Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

ÜMK peakonverents 2019

Tagasivaade ÜMK erakorralisele peakonverentsile

Tagasivaade ÜMK erakorralisele peakonverentsile 23.-26. veebruarini (St. Louis, Missouri, USA)
Kümneid aastaid on ÜMK peakonverentse varjutanud väitlused, demonstratsioonid ja kirikukorra muutmise katsed võtta välja kirikukorrast punkt, mis ütleb, et homoseksuaalne praktika ei ole vastavuses Pühakirjaga. Aja jooksul on suuremaks muutunud nende protsent, kes ülalmainitut nõuavad. Nii on ÜMK väga selgelt ja sügavalt lõhestunud kahte leeri – homoseksuaalse praktika pooldajate ja vastaste leeri.

2016. aastal Portlandis (Oregon, USA) toimunud peakonverentsil paluti piiskoppidel midagi ette võtta, et kirikut sellisest lõhestatusest välja juhatada. Moodustati töögrupp, kes pidi välja pakkuma lahendused tuleviku jaoks. Ligi kaheaastase töö tulemusena esitati kolm ettepanekut kiriku tuleviku osas. Piiskoppide enamus toetas Ühe Kiriku plaani, lisaks oli veel Ühendatud Konverentside plaan ja Traditsiooniline plaan. Edasise suuna osas kutsutigi kokku ÜMK Erakorraline Peakonverents St. Louisis 23.-26. veebruaril 2019.

Peakonverentsi delegaatide häälteenamusega 449 poolt ja 374 vastu (55 % vastu) hääletati maha piiskoppide enamuse poolt toetatud Ühe Kiriku plaan. Häältega 438 poolt ja 384 vastu (53 % poolt) toetati Traditsioonilist plaani, vaatamata sellele, et seal oli mitmeid kohti, mis ei olnud vastavuses kirikukorraga ja mida ei saa rakendada. Siiski säilitati kiriku traditsiooniline piibellik seisukoht nii abielu kui inimese seksuaalsuse käsitluses, püüdega tugevdada piiskoppide, vaimulike ja aastakonverentsi vastutust, hoidmaks otsuseid vastavuses kirikukorraga.

Mis siis nüüd muutub?

  • Piiskoppidel keelatakse homoseksuaalidest piiskoppide ametisse pühitsemine, homoseksuaalidest tulevaste diakonite ja vanemate tööle läkitamine, ametisse õnnistamine ning ordineerimine isegi juhul, kui ordinatsioonikomisjon või aastakonverentsi vaimulike sessioon on neile heakskiidu andnud;
  • Piiskop ei tohi esitada ordinatsioonikomisjonile uute liikmete kandidaate nende hulgast, kes ei kinnita, et nad toetavad, täidavad ja säilitavad kirikukorda ja selle nõudmisi;
  • Karistusmeetmed homoseksuaalsete liitude või homoseksuaalsete abielude õnnistamise puhul ei tohi olla väiksemad, kui a) esimese rikkumise puhul aastane volituste peatamine koos ametipalgast ilmajätmisega; b) teistkordse rikkumise puhul mitte vähem kui aastakonverentsi liikmelisuse peatamine ja ametivolituste või ordinatsioonitunnistuse tagasivõtmisega.
  • Erakorraline konverents ei lepitanud erinevaid pooli ja kiriku ühtsena hoidmine on aina ebatõenäolisem. Järgmisel aastal toimuv korraline peakonverents võib uut selgust tuua.

Aitäh kõigile, kes palvetasid nii erakorralise peakonverentsi kui ka Eesti delegaatide eest!

Taavi Hollman Tarmo Lilleoja ÜMK Pealkonverentsil 2019

Tänulikult
Tarmo Lilleoja,
Taavi Hollman,
Eesti delegaadid

Veel rubriigis Meilt ja mujalt

FOE meeting 2019

Eesti sõprade kohtumine

10.–11. mail toimus Atlanta lähistel Mariettas, Georgia osariigis USAs Eesti Sõprade iga-aastane
Mine asukohta Üles