Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Sillamäe kogudus 20

Sillamäe Jumala Õnnistuse kogudus – 20

Sillamäe linn asub Eesti kirdeosas. Nõukogude ajal ei olnud selles linnas kirikuid, kuna Sillamäe oli suletud linn.

Jõhvi metodisti koguduse liikmed – Ivanniku ja Beregovi perekonnad – külastasid sageli Sillamäel elavaid sugulasi: Salkovi ja Petrovi perekondi. Nad rääkisid sugulastele Kristusest, Tema armastusest nende vastu ja kutsusid neid kirikusse. Peagi tulid Petrovi ja Salkovi perekonnad Issanda juurde. 1988. aasta juulis ristiti Salkovide perekond.

Pastor Salkov pildil paremalt kolmas

Sillamäe kristlased rääkisid Issandast oma töökaaslastele ja tuttavatele, kes samuti hakkasid Jõhvi koguduses jumalateenistustel käima. Nii moodustus terve rühm usklikke Sillamäel. Vladimir Beregovoi valmistas värskelt pöördunuid ette ristimiseks. Armastus Issanda vastu põles usklike südames ja usklike hulk kasvas ning hakati kaaluma võimalust jumalateenistuste pidamiseks Sillamäel.

2001. aasta juulis registreeriti Sillamäe metodisti kogudus. Pastoriks määrati Vladimir Salkov. Tekkis vajadus koguduse hoone järele. Ranna tänaval asuv endine Maapanga hoone meeldis usklikele ja nad hakkasid selle pärast palvetama. Igal hommikul tulid nad selle hoone juurde ja palvetasid, et Issand annaks selle hoone palvemaja jaoks. Issand kuulis nende palveid. Ameerika Ühendriikidest leiti sponsorid (metodisti kogudused Memphise ja Hawre de Grace’i linnades) ja 2003. aastal osteti hoone kogudusele.

2003. aastal kolis Vladimir Salkov Ameerika Ühendriikidesse ja Vladimir Beregovoi määrati Sillamäe koguduse pastoriks.

Sel aastal tähistab meie kogudus oma 20. aastapäeva. Oleme Issandale tänulikud kogu tema halastuste ja helduse eest, mis Ta meile on andnud. Issand kinkis meile imelise palvemaja, kus on palveteenistusi peetud juba 18 aastat. Valdav osa koguduse liikmetest panustab koguduse töösse: jumalateenistustel vennad ja õed laulavad, loevad luuletusi, jagavad tunnistusi Jumala imelistest tegudest. Meie koguduse liikmed tunnistavad mittekristlastele Issanda armastusest ja levitavad kristlikku kirjandust.

Sillamäe kogudus on sõbralik kristlik perekond, kus valitseb rahu, armastus ja mõistmine. Oleme selle eest Issandale tänulikud.

Märgusõnad:

Veel rubriigis Koguduse elu

EMK Tapa kogudus 100

EMK Tapa kogudus 100

EMK Tapa Kogudus oli mandri-Eesti esimene metodisti kogudus. Asutamise kuupäevaks on märgitud
Pühapäevakool 1924 Suur Pärnu mnt 19

Tallinna kogudus 100

3. märtsil 2022 tähistas EMK Tallinna kogudus oma saja-aastast juubelit. Toomas Pajusoo
Mine asukohta Üles