Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Aastakonverents 2019

EMK aastakonverentsi osalejad kogunesid Pärnu agape kirikusse 14.–16. juunil 2019. aastakonverentsi fookus oli apostel Pauluse sõnadel kirjast efeslastele 3:16, kus apostel palub, et Jumal annaks neile “… väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest.”

Avateenistusel tõdesime, et vajame Jumala väge nii isiklikus usuelus kui ka koguduse teenimises – ainuüksi inimlikest jõupingutustest jääb väheks. Seega tuletasime meelde Püha vaimu väljavalamist nelipüha päeval ja seda fakti, et ka meile on antud sama tõotus ja vägi.

Aastakonverentsil esitatud superintendendi aruanne sisaldas statistilisi andmeid: EMK-s on 48 vaimulikku (nendest 11 on emerituuris) ja kiriku liikmeskonda kuulub 1688 inimest. võrreldes eelneva aastaga vähenes liikmete arv 22 inimese võrra.

Aruanne andis ülevaate möödunud aasta jooksul toimunud olulisematest sündmustest, mille sekka mahtusid nii suvekonverents augustis 2018; uue EMKTS-i rektori Dr. Külli Tõniste ametisse astumine; sügisel 2018 ja kevadel 2019 toimunud pastorite ja ilmikjutlustajate osadus- ja õppepäevad, kus käsitleti jutlustamise temaatikat; kui ka mõned pastorite vahetused ja emerituuri jäämised. eriline sündmus oli ka Seminari 25. aastapäeva tähistamine mais käesoleval aastal.

Superintendendi aruanne kajastas ka kiriku tugevaid ja nõrku külgi. tugevuste hulgas olid ära nimetatud ustavad töötegijad: tegus Kirikuvalitsus, pühendunud pastorid ja kaplanid ning tublid kaastöölised kiriku struktuuriüksustes ja kohalikes kogudustes; Teoloogiline Seminar; laager Gideon ja hästi toimiv sotsiaaltöö, millega tegelevad Lastekeskus Tähetorn, puuetega laste tugikodu Päikesekiir, neli rehabilitatsioonikeskust ning mõned kogudused, kes jagavad abivajajatele toiduabi. Murekohtadena kajastas superintendendi aruanne koguduste vähest kasvu, uute koguduste rajamise puudumist ning tõdemust, et paljudes kogudustes ei ole pühapäevakooli ega noortetööd. Lisaks mainiti liikmeskonna nimekirjade ülevaatamise vajalikkust ja vajadust koguduse praktilise juhtimise õpetuse järele. konverentsil osalejad said ülevaate selle kohta, mida kirik on teinud ja on tegemas koguduste tugevdamise valdkonnas, näiteks on loodud pastorite toetusfond, Taavi Hollmani eestvedamisel on käivitatud pastorite mentorlusprogramm, tegeletakse juhatuste töö tõhustamisega, pakutakse võimalust nõustamiseks ja koguduse töö hindamiseks ning edendatakse noortetööd.

Oma aruanded esitasid aastakonverentsil ka EMK struktuuriüksused. Iga konverentsil osaleja sai kuulata kolme kõige südamelähedasema valdkonna aruannet. Struktuuriüksuste aruannete esitamisel oli kuulajatel võimalus esitada küsimusi ja pakkuda omapoolseid ideid valdkonna töö edendamiseks.

Piiskop Christian Alsted andis aastakonverentsil ülevaate veebruaris toimunud Ühinenud Metodisti Kiriku erakorralise peakonverentsi otsustest ja hilisematest arengutest seoses peakonverentsil käsitletud temaatikaga meie piiskopkonnas. Peakonverentsil osutus valituks niinimetatud traditsiooniline plaan, mis jättis jõusse seni kehtinud kirikukorra arusaama homoseksuaalsust puudutavas küsimuses.

Aastakonverentsil olid ka mitmed seminarid, kus käsitleti koguduse kasvu teemat, kasvu ja säilitamise mõtteviisi väljendusi ja nende erinevusi koguduse töö ülesehitamisel, koguduse kultuuri loomist ja inimeste kaasamist koguduses.

Aastakonverents lõppes piduliku jumalateenistusega pühapäeva hommikul, kus oma kodukoguduse keskel ordineeriti vanemaks ardi Leerima. Piiskop luges ette vaimulike määramised piirkondadesse ja tuletas meelde, et me oleme kutsutud teenima mitte ainult kohalikku kogudust, vaid seda kogukonda, kus kogudus asub.

Eesti Metodisti Kiriku Aastakonverents. 14.–16. juuni 2019. a. Määramised 2019–2020

Superintendent: Robert Tšerenkov

 1. Aseri: Dmitri Semjonov
 2. Haapsalu: vanempastor: Urmas Rahuvarm, abipastor: Rauno ojassoo
 3. Jõhvi: artur Põld
 4. Keila: Mihhail batšinski
 5. Kohtla-Järve: Sergei Sutshkov
 6. Kunda: määramisel
 7. Kuressaare: Rando Metsamaa
 8. Kärsa: Rein Laaneser
 9. Narva: erkki Sepp
 10. Paide: Eivin Toodo, kristina Lepik
 11. Paldiski: Boris Zujev
 12. Pärnu: vanempastor: Ardi Leerima, abipastor: Tõnu Kuusemaa
 13. Rakvere: Taavi Hollman
 14. Reeküla: määramisel
 15. Ruusmäe: Enno Sarik
 16. Räpina: Ele Paju
 17. Sakussaare: Hans Lahi
 18. Sillamäe: Vladimir Beregovoi
 19. Tallinn (eesti): Joel Aulis ,Tallinn (vene): Aleksandr Fjodorov
 20. Tallinna Uue Alguse: Stanislav Ossipov
 21. Tapa: Joel Rang
 22. Tartu: Priit Gregorios Tamm
 23. Viitka: määramisel
 24. Võru: Kaupo Kant

Ühinenud Metodisti Kiriku Globaalteenistus (GBGM): misjonisekretär Üllas Tankler
Eesti Kaitsevägi: kaplan Jana Laaneser
Eesti Kaitseliit: vanemkaplan Raivo Nikiforov
Kaitseliidu Pärnumaa malev: kaplan Johannes Kakko
Kaitseliidu Tartu malev: kaplan Priit Gregorios Tamm
Tartu Vangla: vanemkaplan Olavi Ilumets
kaplan Maire Latvala
Misjonipastor Leedu aastakonverents: Andrus Kask
Tallinna Uue Alguse koguduse rehabilitatsioonikeskused: Jarl Shapovalov
EMK Teoloogiline Seminar: Taavi Hollman, diakon Mark Nelson
EMK Teoloogiline Seminar ja Tallinna inglise keelne osadus: misjonär Douglas Childress
EELK Diakooniahaigla: diakon Sirly Lahi

Vaba aasta Andrei Spiridenko

Pärnus, pühapäeval, 16. juunil, 2019. aastal, Piiskop Christian Alsted

Märgusõnad:

Veel rubriigis Kirikuelu

EMK Aastkonverents 2022

Aastakonverents

17.-19. juunil toimus Tallinnas Eesti Metodisti Kiriku aastakonverents, millest võtsid osa EMK
EMK Suvekonverents 2022. Foto: Aivo Parmson

Suvekonverents

„Ainus asi, mis oli suvekonverentsi puhul halvasti, oli see, et see sai

Mis on sõdade sõnumid?

Gümnaasiumi päevil kirjutasin kirjandi teemal „Mis on sõdade sõnumid?”. Ukraina sõja tõttu
Mine asukohta Üles