Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Giideoni laagris

Lühiülevaade EMK koguduste ja Gideoni laagri tööst põgenikega

Praegu (maikuus) tegeletakse ukraina sõjapõgenikega 9 EMK koguduses ja Gideoni laagris. Oleme sõja algusest alates majutanud kokku üle 137 põgeniku: peredes, ühiselamus, hostelites, korterites ja Gideoni laagris, tasudes koguduste ja kiriku poolt nende majutuskulud. Sõja algusest saadik oleme üheskoos abistanud rohkem kui 225 põgenikku: varustades neid toidu, ravimite, hügieenitarvete, riiete-jalatsite, mööbli, kodutehnika, muusikainstrumentide, jalgrataste, nõude, sülearvutite, telefonide, tahvlite, vajalike dokumentide vormistamise, eluaseme leidmise ja muuga.

Eelpool mainitule lisaks on kogudused korraldanud põgenikele laste-, noorte-, naiste- ja muid ühisüritusi ning mitmekeelseid jumalateenistusi. EMK korraldas Tallinnas EMK koguduste vahelises koostöös ülestõusmispühade jumalateenistuse ukrainlastele. Mitmed meie vaimulikud ja ilmikliikmed on põgenike majutuskohtades üle Eesti teenimas hingehoidjate ja abilistena. Järgnevalt annan lühiülevaate EMK koguduste ja Gideoni laagri tööst põgenikega.

Reeküla kogudus

Reeküla koguduses

Reeküla kogudus on sõja algusest toetanud umbes 40 põgenikku, varustades neid vajalikuga kogukonna ja kiriku vahelises koostöös ning aidates neil vajalikke dokumente vormistada. Põgenikud on külastamas koguduse jumalateenistusi ning tänaseks on 6 ukrainlasest kujunenud igapühapäevased jumalateenistusel osalejad. Koguduse jumalateenistused on kaks-keelsed, kohati lausa kolm-keelsed. Traditsiooniks on saanud, et igal pühapäeval on kirjakohtade lugemisse kaasatud üks ukrainlastest, kes loeb teksti kas vene või ukraina keeles.

Aseri kogudus

Aseri koguduses
Aseri koguduses

Aseri kogudusse saabusid esimesed põgenikud juba veebruari lõpus ning koguduse hoole all on regulaarselt majutamisel olnud kümmekond põgenikku; kogudus on hoolt kandnud täiendavalt umbes 50 sõjapõgeniku eest. Koguduse ja kiriku toel on põgenikke varustatud kõige vajaminevaga. Praeguseks on Aserisse jäänud ukrainlased leidnud koguduse abiga endale alalised elupaigad ja peredel on valdavalt vajalikud asjad olemas. Kogudus tegeleb tänaseks eelkõige hingehoidliku toe pakkumisega, kuulates põgenikke, olles neile toeks, palvetades nende eest ja nendega koos. Kogudus korraldab põgenikele naiste osadust, mida on külastanud abilised ka Tallinna Uue Alguse ja Jõhvi kogudustest ning on tehtud ka lastele ja noortele mõeldud üritusi.

Jõhvi kogudus

Jõhvi koguduses
Jõhvi koguduses

Jõhvi kogudus on võtnud vastu põgenikke, abistanud neid dokumente vormistamisel, esmatarvete ja muu vajaliku leidmisel, põgenikke on ajutiselt majutatud ka pastori peres. Samuti on korraldanud kogudus hommikupalvusi Toila Spas, tutvustanud põgenikele ümbruskonda ja tegelenud aktiivselt põgenikega, kes on nende juurde jõudnud. Ukrainlased on osalenud regulaarselt Jõhvi koguduse jumalateenistustel ja seal kaasa teeninud.

Ruusmäe kogudus

Ruusmäe kogudus on sõjapõgenikega tegelenud alates 2. aprillist, mil saabus esimene perekond Rogosi mõisa. Koguduse peamiseks hooleks on olnud lapsed, et nende mõtted saada eemale koledustest, mida nad on kogenud. Selleks loodi mängunurk mõisa söögisaali. Lasteaiast saadi laenuks autoteede vaip, kogudus ostis mänguautod, klotsid, nukukäru ja nuku. Lisaks veel mõned lauamängud, mida saab ühiselt mängida. Kooliteed jätkavatele lastele/noortele organiseeriti mõned sülearvutid, kuhu paigaldati ka venekeelne tarkvara. Jumala ja armsate inimeste kaasabiga sai täidetud ühe vahva noormehe soov saada endale kitarr. Põgenikel on aidatud täita pabereid, et soovijad saaksid ametlikult oma lapsed lasteaeda tuua ja samal ajal ise otsida endale tööd ja elukohta.

Rogosi mõisakeskuses korraldati ka Ruusmäe, Võru, Tallinna vene koguduse ja MTÜ Lapsed Eestis vahelises koostöös ülestõusmispühade jumalateenistus ukrainlastele, mille käigus said kõik osalevad lapsed ka kinkekoti „Nadia Ukraini“ — „Lootus Ukrainale“.

Võru kogudus

Võru koguduse liikmed on külastanud 3 kohalikku majutuskeskust ja 1 Ruusmäel, luues kontakte põgenikega. Kogudus tegeleb lisaks aktiivselt kahe perekonnaga: üks viie ja teine kolme lapsega (lapsed isadega). Põgenikele pakutakse toiduabi, aidatakse mööbli leidmisel, pakutakse hingelist tuge ja palvetatakse nende eest. Koostöös Tallinna vene koguduse ja MTÜ-ga Lapsed Eestis korraldati ülestõusmispühade jumalateenistus ukrainlastele, mille käigus said kõik osalevad lapsed ka kinkekoti „Nadia Ukraini“ — „Lootus Ukrainale“.

Pärnu kogudus

Pärnu koguduses
Pärnu koguduses

Pärnu kogudus on kokku pannud korjandusi põgenike toetuseks, koguduse vabatahtlikud on käinud abistamas põgenikke majutuskeskustes. Pärnu erinevate koguduste vahelise koostööna korraldati Ukraina lastele mõeldud eriprogramm.

Tänaseks on koguduse hoole all Reekülast Pärnusse kolinud 3-liikmeline pere. Pere on saanud oma vajalikud dokumendid korda, mees on leidnud töökoha ja perepoeg käib juba koolis. Kogudus toetab liikmete ja kiriku abiga perekonda vajaminevate asjadega ja nende tarbeks annetatud sularahaga.

Tartu kogudus

Tartu Püha Luuka koguduse liikmed abistavad samuti põgenikke erinevatel viisidel. Pagulaste tarbeks on kogutud annetusi ja tehtud korjandust. Üks koguduse liige majutab enda juures Ukrainast saabunud peret. Samuti koguduse liikmed hoiavad regulaarselt ühendust ja toetavad üht Otepää lähistele majutatud peret. Kaks ukrainlaste peret on külastanud kogudust ja esitanud eestpalvesoove oma lähedaste eest.

Tallinna Uue Alguse kogudus

Tallinna Uue Alguse kogudus on sõja algusest saadik võtnud vastu suurel hulgal põgenikke, kes on otsinud ajutist elamispinda. Valdav enamus neist on olnud majutatud koguduse liikmete peredesse (üle 57 inimese!), kus nende eest on kantud igakülgset hoolt. Enamik põgenikke on Tallinnas peatunud mõned päevad ning siis edasi liikunud. Põgenikke on varustatud kõige vajaminevaga – hügieenitarvete, riiete-jalatsite, toidu, ravimite ja palju muuga, siiajääjate esmase üüri maksmisega jne.

Kogudus tegeleb aktiivselt ka finantsabi kogumisega, toetades kolme Ukraina kogudust ja nende teenimist sõjapõgenikega; samuti kristlikku Angelia kliinikut, kus ravitakse haavatuid ja osutatakse professionaalset psühholoogilist abi. Tallinna Uue Alguse kogudus on toetamas ka Aseri kogudust nende töös põgenikega.

Tallinna kogudus

Tallinna kogudus
Tallinna koguduses

Tallinna metodisti koguduse ühiselamus on põgenikud peatunud märtsi keskpaigast saadik. Samuti on põgenikke majutatud vene koguduse liikmete peredes. Põgenikke on varustatud nii vene kui eesti koguduse ja kiriku toel kõige vajaminevaga. Tänaseks on valdav osa põgenikke Tallinna koguduse hoole alt edasi liikunud – nii teistesse riikidesse kui ka alalistesse majutuskohtadesse üle Eesti. Koguduse aktiivse hoole alla on jäänud üks ühiselamus peatuv pere, kes on siin olnud sõja algusest saadik.

Vene koguduse lastetöö meeskond on külastamas põgenike majutuskeskusi, tehes programme lastele, millest on osa võtnud üle 100 osaleja.

Gideoni laager

Gideoni laager on sõja algusest saadik valmistunud põgenike tulekuks, ehitades välja tube põgenike tarbeks. Aprilli keskpaigas jõudsid esimesed põgenikud laagrisse, mai alguses oli laagris juba 56 põgenikku. Tänaseks on Gideoni laagrist edasi liikunud 36 inimest, valdav enamus neist Saksamaale. Laagrisse on peatuma jäänud 20 ukrainlast, kellega tegeletakse igapäevaselt – pakutakse hingehoidu, vaimset ja füüsilist toitu, varustatakse riiete ja muu vajalikuga. Laagris peetakse jumalateenistusi ning on korraldatud üritus lastele Narva metodisti koguduse noorte kaasabiga. Viimati tuli laagrisse ema 8 lapsega. Rahvast on veel teel laagri poole. Laagrimeeskond on välja ehitamas 8 järjekordset tuba põgenike tarbeks. Gideoni laagri tööd põgenikega on toetanud Ühinenud Metodisti Kiriku Globaalteenistus (GBGM), finantseerides ruumide ehitust ja põgenike toitlustust summas 10 000 dollarit ning ka EMK põgenike kriisifondist.

Veel rubriigis Kirikuelu

EMK Aastkonverents 2022

Aastakonverents

17.-19. juunil toimus Tallinnas Eesti Metodisti Kiriku aastakonverents, millest võtsid osa EMK
EMK Suvekonverents 2022. Foto: Aivo Parmson

Suvekonverents

„Ainus asi, mis oli suvekonverentsi puhul halvasti, oli see, et see sai

Mis on sõdade sõnumid?

Gümnaasiumi päevil kirjutasin kirjandi teemal „Mis on sõdade sõnumid?”. Ukraina sõja tõttu
Mine asukohta Üles