Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

EMKTS kutsub. Tule ja omanda bakalaureuse kraad

Teoloogilise Seminari akrediteerimine

Eesti Kõrghariduse Kvaliteedihindamise Agentuur otsustas 31.02.2022 istungil akrediteerida Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar kolmeks aastaks. Eelmine akrediteerimine toimus kolm aastat tagasi.

Vahepealsesse aega jäi koroonakriis, mille tõttu olime sunnitud tegema tiigrihüppe online-õppes. Seminar arendas välja hübriidõppe (see on õppevorm, kus õpe toimub klassiruumis ja veebis üheaegselt) tingimused kolmekeelse õppe jaoks. Akrediteerimiste vahelisse perioodi mahtusid veel kooli stiiliuuendus, uus arengukava ja selle rakenduskava, teadusarenduse tegevuskava, õppejõudude 5 aasta arendusplaan, eelarve vahendite kasv, palgatõusud, infomaterjalid tudengitele, visioonimaterjalid toetajatele, Koguduse Kasvu Konverents jne. Eestseisuse juures moodustatud arenduskomitee abiga leidsime koolile uusi vahendeid. Lõime teadusarenduse juhi ja PR juhi ametikohad. Saime rahvusvaheliste võrgustike abil toimima teadus- ja arendustegevuse, kaasates personali ja innustades õppejõude süsteemsemalt teadustööle pühenduma. Arendustegevuste viljad vajavad aega küpsemiseks. Meie ühine pingutus on kandnud head vilja. Meie kool elab ja tegutseb, areneb ja muutub.

Seminari külastanud rahvusvahelise hindamisnõukogu eksperdid märkasid arenguid teadus-arendustöö valdkonnas ja juhtimise tasandil. Ekspertide poolt koostatud raporti alusel lootsime 7-aastast täisakrediteeringut. Kahjuks jäi see saamata. Eesti õpilased on Euroopa parimad loodusteadustes, matemaatikas, lugemisoskuses. Sama kõrged ootused esitatakse ka väikestele usuteaduse ja praktilise teoloogia õppeasutustele. Me peame tegema suuri asju väheste vahenditega. Samal ajal oleme väärtuste pingeväljas: see, mida ootab riik ja mida väärtustab kirik, ei lange täielikult kokku. Meil tuleb leida sobiv tasakaal.

Töö peab jätkuma akadeemilise kultuuri loomisel ja personali arenduse osas. Eestis on tugev konkurents vähestele kõrgemalt haritud kvalifitseeritud töötajatele. Meil tuleb olla avatumad uutele õppejõududele Eestist ja välismaalt, pühenduda nende värbamisele ja hoidmisele ning pürgida ka ise edasi doktorikraadide poole. Head haridust pakkuv arenev kool sünnib koostöös hästi ettevalmistatud ja pühendunud inimestega, kes usuvad kooli tulevikku ja järjepidevalt suunavad oma fookuse ja ressursid õigesse kohta. Rahulolevad vilistlased ja tudengid on aastatepikkuse töö tulemus ja nemad on meie parim reklaam.

Meie ees on suured väljakutsed, aga need on ületatavad. Meie rajajatel oli visioon rajada ülikool, mitte piiblikool. Meil tuleb rajajate visiooni alal hoida ja olema selle head majapidajad. Jumala abiga teeme seda edasi. Tänan kõiki kaastöölisi, õppejõude, tudengeid, vilistlasi, eestseisust, tööandjaid, huvigruppe, toetajaid ja sõpru, kes on meid toetanud. Tänu teile võime julgelt tulevikku vaadata. Me tahame olla alati parim seminar teie jaoks.

Märgusõnad:

Veel rubriigis Töövaldkonnad

Taavi Hollman

Karjaseametist

Apostel Pauluse kirjas efeslastele (4:11) on üks tähelepanu vääriv kirjatekst, kus öeldakse,

Lootuse seemned

Ülemaailmset naiste palvepäeva tähistatakse igal aastal märtsikuu esimesel reedel. Traditsioon sai alguse
Päevasõna

Päevasõna – 30

Pärast 1929. aasta börsikrahhi ja sellele järgnenud ülemaailmset majanduskriisi sattus suur hulk
Mine asukohta Üles