Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

ÜMK Aafrika piiskopid taunivad kiriku lõhenemist

Aafrika piiskoppide kogu koostas 6. septembril 2019 Zimbabwes, Mutares asuvas Aafrika Ülikooli ülikoolilinnakus toimunud iga-aastasel piiskoppide kogunemisel avalduse teemal „Aafrika Kiriku ümbermõtestamine: üleskutse taastada meie Aafrika identiteet muutuste valguses. Reaalsused ülemaailmses metodistlikus denominatsioonis”.

Enne avalduse koostamist suhtlesid piiskopid paljude erinevate Aafrika riikide metodistlike kogukondadega, kes pakkusid välja erinevaid konfessiooni tulevikuplaane.

Piiskopid teatasid, et on mures selle pärast, et Ameerika Ühendriikide ÜMK kirikute juhtorganites toimub kümneid arutelusid ÜMK tuleviku teemal ilma keskkonverentside esindajate osaluseta, sealhulgas ilma Aafrika esindajateta.

Aafrika piiskopid kinnitavad, et Ühinenud Metodisti Kirik jätkab Aafrikas tegutsemist ka pärast 2020. aasta üldkonverentsil vastu võetud võimalikke lõhestavaid otsuseid. Seetõttu on piiskopid otsustanud mitte toetada ühtegi kavandatavat seadust ega plaani, mis nõuaks Ühinenud Metodisti Kiriku jagunemist või laialisaatmist.

„Me ei toeta ühtegi seaduseelnõud, mis nõuaks Ühinenud Metodisti Kiriku laialisaatmist. Peame oma väärtuseks olla ühendatuna ja ülemaailmse Kirikuna, kes on pühendunud tegutsema Jeesuse Kristuse jüngritena maailma muutmiseks”, ütlesid piiskopid juba oma 2018. aastal tehtud avalduses. Aafrika piiskopid märkisid, et nad on esitanud Ühinenud Metodisti Kirikule kaks avalikku pöördumist 2015. ja samuti 2018. aasta septembris. Aafrika piiskopid rõhutavad, et uues avalduses on kokku lepitud alljärgnevas:

  • Aafrika kirikuna ei aktsepteerita ega toetata homoseksuaalset praktikat, kuna see on vastuolus pühakirja õpetustega.
  • Ei aktsepteerita ühtegi plaani, mis nõuab kiriku likvideerimist ja vaikimisi kiriku juhtimisorganite sulgemist.
  • Isegi kui Ühinenud Metodisti Kirik lõheneb, jäävad Aafrika metodistid endiselt Ühinenud Metodisti Kirikuks.
  • Et jäädakse ka edaspidi evangeelseks, misjoneerivaks ja Piiblile keskendunud Kirikuks, mis on ühtaegu globaalne ja kokkuhoidev.

Aafrika piiskopid väljendasid ka veendumust, et nad ei lase aruteludes ega eelnõudes kiriku terviklikkust lõhestada. „Me ei saa lubada, et ülemaailmse Kiriku lõhenemine killustaks ka Aafrika Kiriku. Me ei saa lubada, et Kiriku lõhenemise pooldajad näevad meid järjekordselt teise klassi kodanikena, keda vajatakse ainult siis, kui on vaja hääletustel meie hääli. oleme liiga kaua olnud alama klassi kirik. Me usume, et aafriklastena on meil Kirikus enesemääramisõigus ja meil on õigus rääkida enda eest ja otsustada, kes me tahame olla,“ seisab avalduses.

„2020. aasta üldkonverentsile minnes kutsume kogu konfessiooni esindajaid üles olema vaoshoitud ning üksteisest lugupidaval viisil kujundama loomupärase seksuaalsuse-alase seisukoha.“

Ühtlasi kutsusid piiskopid Aafrika Kirikut üles jätkama võitlust selliste pahedega nagu rassistlikud ja ksenofoobsed rünnakud Lõuna-Aafrikas valgetest vähemuse vastu, samuti terroristlike grupeeringute vastu nagu Boko Haram, ning ühendama jõupingutused vaesuse ja haiguste, nagu näiteks malaaria ja ebola-epideemia tõkestamisel erinevates Aafrika osades.

9. september 2019

Allikad: UM News www.umnews.org  www.umnews.org/en/news/african -bishops-say-they-oppose-separation-plans  www.unitedmethodistbishops.org

 

Veel rubriigis Meilt ja mujalt

FOE meeting 2019

Eesti sõprade kohtumine

10.–11. mail toimus Atlanta lähistel Mariettas, Georgia osariigis USAs Eesti Sõprade iga-aastane
Mine asukohta Üles