Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Lighthouse Genna Mansperger, Andy Morris, Philip Kaufman

Ma tahan selle aia eest hoolitseda

Ameerika Ühendriikides Nashville’i osariigis asuv Calvary metodisti kogudus on olnud pikaaegne partner Tähetorni lastekeskusele. Kogudus panustab Tähetorni töösse palvete, finantside, suhete, vabatahtliku töö ja suvelaagrite korraldamisega. Calvary koguduse poolt on seda koostööd vedamas Genna Mansperger, kes on alates 2004. aastast igal suvel (välja arvatud kaks koroona-aastat) kokku pannud grupi koguduse liikmetest, korraldanud rahakogumiskampaaniaid ja tulnud Eestisse laagrit läbi viima.  

Marjana Luist käis juuni lõpus Tähetorni lastelaagris, kus GENNA MANSPERGER, ANDY MORRIS ja PHILLIP KAUFMAN olid koos teiste ameeriklaste ja Tähetorni töötajatega laagrit korraldamas, ning uuris neilt, mis põhjusel nad seda kõike järjepidevalt teevad.  

Phillip (Tähetorni laagrite kaaskorraldaja alates 2013. aastast): Mina käin Tähetorni laagreid tegemas suhete pärast. Ma saan sellest sama palju tagasi kui annan. Kuna Tähetorni lapsed ei ole kristlikest kodudest ega tea piiblilugusid, siis püüan nendeni viia Jumala armastust. Püüan olla neile eeskujuks. See võib samuti olla seemneks, mida nendesse külvame. Tulen igal aastal tagasi, et seda külvatud seemet kasta. Ma ei taha olla keegi, kes külvab seemne ja siis läheb minema. Ma tahan selle aia eest hoolitseda. 

Andy: Üks laps küsis minult sama küsimuse: sa pead lendama tuhandeid miile, miks sa seda teed? Inimesed Ameerikas küsivad, miks sa nii kaugele lendad, et lapsi aidata, siin Ameerikas on palju lapsi, kes abi vajavad. Siia tulles on palju põnevaid asju, mis on teistmoodi kui Ameerikas; inimesed on siin kultuuriliselt erinevad. Mulle meeldib see kultuuriline erinevus. Olen metodist Ameerikas ja põnev on see, et siin saan samuti kohata metodiste. Kuigi me oleme erinevad ja räägime erinevat keelt, on miski, mis meid seob. Kui kirikuühenduses saame teada, et siin on vajadus – siin on lapsed, kelle puhul on oht, et neid kuritarvitatakse või neid on kuritarvitatud või hooletusse jäetud, nad vajavad abi. Ma olen olemas, kui on abivajadus. Mul on tunne, et kui minul on mingi abivajadus ja ma paluksin abi Eesti metodistidelt, siis nad aitaksid mind. See on side, mis eksisteerib metodistide vahel üle maailma. Samuti ka metodistid Inglismaal ja Norras – need on inimesed, kellega me teeme koostööd. Arvan, et siinsed lapsed sõltuvad meist rohkem. Ameerikas on meil rohkem heategevusorganisatsioone, kes hoolitsevad laste eest. Seal on laste jaoks rohkem riiklikke ja kohalike omavalitsuste teenuseid ning ressursse, et tagada laste turvalisus. Tähetorni keskus püüab seda rolli siin Eestis täita, pakkudes lastele teenuseid, mida nad vajavad. Ma tahan sellele tööle kaasa panustada, et nad saaksid aidata. Kui me küsime Tähetorni keskuselt, mida me peaksime tegema, mis on parim viis teid aidata, siis alati on vastuseks: jätkake seda, mida olete teinud – tulge ja tehke suvelaagreid. See on laste jaoks nagu preemia – kui nad on hästi käitunud ja koolis edukalt õppinud, siis saavad nad tulla suvelaagrisse. Ja see paistab toimivat. Ameerikas olles mõtlen ma Eestile iga päev – kas mõne lapse peale või sellele, mis toredat laagris juhtus või kui ilm Ameerikas on parasjagu väga külm või väga palav, siis ma mõtlen sellele, et huvitav mis ilm praegu Eestis on. 

Phillip: Minu telefonis on Eesti ilmainfo Nashville’i järel kohe teisel kohal. 

