Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Tarmo Lilleoja

Kristlik sõnum igaks päevaks

Metodisti kiriku väljaanne Päevasõna on eesti keelde tõlgituna ilmunud juba 29 aastat.

Selle ingliskeelne originaal (The Upper Room) ilmus esmakordselt 85 aastat tagasi ühe USA metodisti koguduse ettevõtmisel. Tänaseks on sellest väikesest algusest kujunenud oikumeeniline ja rahvusvaheline organisatsioon, mis teenib kristlasi igapäevaselt kõikjal maailmas.

Päevasõna piiblitekstid ja erinevate inimeste vaimulikke kogemusi kajastavad lühilood on kinnitanud paljude aastate jooksul miljonite lugejate usku ning aidanud neid kasvada järjekindlas palveelus.

Toimetuse sooviks on, et Päevasõna igapäevaste mõtiskluste autorite hulgas oleks enam kristlasi meie endi seast. Eesti autorite kaastöö kõigist kristlikest kirikutest on väga teretulnud. Meie inimeste vaimulikud kogemused on unikaalsed ja julgustavad nii meile endile kui paljudele lugejatele mujal maailmas. Kaastööd tõlgitakse inglise keelde ja avaldatakse ka rahvusvahelistes väljaannetes.

Kaastöö peaks järgima Päevasõna formaati, st peaks sisaldama PIIBLI kirjakohta, millega seostub autori isikliku vaimuliku kogemuse, mälestuse või mõne tähendusrikka sündmuse kirjeldus. Sellele lisandub PÄEVA MÕTISKLUS ühes lauses, eelnevaga seostuv PALVE ja PALVE TULIPUNKT. Kogu kirjutis võiks mahtuda poolele A4 lehele. Selline kirjatöö on jõukohane igale kristlasele, kes on valmis kristlikku sõnumit ligimestega jagama. Toimetus hoolitseb selle eest, et trükki minev tekst oleks keeleliselt korrektne.

Kaastööd palume saata e-posti aadressile: paevasona@metodistikirik.ee

või tavapostiga aadressile: Päevasõna, Narva mnt 51, Tallinn 10120.

Eestikeelne Päevasõna ei saa välismaist toetust, seepärast ootame lugejatelt meie kirikule olulise väljaande toetamist nii palvete kui ka võimalusel annetustega.

PÄEVASÕNA aastatellimus (6 numbrit) maksab 2021. aastal 14 eurot.

Tellimuse saab vormistada kas lähimas postkontoris, kirjakandja vahendusel, OMNIVA tellimuste veebilehel või toimetuse kaudu pangaülekandega tasudes.

Tellimisindeks 01706

Eesti Metodisti Kiriku

arveldusarve: SEB Pank, EE641010052004731009,

märksõna PÄEVASÕNA.

Tellimuse eest pangaülekandega makstes palume kindlasti saata oma aadress kas kirjalikult toimetuse aadressile Päevasõna, Narva mnt 51, Tallinn 10120 või e-posti aadressile: paevasona@metodistikirik.ee

Märgusõnad:

Veel rubriigis Töövaldkonnad

Taavi Hollman

Karjaseametist

Apostel Pauluse kirjas efeslastele (4:11) on üks tähelepanu vääriv kirjatekst, kus öeldakse,

Lootuse seemned

Ülemaailmset naiste palvepäeva tähistatakse igal aastal märtsikuu esimesel reedel. Traditsioon sai alguse
Mine asukohta Üles