Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Uno Külviste

In Memoriam – Uno Külviste

Uno Külviste (28.03.1929–11.04.2022)

93-aastaseks elanud Uno Külviste alustas oma vaimulikku teenistust Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Viimsi koguduse diakonina ja Tallinnas Harku tänava vennastekoguduse evangeeliumikuulutajana. Samal ajal õppis ta Tallinna Polütehnilises Instituudis. 1973. aastal jättis Uno oma õpingud ja töö Tallinnas ning asus superintendent Aleksander Kuuma ja Hugo Oengo läkitusel tööle Rakvere metodisti koguduses.

Pastor Uno Külviste teenis Rakvere metodisti kogudust pastorina 36 aastat. Kogudus oli tänulik, et pärast sagedasi pastorite vahetusi saavutati Uno Külviste teenimisperioodil teatav stabiilsus. Tema ametiajal töötasid pühapäevakool, laulukoor, naisteosadus, toimusid palve- ja piiblitunnid, samuti remonditi katus ning tehti veel mitmeid parandus- ja remonditöid koguduse hoones. Uno abikaasa Leida oli pastori kõrval väga vajalik ja tubli abiline koguduse töös.

Uno Külviste tunnistas 2020. aastal tehtud telefoniintervjuus Taavi Hollmanile, et tema nõrga tervise ja mitmete raskete operatsioonide tõttu sai ta paremini mõista koguduseliikmete muresid.

2009. aastal jäi Uno Külviste emerituuri.

Märgusõnad:

Veel rubriigis In memoriam

Rudolf Siirak

In Memoriam – Rudolf Siirak

Rudolf Siirak (7.11.1927–15.12.2021) sündis ja veetis noorpõlve Kullamaal. Õppis puidutöötlemist, töötas Haapsalus
Eino Seppel

In Memoriam – Heino Seppel

Heino Seppel (29.09.1948–6.03.2022) sündis Reeküla koguduse pastori Johannes Seppeli perre, kus oli
Mine asukohta Üles