Andy: Minu telefoni veebilehitseja näitab seda, mis kell parasjagu Tallinnas on. Kui ma saan Tähetorni lapselt sõnumi sel ajal, kui Eesti koolilapsed peaksid parasjagu magama, siis ma vastan talle, et sa peaksid praegu voodis olema, et homseks koolipäevaks välja puhata. Seega ma püüan kaugelt Ameerikast olla neile natuke lapsevanemaks. 

Genna: Mina isiklikult käin igal aastal laagreid korraldamas seepärast, et ma saan sellest enda jaoks niisama palju kui lapsedki. See on muutnud minu elu. 2004. aastal reisisin esimest korda Ameerika Ühendriikidest välja. Miski sellel 2004. aastal puudutas mu südant. See Eestisse tulemise kogemus ja suhted Tähetorni lastega on muutnud minu elu. Ma tunnen, et üks osa minu südamest on siin. Üks Tähetorni laps, kes praeguseks on suureks kasvanud, palus, et ma hakkaksin tema lapsele ristiemaks. Teadmata, kuidas need protsessid käivad, palus ta, et ma ristiksin tema lapse. Me suhtlesime kohaliku pastoriga, kes ristis tema lapse ja minust sai lapsele ristiema. Sellel noormehel ei olnud suhet Jumalaga, aga ta oli Jumalat kogenud Tähetorni laagrites. Ta oli kogenud, kuivõrd need laagrid tema elu muutsid, seepärast ta tahtis, et tema laps ristitaks. Olen temaga kontakti hoidnud alates 2005. aastast. Selgi suvel Eestisse jõudes saime temaga kokku. 

Andy: Tore on näha, kuidas poisist on kasvanud mees ja näha teda isa rollis, õpetamas oma last: ära tee nii, tule siia jne. 

Genna: Sellel noormehel oli lapsena kohutav elu – tal ei olnud positiivset isalikku eeskuju, ema oli keerulises olukorras, aga see noormees on saanud täielikult jalgele. Tema lapse ema ei osale lapse kasvatamise juures, kuid see endine Tähetorni poiss võtab täielikult vastutust isana. Kuna teda ennast oli lapsena hüljatud – ta elas varjupaigas, oleks ta vabalt võinud ka ise samuti käituda ja lapse hüljata, aga ta ei ole seda teinud. Me tegutseme jätkuvalt suhete ehitamiseks. Üks teine laps lubas mulle, et ta lõpetab põhikooli ära, kuid see jäi tal probleemide tõttu neljaks aastaks pooleli. Aga ta läks tagasi kooli ja lõpetas selle ja nüüd on ta gümnaasiumi lõpuklassis. Nende laagrite jooksul oleme saanud lastega hea sideme ja meil on lastega tugevad suhted. Üks poiss kutsub mind emaks, sest oma emaga ei ole tal häid suhteid. Eile oli mul vestlus ühe lapsega laagris ning ta küsis minult, kas ma olen kristlane, kas ma olen alati Jumalasse uskunud või olen ma mõnikord ka Jumalas kahelnud ja kas Jumal mõnikord ka karistab. Me vestlesime neil teemadel. Ta oli väga avatud ja ta ütles, et ta tahab olla kristlane, aga kuna temaga juhtuvad halvad asjad – näiteks tema ema on vanglas – siis ta arvab, et Jumal ei armasta teda. Ma kinnitasin talle, et see ei ole tõsi. Selgitasin talle, et Jumal andestab ka tema enda tehtud eksimused. 

