Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Jh 13:34b.

Armastavad suhted ja ligimesearmastus

Halastaja Jumal, me tunnistame, et me pole armastanud oma ligimesi ja me ei ole tähele pannud hädasolijate hüüdu. Selle lausega armulaua liturgiast tunnistame me armastuse puudumist, mida ema Teresa pidas suurimaks patuks, nimetades seda kohutavaks ükskõiksuseks kaasinimeste suhtes. Küllap tal oli õigus – abi pakkumata mööda minna abivajajast ja mitte hoolida hukka minevast ligimesest – see ongi kohutav. Eriti kohutavana tundub see meile siis, kui oleme ise abivajaja või hukatuse teel kõndija ja pilkugi meile pööramata mööduvad need, kes võiksid meid aidata ja meile valguseks olla.  

Armulaua liturgia tekst jätkub sõnadega: me palume, anna meile andeks. Andeks palumine eeldab valmisolekut muutuseks ja oma elu ümber korraldamiseks, et edaspidi eksimust vältida. Meie enda jõust jääb siinkohal väheks – üksnes oma pingutustele tuginedes me ei suuda armastada ligimest nagu iseennast. Ikka kipub enesearmastus esile tükkima. Rõõm on tõdeda, et meid ei ole ligimese armastamise ülesandega üksi jäetud. Piibel suunab meid armastuse allikale Kristuse sõnadega: „Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!“ (Jh 13:34b.) Rist ja ülestõusmine on lähteallikaks meie ligimese armastusele. Jumala armastus meie vastu teeb võimalikuks ligimese armastuse, nii nagu Hans Lahi oma jutluses tõdeb: armastus on Püha Vaimu and (lk 4-5).  

Käesoleva numbri fookusteemaks on armastavad suhted ja ligimesearmastus. Ajakirjast, mida käes hoiad, leiad mõtteid selle kohta, kes on ligimene (Üllas Tankler, lk …), kuidas praktiliselt suhteid arendada (Jana Tamm, lk …) ning kuidas koguduse liikmeid armastusele õhutada (Olav ja Urve Pärnamets, lk …). Tunnistuste rubriigist (lk …) saad lugeda lugusid, mis räägivad suhete olulisusest inimeste pöördumisel. Näiteid ligimesearmastusest võid leida ka Ingrid Sõberi küüditamisloost (lk…). Loodan, et see ajakiri innustab sind, hea lugeja, otsima armastuse allikat – Jumalat, et Temast ammutada jõudu ligimesearmastuseks ja rõõmsaks sõnakuulelikkuseks Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, nagu lausume seda armulaua liturgial.  

Marjana Luist
Marjana Luist
Märgusõnad: