Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Rubriik

Töövaldkonnad

Ma tahan selle aia eest hoolitseda

Lighthouse Genna Mansperger, Andy Morris, Philip Kaufman

Ameerika Ühendriikides Nashville’i osariigis asuv Calvary metodisti kogudus on olnud pikaaegne partner Tähetorni lastekeskusele. Kogudus panustab Tähetorni töösse palvete, finantside, suhete, vabatahtliku töö ja suvelaagrite korraldamisega. Calvary koguduse poolt on seda koostööd vedamas Genna Mansperger, kes on alates 2004. aastast igal suvel (välja arvatud kaks koroona-aastat) kokku pannud grupi koguduse liikmetest, korraldanud rahakogumiskampaaniaid ja tulnud Eestisse laagrit läbi viima.  

Marjana Luist käis juuni lõpus Tähetorni lastelaagris, kus GENNA MANSPERGER, ANDY MORRIS ja PHILLIP KAUFMAN olid koos teiste ameeriklaste ja Tähetorni töötajatega laagrit korraldamas, ning uuris neilt, mis põhjusel nad seda kõike järjepidevalt teevad.  

Loe edasi

Karjaseametist

Taavi Hollman

Apostel Pauluse kirjas efeslastele (4:11) on üks tähelepanu vääriv kirjatekst, kus öeldakse, et Jeesus on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks … Nimetatud pühakirjatekstis on palju avastamisväärset, mida uurima asudes võiks küsida: mida?, miks?, kes?, millal?, kui kauaks? jne. Meie võtame siit täna vaid ühe osa. Jeesus koguduse peana (Ef 5:23) paneb ise oma kogudusele karjased ehk pastorid, kes on kutsutud Jumala karja hoidma, kaitsma ja juhendama.

Loe edasi

Puuetega laste tugikodu Päikesekiir – 10

Puuetega laste tugikodu "Päikesekiir" õues

Tugikodu rajaja Artur Põld: „Umbes 15 aastat, tagasi teenides lapsi Giideoni laagris Aa rannas, kuulsin iseeneses küsimust: „Kus on erivajadustega lapsed, kes on meie ühiskonna osa?“. Laagrit külastab igal suvel 1000-1500 inimest, aga erivajadustega lapsi siin ei kohanud. Uurisin valla sotsiaalosakonna juhatajalt Sirli Tammistelt infot ja tuli välja, et erivajadustega lastega peresid oli sel hetkel piirkonnas 140. Hakkasime nende perede eest palvetama. Tasapisi tekkisid ka teod. Jumal saatis sõpru, tegijaid. Tugikodu esimene juhataja oli Ursula Randlaine. Vallavalitsus pakkus meile tasuta rentimiseks endist lasteaia hoonet, mis oli räämas. Tänaseks on siin majas ruumi erivajadustega lastele, tugispetsialistidele (logopeedid, psühholoogid), Pereraadio Jõhvi stuudiole ja ka Jõhvi metodisti kogudusele.“

Loe edasi

Päevasõna – 30

Päevasõna

Pärast 1929. aasta börsikrahhi ja sellele järgnenud ülemaailmset majanduskriisi sattus suur hulk inimesi raskesse olukorda. Koos teiste kirikutega püüdis ka Texase osariigis San Antonios asunud Travis Park Methodist Episcopal Church leida võimalusi abivajajatele hingeabi andmiseks. Koguduse töötegija Mrs Frances Craig pöördus pastor Paul Kerni poole palvega kirjutada hingehoidlikke sõnumeid inimeste lohutamiseks. Pastor Kern oli nõus ja neid hakati avaldama koguduse uudiskirjas.

Loe edasi

Vanglamisjon

Maire Latvala ja Olavi Ilumets

Kaplan on ordineeritud vaimulik, kes on läkitatud oma kiriku poolt vanglasse tööle. Seega on ta sõltuv kahest institutsioonist – kirikust ja riigiasutusest. See toob kaasa topelt vastutuse. Vanglas on rohkelt turvakaalutlustel seatud reegleid, millega kaplan peab arvestama.

Eestis on kolm vanglat – Tallinna, Viru ja Tartu vangla. Kuna igas vanglas ei ole iga konfessiooni esindajat, ja mis veelgi olulisem, ei ole näiteks islami või budismi vaimulikku, siis kaplanid tegelevad ka nende uskkondade kirjanduse ja külastuste vahendamisega.

Loe edasi

Metodistid tegemas rehabilitatsioonitööd

Pildil Vital Baranov ja Jarl Shapovalov

Tallinna Uue Alguse metodisti koguduse liikmete eestvedamisel tegutseb neli kristlikku rehabilitatsioonikeskust alkoholi- ja narkosõltuvuses inimestele. Rehabilitatsioonikeskusi haldab sihtasutus Heategevusfond Taastõusmine, mida juhib EMK ordineeritud vaimulik ja EMK Teoloogilise Seminari vilistlane Jarl Šapovalov. Jarl elab koos naise ja kolme lapsega Albu rehabilitatsioonikeskuses ning tema elu on eeskujuks neile, kes on tulnud rehabilitatsiooniprogrammi. Jarl tegeleb inimestega, keda ühiskonnas sageli peetakse lootusetuteks, ohtlikeks ning kõrvaleheidetuteks. Jarli ja tema meeskonna pühendunud töö tulemusena on paljud ühiskonna heidikud saanud abi, et elada täisväärtuslikku elu.

Intervjuu Jarl Šapovaloviga viis läbi EMK Tallinna koguduse administraator Vitali Baranov.

Loe edasi

Noortelaager Viitkal

metonoorte suvelaager viitkal

Metonoorte suvelaager „Kas tõesti…“ tõi kokku noored vanuses 11-14 üle Eesti. Suurepärase meeskonnatöö tulemusena hängisid & mängisid noored neile loodud keskkonnas, kasutasid kõiki oma oskusi erinevates spordi- ja tiimitöödes, said kogeda vee- ja mudamõnusid, luua sõprussuhteid kogu eluks ning omandada palveelu sügavusi nii kuuldud tunnistuste kui isiklike palvevõimaluste kaudu.

Loe edasi
Mine asukohta Üles