Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Elu Pühas Vaimus

Toimetaja Marjana Luist intervjueeris vaimulike õppe- ja osaduspäevadel mõningaid pastoreid ning küsis neilt, milline on elu Pühas Vaimus, kuidas intervjueeritavad kogevad Püha Vaimu juhtimist ning mida on vaja selleks, et olla Püha Vaimu poolt juhitud.


ARTUR PÕLD

Elu Pühas Vaimus ongi kristlase elu, sest elu ilma Püha Vaimuta ei saa olla Kristuses. Jumal on kolmainsus – Isa, Poeg ja Püha Vaim. Püha Vaim tuleb meie ellu sel hetkel, kui saame päästetud. Elu Pühas Vaimus tähendab olla koos Temaga, suhelda Temaga, kuulda Teda. Jumal juhib mind läbi Püha Vaimu. Tähtsamate otsuste puhul on Püha Vaim mulle oma suure armastusega õigest valikust märku andnud. Näiteks aastal 2003 põiklesin, et mitte hakata venekeelse koguduse pastoriks. Püüdsin vastu vaielda, et mulle ei sobi, olen eestlane ja olen Gideoni laagriga juba väga hõivatud. Kaalusin isegi eestikeelse koguduse töö jätmist, et pühendada end Gideoni laagrile Aa rannas. Olime abikaasaga Egiptuses puhkamas ja parajasti paigas, kus Mooses kohtus Jumalaga põleva põõsa juures. Sinna paika ehitati 1500 aastat tagasi Katariina klooster. Ekskursioonijuht ütles, et põleva põõsa juured ulatuvad kloostri kiriku altari alla välja. Mul tuli südamesse väga suur soov sinna minna. Kiirustasime kirikusse, aga uksel küsis munk, kas oleme õigeusklikud. Meid ei lastud sisse. Pöördusin siis ümber ja palusin Jumalat, et Ta laseks mul sinna sisse minna. Munk koputas mulle õlale ja lasi mind, minu abikaasa ja veel mõne eestlase sinna sisse. Kirik oli rahvast täis. Munk, kes pidas teenistust, jäi poole sõna pealt vait, kummardas ja suunas meid pühamast pühamasse – paika, kuhu tavaliselt kedagi sisse ei lasta. Seal oli palvenurk. Kalju sisse oli 1500 aastaga kulunud sügavad jäljed. Kui seda nägin, hakkasid pisarad voolama. Siis ütles Püha Vaim: Artur, võta vene kogudus vastu.

90ndate alguses Püha Vaim peatas meid, kui tahtsime emigreeruda Eestist Soome koos abikaasa Valentina sugulastega, kes kõik sinna kolisid. Plaanisin seal kogudust avada, aga see õnnestus alles hiljem, kui Andrei Hinkonen, Valentina vennapoeg, oli selleks küps. Plaanides emigreerumist, ütles Püha Vaim, et me ei sõidaks Soome, vaid mind on siin vaja. Abikaasa ütles, et tema küll ei tahaks siia jääda, kõik tema sugulased lähevad Soome, aga kui Püha Vaim käsib siia jääda, siis peame jääma. Sellised suhted on Püha Vaimuga. Olen alati Tema poolt juhitud teenistuses. Ta on andnud ka märku, kui olen enda peale võtnud liigselt ülesandeid. Kui mõtetes tekivad patumõtted, siis minu südametunnistus on alati pannud mind piinlikusse olukorda ja ma saan aru, et Püha Vaim juhib mind selles.

Tunnen Püha Vaimu häält erinevalt. Mõnikord on see kui õrn, hell ja armastav hääl. Aga rohkem on mul olnud südameseisus arusaamisi, kus tunnen, et nüüd on see hetk, kui Püha Vaim on pannud selle mu südamesse.

