Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Tunnustus Naatanile vabatahtliku töö eest

11. märtsil toimus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias tunnustuskonkursi „Suured teod 2021“ pidulik auhinnatseremoonia. Meie oma metonoort Naatan Hollmani pärjati Tallinna „Aasta noore vabatahtliku“ tiitliga, kuhu teda oli nomineeritud vabatahtlikuna tegutsemise eest.

Naatan tegutseb mitmetes organisatsioonides, näiteks panustab ta palju Eesti Metodisti Kiriku noortetöösse, aidates korraldada laagreid, väljasõite, erinevaid üritusi ning aitab kaasa ka noortetoimkonna tegemistes. Naatan lööb aktiivselt kaasa ajakirjas Koduteel, aidates korraldada veebinare. Ta panustab noorteliikumisse Uus Generatsioon, abistab MTÜ Ühisabi kaudu Tallinna vähekindlustatud peresid. Kõigele lisaks on ta ka abipolitseinik, aidates kaasa turvalisema ühiskonna kujunemisele. Naatan ise on öelnud vabatahtlikuna tegutsemise kohta nii: „Vabatahtlikuna tegutsemine on meie kõigi võimalus anda oma panus ühiskonna heaollu, turvalisusesse ja elu kvaliteeti. Vabatahtlik ei küsi kunagi, mida ta tänutäheks saab, vaid tema motivaator on see, kui ta näeb, et panusest on olnud reaalselt ka kasu. See võib olla kellegi poolt väikene tänusõna, naeratav pilk või muudetud elu. Oluline on mõista seda, et igast meie välja öeldud sõnast või tehtud teost on mõju meid ümbritsevatele inimestele. Vabatahtlikud teevad tööd peamiselt oma isikliku- ja pereelu arvelt. Seega ma tahan südamest tänada oma abikaasat, vanemaid ja perekonda, kes on olnud mulle eeskujuks ja andnud võimaluse nii mitmetes eri organisatsioonides vabatahtlikuna panustada. Suurim tänu aga Jumalale, kes on mulle andnud nii palju energiat ja varustanud mind erinevate oskustega.“

Märgusõnad:

Veel rubriigis Noortekas

Noorte Alfa

Noorte Alfa

Alates 19. veebruarist 2021. a toimus noortele suunatud online alfa kursus. Kuna
Mine asukohta Üles