Andy: Me püüame aidata lastele selgitada, mida uskumine tähendab, see on uskumine millessegi, mida ei näe, mida ei saa tõestada. Igaühel on sellega aeg-ajalt raskusi. Usk ei ole midagi sellist, mille sa kord leiad ja siis see on sul alatiseks. See on midagi, millega tuleb tööd teha ja ehitada läbi kogu oma elu. Mida rohkem sa töötad selle nimel, et sul oleks usku ja et sa oleksid ustav, seda suurem on tasu. Nende lastega kristlusest ja Jumalast vesteldes tuleb arvestada mitmete kihtidega, mis nendes lastes on, sest üsna tõenäoliselt on keegi nende elus ühel või teisel viisil neid ära kasutanud. Neile on antud lubadusi, kuid seejärel on neid halvasti koheldud – olgu selleks siis ärakasutamine või hülgamine. Meie räägime neile armastusest ja Jumalast ning näitame neile armastust. Meie armastame neid, sest Jumal on meid armastanud ja Jumal tahab, et me näitaksime Tema armastust teistele inimestele. Nad soovivad samuti seda armastust, aga võimalik, et nad on varem inimestes pettunud. Seega on neil raske usaldada. Me püüame vältida Jumalast kui isast rääkimist, sest mõnedel lastel ei ole armastava, abistava, armulise isa eeskuju olnud. Neil on olnud isad, kes on neid ära kasutanud, või ei ole isa üldse „pildil“ olnud. Loodetavasti lapsed näevad pärast mõnda aastat meiega suhtlemist, et see, mida me ütleme, seda me ka mõtleme ja selle järgi käitume. Tähetorni keskuse õpetajad Alla ja Tiina ning direktor Veronika väärivad suurimat tänu ja tunnustust, sest seda, mida meie nädala jooksul laagris olles esile toome, tuleb neil väljendada kogu aasta jooksul. 

Genna: See on põhjus, miks ma aastast aastasse seda tööd teen, et olla järjepidev. Ma püüan hoida nendega kontakti Facebookis, Instagramis, sest kui nad ei näe sind taas, siis usaldus kaob. Järjepidevus on võti. Nad näevad väga palju seda, kuidas inimesed nende elust kaovad. 

Andy: Me tahaksime näha, kuidas need lapsed hakkaksid käima pühapäevakoolis ja kirikus ja neist saaksid regulaarsed kirikuskäijad. Aga me ka teame, et kui täiskasvanu neid sinna ei vii, siis nad ei saa üksinda minna. Seega me teeme parima, et külvata seeme ja lasta Tähetornil aasta jooksul seda kasvatada, lootes, et sellest kasvab midagi. Me peame mõistma, et evangeliseerimine ei ole nagu haamriga naelapea pihta löömine. Evangeliseerimine toimib järjepidevalt pika-pika aja jooksul, kinnitades oma tegudega seda, mida me ütleme. 

Genna: Selleks on vaja hoida sidet – aeg-ajalt kirjutada või suhelda e-maili või Facebooki teel. Seda saavad teha nii Eesti metodistid kui ka Calvary koguduse liikmed. 

Andy: Kui omavahel on kokku viidud Tähetorni lapsed ja koguduse liikmed, kes omavahel aktiivselt suhtlevad, siis on lastel võimalik helistada või kontakti võtta, kui neil on küsimusi Jumala kohta. 

Genna: Ideaalis võiks seda kontaktihoidmist edasi arendada, et igal lapsel oleks oma kontaktisik. 

Andy: Mulle meeldiks, kui see suhete tugevdamine ei oleks vaid Tähetorni töötajate ülesanne, vaid see võiks olla Eesti Metodisti Kiriku südameasi. Lapsed ei jõua metodisti kirikusse, kui keegi neid sinna ei juhata. Mida rohkem astuvad EMK liikmed Tähetorni uksest sisse, seda rohkem on Tähetorni lastel kristlastest sõpru ja seda tõenäolisem on, et nad liituvad kogudusega, kui nad on Tähetorni keskuse east välja kasvanud. 

Genna: Minu unistus Tähetorni osas on see, et neil ei oleks finantsmuresid, et neil oleks nende tööks sobiv hoone, neil oleks piisavalt finantse küttekulude katmiseks, et oleks sobilikud tingimused ega oleks rahamuresid. Hoonega on olnud aastate jooksul probleeme. See vajab renoveerimist, kuigi see on rendipind ja puudub kindlus selles osas, kui kauaks ajaks seda on võimalik rentida. Soovin, et nad saaksid keskenduda tööle lastega, muretsemata õpetajate palkade pärast ja et õpetajad ei peaks muretsema oma palkade või selle pärast, kas lastele on piisavalt toitu. Unistan, et Tähetorn oleks murevaba tore koht laste ja töötajate jaoks. Ma soovin, et lapsed saaksid sealt just sellist abi, mida nad vajavad. See on suur unistus. 

