Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Viitka piibliõppe päev 2019

Viitka piibliõppe päev

Me lootus on Jumalas… – kolmas Lõuna-Eesti koguduste piibliõppe päev

Kolmas piibliõppe päev, mis toimus 19. jaanuaril Viitka Valguse Koguduses, tõi kohale 23 inimest neljast kogudusest: Võru, Räpina, Viitka ja Tallinna.

Kolmandal piibliõppe päeval saime olla Jumala sõna valguses 5 tundi. Õppepäeva teema oli väga inspireeriv ja kaasahaarav, saime tunda Jumala vägevat ligiolu. Sest teemaks oli Vana Testamendi kogudusetelk – ligipääs Jumala ligiolusse kõige pühamas paigas.

Mõned märkmed sellest päevast:

Uurisime 2Ms 25:8-9, mida tähendab püha – Jumalale eraldatud. Jumala reaalsus on suurem kui prohvet Jesaja suudab kirjeldada Js 6:1-5. Inimeste nägemustes Jumalast on läbiv teema pühadus. Pühadus, Jumala täiuslikkus.

Kogudusetelk ei ole inimlik idee, kuidas Jumalale ligineda. See on see paik, kus me saame Jumalaga kohtuda, liikuda tema pühaduse poole. Kogudus ei ole meie lõppeesmärk, vaid koht, kus on Jumala tegelik ligiolu. Telk on tulevaste asjade vari.

Miks kristlased ei järgi enam selliseid rituaale? Ela Jumalaga kooskõlas südames, et see oleks igapäevane elu. Peame taotlema pühadust, et Jumalale lähemale saada. Ainult Jumal on püha.

Õppepäeva tegi huvitavaks töö väikegruppides, kus saime läbi arutada antud teemaga tekkinud küsimused.

Tõdesime, kui hea ja oluline oli see kokkusaamine meie jaoks. Piiblis on öeldud: sest teie olete Jumala lapsed usu läbi Kristuses Jeesuses. (Gl 3-26.) Usk köidab meid ühte ja sulatab ühiseks pereks. Jeesus seob meie elukillu ühe suurema tervikuga. Jeesus ütleb: Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti! (Jh 10:10.)

Oli hea olla osaduses, ühise Jumala perena, et leida teed ja rada elava usu teel.

Ka usklikena vajame pidevat usu värskendamist, et Jumala sõna tuum ja vägi püsiks kirkana. Siis me elame mitte üksnes iseenda, vaid ka ligimeste heaks.

Oleme väga tänulikud kõigile osalejatele!

Piibliõppe päeval osalejad

Suur tänu õpetajatele – Livia ja Mark Nelsonile!
Luule Tasso,
Viitka kogudus

Märgusõnad:

Veel rubriigis Meilt ja mujalt

FOE meeting 2019

Eesti sõprade kohtumine

10.–11. mail toimus Atlanta lähistel Mariettas, Georgia osariigis USAs Eesti Sõprade iga-aastane
Mine asukohta Üles