Jumal on inimese jaoks ettearvamatu. Ta võib kõnetada väga erilisel viisil. Näiteks enne, kui sain ristitud, ma püüdsin veel suitsetada. Nii kui esimese mahvi tõmbasin, tõstis mind mingi jõud üles ja ma olin surutud vastu maja seina. Vaikselt vajusin sealt maapinnale. Vahel olen põikpäine ja vastumeelne olnud. Kui me abikaasaga Egiptusest tagasi koju tulime, ei olnud vene koguduse osas veel otsus tehtud. Paar päeva pärast koju jõudmist sõitsid ühed noored autoga meie autosse sisse. Kargasin autost välja ja hüüdsin Jumalale: sain aru, sain aru! Vahel on niimoodi ka. Jumal on hoolimata minu põikpäisusest näidanud, et Ta tahab mind kasutada oma äranägemise järgi. Võib-olla teistel niimoodi ei ole, aga mina olen saanud sel viisil juhtimist. Mulle meeldib see, et kui Ta midagi on alustanud, viib Ta selle lõpuni. Võin alati rahulikult usaldada, millal ja kus ma pean midagi tegema.

Kui tunned Jumalat, siis tunned ära Tema hääle. Kui ka hingevaenlane tahab tulla ennast jumalana näitama, siis saad sellest aru, sest sa tunned Püha Vaimu. Ta tegutseb sinus erilisel viisil.

Selleks, et Püha Vaimu juhtimist kogeda, on vaja käia Tema jälgedes, lugeda Piiblit, palvetada, otsida Tema ligiolu. Ta on meiega. Mõnele Ta ei väljendu nii nagu mulle. Mulle on Ta paljudel kordadel lihtsalt pühakirja abil teada andnud, mida ma pean tegema.

Mul on väga tihedad sidemed inimestega erinevatest riikidest. Saksamaalt on tulnud hoiatus, et see sõda, mis praegu on Ukrainas, jõuab Eestisse. Saksa sõbrad on öelnud, et me paneksime ennast valmis, valmistaksime ette dokumendid, et minna Saksamaale. Nad on valmis meid seal vastu võtma. Tänasin neid hoolitsuse eest ja vastasin, et usun, et Püha Vaim ütleb ka mulle endale, kui on vaja siit ära minna. Loodan alati sellele, et Ta räägib minuga. Me kristlastena ei ela „loomulikku“ elu, vaid üleloomulikku. See tuleneb sellest, et oleme ühendatud Püha Vaimuga. See on olnud õnnistuseks meile meie koguduses ja töötegemises. Me ei jookse uisa-päisa, vaid läheme järjekindlalt Issanda juhtimisel.


JOEL AULIS

Püha Vaimu töö on selline Jumala tegutsemine inimese elus, ilma milleta kristlase elu ei ole tegelikult võimalik. See on minu arvates täiesti lahutamatu osa kristlase elust, et Püha Vaim tegutseb temas. Alates sellest, et Püha Vaimu töö on inimest Jumala juurde tõmmata ja meeleparandusele juhtida. Vaimulik uuestisünd ja igapäevane käimine koos Jumalaga ei ole mõeldav ilma Püha Vaimu jõuta, abita, juhtimiseta.

Eks neid viise on erinevaid, kuidas Püha Vaim toimib ja kõnetab. Minu kõige esimene kogemus Püha Vaimu tegevusega minu elus oli varases teismeeas, kui meil oli noorte väljasõit. Seal ühel õhtusel koosolekul kutsuti eestpalvele noori, kes soovisid saada täidetud Püha Vaimuga. Ma ise ei oleks läinud, aga õde tahtis minna ja tiris mind ka kaasa. Minu pärast palvetati. Ma ei mäleta, et ma kohapeal midagi erilist oleks kogenud, aga mingi sisemine muutus toimus pärast seda. Toon ühe kummalise näite selle muutuse kirjeldamiseks. Me elame suure tänava ääres. Naabripoisiga meeldis meile talviti meie aia äärest mööda sõitvaid busse loopida lumepallidega ning siis vaatasime, kuidas bussis istuvad inimesed ehmusid. Pärast eestpalvel käimist oli üks õhtu, kus naabripoisiga väljas olime ja ta ütles: hakkame lumepalle loopima. Südametunnistus andis väga selgelt märku, et see ei ole õige ning ütlesin naabripoisile ei.

