Pärnu Agape koguduse 98. aastapäev

Pärnu Agape kogudus tähistas suvelõpul 98. aastapäeva. Mõnel viimasel aastal oleme Pärnus koguduse aastapäeva tähistanud kahel pühapäeval. Sellel aastal alustasime sünnipäevanädalat 25. augustil koos Marjana Luistiga, kes käis külalisjutlustajana kogudust teenimas. Peamise sõnumina jäi minule kuuldud jutlusest kõlama küsimus „kui palju me Jumala lastena püüame temaga suhelda ja tema lähedust otsida?“ Igaüks meist kogeb Jumalat veidi omal kombel ja saab tema läheduse kinnituse endale unikaalsel moel. Mõnikord on see kinnitus selgem ja tugevam, mõnikord aga vaevu tajutav. Seetõttu on ka oluline, et me Jumala lastena asetame oma teadmised ja emotsioonid tahaplaanile. kindlasti tuleb ette ka neid päevi, kui tuleb rutiinse harjumuse kohaselt ennast otsekui sundida Jumalaga suhtlema ning tema lähedust otsima.

Üheks koguduse sünnipäeva tähistamise osaks oli ka pastor Tõnu Kuusemaa õnnistuspalve noorema ametivenna üle. Selle juurde kuulus piltlik näide ühest imepisikesest armsast lambukesest. Eks ole inimesed koguduses väga erinevad ja erinevates sündmustes vajab igaüks erilist lähenemist. See näib esmapilgul väga lihtne ja võibolla isegi vähetähtis meenutada, kuid igapäevase karjasetöö käigus on vaja teinekord just kõige esmaseid tõdesid meenutada. Aitäh Tõnule selle eest, et ta juhtis minu tähelepanu esmaste tõdede märkamisele. Aitäh Tõnule selle armastava südamega teenimise eest, millega ta on Pärnu kogudust erinevates rollides teeninud enam kui 30 aastat. Aitäh toetuse ja abi eest, mida võin kogudust teenides jätkuvalt kogeda, kui Tõnu on nüüd jätkamas kaaspastori rollis.

Aastapäeval oli muusikaga kogudust rõõmustamas Agape segakoor. Koorilaul on läbi kümnete aastate toonud kokku palju erinevaid inimesi. Selle juures on suurim osa muusika armastamisel. Agape segakooris ei saa kuigi paljud kiidelda suure muusikalise professionaalsusega, aga laul tuleb kõikidel lauljatel südamest Jumalale kiituseks. Aitäh Meeli Tanklerile, kes on koori dirigendina pikka aega juhatanud ja aidanud ka mitteprofessionaalsetel laulusõpradel koori sobituda. Olgu siinkohal nimetatud, kui ka teie tahate Pärnu koguduse segakoori enda jumalateenistusele või mõnele teisele kiriku tähtpäevale külla kutsuda, siis andke sellest julgesti Meeli Tanklerile teada.

Mõistagi käis koguduse sünnipäeva tähistamise juurde tort ja palju muud põnevat. Aitäh kõikidele, kes sünnipäeva tähistamisele oma osa andsid ja aitäh kõigile, kes on koguduses Jumalat teenimas. Kui Jumal lubab, siis saame juba kahe aasta pärast suurt 100. juubelit tähistada! Jumala õnnistust ja jõudu kõigile!

Märgusõnad: