Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

EMK Tapa kogudus 100

EMK Tapa kogudus 100

EMK Tapa Kogudus oli mandri-Eesti esimene metodisti kogudus. Asutamise kuupäevaks on märgitud 15. juuli 1912, asutaja Karl Kuum (1967-1932). Koguduse kooskäimise kohaks oli esialgu Karl Kuuma oma kodu, Pärna tn 9 Tapa linnas. Neid inimesi, kes kogunesid K. Kuuma kodus, hakati Tapa linnas nimetama „Kuuma-usulised“. Nii hakkas „kuumus“ levima, liikmete arv kasvama, ruum jäi väikseks ja tekkis vajadus oma kirikuhoone järele. Tänast, Kesk tn 11 asuva kirikuhoone ehitust alustati 8. juulil 1923 ja see valmis 1924. aastal.

Tapa metodisti koguduse rajaja Karl-Kuum (allikas tapamuuseum.ee)
Tapa metodisti koguduse rajaja Karl-Kuum (allikas tapamuuseum.ee)

Praegune renoveeritud kirik paelub oma uue nägusa välimusega nii tapalasi endid kui ka siia sõitnud külaliste-turistide tähelepanu. Viimastel aastatel on kiriku heakorrashoidu palju panustanud praegune pastor Joel Rang koos heade abilistega.

Metodisti kirik veel ilma tornita - allikas tapamuuseum.ee
Metodisti kirik veel ilma tornita – allikas tapamuuseum.ee

Alates 1940. aasta septembrist toimuvad kirikus ka EKB Tapa Elava Usu koguduse koosolekud, jagame sõbralikult oma maja nendega.

Vahepealsetest aastatest pajatamist Tapa kogudusest jätan teadlikumatele inimestele ja teen hüppe 1973. aastasse, kui koguduse karjaseks sai armastatud Endel Rang, praeguse pastori isa. Siinkohal meenutusi Õie Rangi suust: „Kolisime Tapale märtsis 1973 Alaverest. Kuna mul olid väikesed lapsed, siis ei pääsenud ma kuhugi kogudusse. Igatsesin väga osaduse järgi teiste usklikega. Nüüd sai kirikumaja meile lausa koduks, sain igal pühapäeval osaleda koosolekutel, laulda ja ülistada Jumalat koos kallite usukaaslastega“. Mõlemad, nii Endel kui Õie armastasid laulda ja mängisid pille, Endel kitarri ja harmooniumi, Õie tsitrit. Nende kodu oli avatud inimestele ja armastus Jumala ja inimeste vastu kandis peagi vilja. Väikene kogudus hakkas tasapisi kasvama, peagi tekkis väike laulukoor.

Endel Rang oli misjonäri südamega mees, ta oli tuntud paljudes Eestimaa kogudustes, aga ka mitmetes paikades Nõukogu Liidus. Ta reisis nii Venemaa lõuna kui põhja aladel. Alates 1970. aastatest hakkas Tapale kolima palju vene keelt kõnelevaid inimesi, kes soovisid ka ühineda kogudusega. Sellest ajast on koguduses toimunud igal koosolekul eesti-vene sünkroontõlge. Käesoleva artikli autor on olnud koguduses tõlgiks peagi 20 aastat.

1994. aastal õnnistas EMK Superintendent Olav Pärnamets Endel Rangi poja, Joel Rangi Tapa koguduse diakoniks. Peale isa surma (veebr 2001. a) võttis Joel koguduse juhtimise sujuvalt üle ja teeb seda kuni tänaseni. Loo autor on pea sama kaua koos perega koguduses teeninud.

Superintentent Olav Pärnamets, pastor Endel Rang õnnistamas Joel Rangi diakoniks
Superintentent Olav Pärnamets, pastor Endel Rang õnnistamas Joel Rangi diakoniks

Aastate vältel on koguduses töötanud erinevad tööharud: pühapäevakool, lastelaagrid, naistetöö.

Tapa koguduse pühapäevakoolis on aastate jooksul olnud erinevaid aegu. Kauaaegse pühapäevakooli õptaja Ülle mälestus:

„90-ndate algul, kui olin poole aasta vanune Jumala laps ja just Tapale elama tulnud, esitas toonane pastor Endel Rang mulle väljakutse teenida kaasa pühapäevakooliõpetajana, öeldes: „Õpid ise ja jagad õpitut ka lastega“. Sarnaselt tolle ajastu vaimulikule ärkamisajale kogudustes, oli palju huvilisi ka laste hulgas. Abiks oli selles töös mulle koguduse õde Elvi Tali, kellega koos osalesime ka pühapäevakooliõpetajate baaskursusel Tallinnas, EMK keskuses.“

Nagu varem sai mainitud, et jagame kirikut EKB Elava Usu kogudusega, siis siinkohal tahaks jagada ühiseid tegevusi.

Paljude aastate vältel on meie pühapäevakoolile positiivset mõju toonud tihe koostöö praeguse Tapa Elava Usu kogudusega, kellega ühiselt toimusid laste teenimised suuremate pühade (näiteks Jõulud, Ülestõusmispühad) ajal ühistel teenistustel. Viljaka mõjuga olid ka iga-aastased ühised suvelaagrid, millega alustasime 1994. aastal ja kus osales sageli kuni 100 last, kelle jaoks oli see suve oodatuim aeg, mil sai kinnistada aasta jooksul õpitut. Kõrvuti piiblitundide, töötubade, pallimängude ja ujumisega korraldati väiksematele lastele seal traditsiooniline „Taevatee“ mäng ning suurematele vaimulike ülesannetega maastikumäng. Laagripäevadel ei puudunud ka lauluhetked ja lõkkeõhtud, mis lõppesid palvekoridoriga, kus paljud lapsed kogesid meie kõikvõimsa Jumala ja Jeesuse ligiolu Püha Vaimu läbi.

Kasulikke vaimulikke kogemusi on meie pühapäevakoolilastele, -noortele ja -õpetajatele andnud ka osalemine misjoniprogrammis „Jumalal on Sulle sõnum“.aastatel 2012-2016 tšehhi noorte eestvedamisel ning koostöös Tapa Elava Usu Kogudusega. 5-7 päeva vältel käidi tänavatel inimestega vestlemas ja palvetamas ning õhtuti koguneti telgis palveks ja ülistuseks.

Aastate jooksul on meie koguduse pühapäevakoolitöös osalenud erinevast rahvusest lapsi ja noori; tunnid on toimunud mitmes erinevas vanuserühmas, kaasa on aidanud paljud andekad noored töötegijad. Au Jumalale!

Kahel viimasel suvel on pandeemia tõttu toimunud ainult ühepäevased laagrid loo autori koduhoovis Käsmu külas. Oleme tänulikud Jumalale võimaluste eest ja usume, et hea seeme, mis on külvatud, kannab omal ajal head vilja!

Ligi 5 aastat on ühiselt baptisti kogudusega tehtud ka naistetööd. Kord kvartalis toimus osadusõhtu kohviku laadis. Maitsva toidu kõrval jagas erinevatel teemadel tarkust ja julgustust külaline, kes tihti teenis ka muusikaga. Oldi osaduses ja palves. Mitmed naised said selle kaudu kinnitatud ja julgustatud.

Tänapäeval toimuvad koguduses reedesed palveõhtud, laupäevased prohvetlikud ülistushommikud ja pühapäevane jumalateenistus. Oleme taas kogumas jõudu pärast räsivat pandeemia-aega. Oleme avatud Jumalale uute võimaluste jaoks, Tema imetegude ja tunnustähtede ootuses!

Pühapaevakool 1926 aastal, Allikas: Tapamuuseum
Pühapaevakool 1926 aastal, Allikas: Tapamuuseum
Pühapäevakool 2016. aastal
Pühapäevakool 2016. aastal
Märgusõnad:

Veel rubriigis Koguduse elu

Pühapäevakool 1924 Suur Pärnu mnt 19

Tallinna kogudus 100

3. märtsil 2022 tähistas EMK Tallinna kogudus oma saja-aastast juubelit. Toomas Pajusoo
Mine asukohta Üles