Phillip: Finantsid on alati olnud probleemiks, läbi aegade. Alati on raha lõpuks tulnud, aga sellega on alati kaasnenud ebakindlus. 

Andy: Mulle meeldiks tulla ja kuulda lastelt metodisti kiriku liikmete kohta, keda nad on õppinud tundma. Oleks tore minna Tallinna metodisti kirikusse ja rääkida seal inimestega, kes tunnevad neidsamu lapsi, keda mina Tähetornist tunnen. Mu soov on, et nende lastega ei oleks seotud mitte üksnes Tähetorni töötajad, vaid suurem metodistlik kogukond. Suurem võrgustik aitaks lahendada ka Tähetorni keskuse finantsraskusi ja vähendada murekoormat. Olles rääkinud Eesti metodistidega, siis suurem osa teab, et Tähetorn eksisteerib, aga nad ei tea piisavalt sellest, mis kõik seal toimub – et seal on üks naismootorratturite klubi, mis käib iganädalaselt vabatahtlikena lapsi abistamas, et erinevad asutused panustavad sellesse töösse. Rohkem inimesi peaks teadma, et Tähetorn ei ole isemajandav organisatsioon, selle töö toimimiseks on vaja rohkem inimesi ja suuremat võrgustikku. Tähetorni abistamiseks ei piisa vaid ühest grupist inimestest. Selle toimimiseks on vaja sirutuda kaugele ja laiahaardeliselt, et abistada lapsi, kellel ei ole vanemaid või kellel ei ole häid vanemaid.  

Küsimusele, kas miski muutub nende ja Tähetorni koostöös seoses sellega, et EMK astub Ühinenud Metodisti Kirikust välja, vastasid Andy, Genna ja Phillip, et nemad jätkavad pühendunult Tähetorni laste teenimist. Andy: „Need lapsed vajavad Jumala armastust. See töö on oluline – see on töö Jumala riigi heaks. Kui meie neid laagreid ei korralda, siis jäävad need ilmselt tegemata.“ 

Eesti Metodisti Kirik avaldab südamest tänu Calvary metodisti kogudusele ja kõikidele vabatahtlikele, kes on aastate jooksul Tähetorni laagritesse vabatahtlikena panustanud (nimekiri ei pruugi olla täielik): 

Peter Van Eys, Patti Van Eys, David Van Eys, Dane Van Eys, Genna Mansperger, Lee Parkison, Ella Marie Parkison, Hallie Hunt, Marc Lyon Jean Lyon, Hannah Lyon, Rachel Lyon, Savannah Sturgeon, Patsy Vaden, Josh Vaden, Stan Melton, Steve Angus, Gretchen Angus, Lydia Angus, Mary Wanamaker, Lauren McCormick, Rebecca Carty ,Steve Orth, Lori Orth, Carol White, Scott White, Betsy White, Harry Camp, Jane Camp, Stephanie Roth, Jackson Roth-Evans, Steve Roth, David Low, Cameron Low, Madison Low, Graham Low, Dalton Low, Andy Morris, Roxanne Morris, Phillip Kaufman, Emily Ferguson, Hal Nichols, Grace Ann Brooks, Cindy Sullivan, Tim Sullivan, Ethan Sullivan, Holly Harrington, Michel Clare-Bayer, B. J. Brack, Laura Brack, Alex Brack, Jacob Brack, Jule Nyhuis, Wilson Parker, Hays Waldrop, Matt Melchiorre, Ryan Cate, Vivian Cate, Kim Craft, Michael Craft, Stephanie Dunn, Emily Goodenough, Robin Roy, Josh Roy, Susan Spieth, Janel Puryear, Heidi Welch, Nathan Waggoner. 

Märgusõnad:

Veel rubriigis Töövaldkonnad

Taavi Hollman

Karjaseametist

Apostel Pauluse kirjas efeslastele (4:11) on üks tähelepanu vääriv kirjatekst, kus öeldakse,

Lootuse seemned

Ülemaailmset naiste palvepäeva tähistatakse igal aastal märtsikuu esimesel reedel. Traditsioon sai alguse
Päevasõna

Päevasõna – 30

Pärast 1929. aasta börsikrahhi ja sellele järgnenud ülemaailmset majanduskriisi sattus suur hulk
Mine asukohta Üles