oikumeeniline palvepäev“). Sellise rahvahulga Agape kirikusse mahutamine olnuks päris raske.  

Olen Pärnu koguduse liikmena saanud ka ise neist oikumeenilistest palveõhtutest osa vähemalt kümnel korral. Ja kuulates naiste lugusid erinevatest paikadest, küll Aafrikast, küll Kariibidelt, olen igakord hämmastunud, kui sarnased, olenemata kultuuri või looduse erinevusest, on meie mured ja rõõmud siin- ja sealpool vett. Teades, kuidas üle maailma erinevais paigus samal päeval palvetavad kristlased nagu üks suur kogudus sama Jumala poole, et inimeste südamed muutuksid, olen tajunud erilist ühtsust ja seda, kuidas suur maakera muutub aina lähemaks ja sõbralikumaks. Jumal õnnistagu jätkuvalt ülemaailmset oikumeenilist palvetööd!  

Märgusõnad:

Veel rubriigis Töövaldkonnad

Taavi Hollman

Karjaseametist

Apostel Pauluse kirjas efeslastele (4:11) on üks tähelepanu vääriv kirjatekst, kus öeldakse,

Lootuse seemned

Ülemaailmset naiste palvepäeva tähistatakse igal aastal märtsikuu esimesel reedel. Traditsioon sai alguse
Mine asukohta Üles