Kui rääkida, kuidas ma igapäevaselt Püha Vaimu juhtimist kogen, siis selleks on kindlasti Jumala Sõna. Püha Vaim avab seda. Jumala Sõna ei ole võimalik mõista ilma selleta, et Jumal seda ilmutaks või avaks. Sellest saab ilmutatud teadmine. See ei ole vaid teoreetiline teadmine, vaid sisemine valgustatus, kui Sõna meie jaoks süvitsi avaneb.

Ma ei saa öelda, et ma oskaksin tänaseks päevaks kindlalt Jumala häält eristada, aga eks me oleme selles protsessis, et õppida kuulama Püha Vaimu juhtimist ja kõnetust ja sellele kuuletuma. Mõnikord kutsub Püha Vaim isiklikule meeleparandusele, mõnikord Ta annab väga praktilise märguande, näiteks mine ja räägi selle inimesega või mine tee midagi kellegi heaks. See on pigem selline sisemine õhutus või teadmine, mille kaudu Püha Vaim mind juhib.

See võiks olla iga kord, aga mõnikord tunnen, et jumalateenistused on annavad sellise erilise kogemuse, kus Jumal läbi erinevate inimeste näiteks kõneleb sama asja. Kuigi me ei ole mingeid asju kokku leppinud, näeme, kuidas need asjad kokku jooksevad ja läbi erinevate inimeste Jumal samal teemal räägib. Aga Püha Vaimu juhtimist koguduses võib näha ka selles, et meid on üksteise kõrvale pandud, et me üheskoos kasvaksime, et näeme koguduses seda, kuidas Jumala annid, ka Püha Vaimu annid, toimivad üksteise kõrval, et kogudust tervikuna üles ehitada. Aga ka seda, kuidas Jumal kasutab meid üksteise heaks, et üksteist julgustada ja toetada. On ka neid kordi, kus Jumal kasutab teisi selleks, et meid korrigeerida.


JOEL RANG

Usun, et kõigile neile, kes on Jumala lapsed ja sündinud Jumala riiki, on Püha Vaim reaalne isik, kes on läkitatud meile Isast. Jeesus ütles, et Tema palub Isa, kes annab teile teise Trööstija (Püha Vaimu), kes jääb meie juurde igavesti. See tähendab, et Ta ei tule meid korraks külastama ja trööstima, vaid jääma meisse igavesti. Isa tahab ja igatseb, et me elaksime ja oleks Temaga igavesti. Ilma Püha Vaimuta me ei saa seda osadust ja kontakti Isaga. See on nii lähedane osadus, et Ta elab meie sees. (Jh 14:16-17.)

Koguduses annab Püha Vaim oma laste kaudu sõnumeid ja erinevaid armuande ühiseks kasuks ja mitte nii nagu meie inimestena tahaks, vaid nii nagu Tema tahab. Selleks on vaja õppida Teda tähele panema ja kuulama, tegema nii nagu Tema tahab, sest kogudus on ju Tema oma ja Ta on juhtija. Püha Vaim väljendab end palvetes, lauludes, kui kiidame oma Issandat, ja sõnumites (prohvetlik sõna, tunnetuse sõna, tarkuse sõna jne – 1Kr 12:1-11).

Minule on Püha Vaim andnud teenistuse ajal tunnetuse sõna kellegi jaoks, et trööstida, kinnitada ja suunata õdesid-vendi ühtsusesse. Kõige enam olen kogenud seda siis, kui kogudus ülistab ja kiites laulab Issandale. Pühas Vaimus on suur jõud ja Jumala rikkus koguduse jaoks igal ajal!

Veel rubriigis Tunnistus

Piiblid pööningul

Kasvasin üles marksistlikule ideoloogiale toetuva riigikorra ajal, kus ühiskonna mudel ja inimese
Mine asukohta Üles