Koguduse kasvu konverents 2020, Foto Ü Tankler

Teoloogiline Seminar innustab kogudusi looma ja jüngerlust arendama

Meie seminar võõrustas 5.-8. märtsini „Koguduse kasvu konverentsi“, mis oli organiseeritud Euroopa metodistlike teoloogiliste koolide koostöövõrgustiku toel ja koostöös Asbury Teoloogilise Seminariga.

Metodistlike teoloogiliste koolide koostöövõrgustik sai alguse 21 aastat tagasi ja sinna kuulub praeguseks 15 kooli. Aastast 2017 on korraldatud üliõpilaskonverentse ja äsja Tallinnas toimunu oli neist kolmas.

Kogunemine Tallinnas oli ajaloolise tähendusega, sest kuigi tähistasime piirideta Euroopas avatud võimalust sel viisil üle Euroopa kokku tulla, sulgusid vaid nädal hiljem Euroopas taas piirid surmava viiruse COVID-19 tõttu ja taolise konverentsi pidamine oleks olnud võimatu. Oleme Jumalale tänulikud sellise ajastuse eest, mis võimaldas kohale tulla osalejatel peale Eesti veel Soomest, Ühendkuningriigist, Saksamaalt, Poolast, Iiri Vabariigist, Norrast, Rootsist ja USAst. Osalejate koguarv oli 84, neist 45 olid üliõpilased, esindades 6 teoloogilist kooli.

Konverents algas jumalateenistusega, mille sõnumis (Jr 1:4-10 alusel) võrdles EMKTS rektor Euroopa metodismi „Jeremija hetkega“, tuues esile kolm õppetundi Jeremija elust:

• Jumal väärtustab Jeremijat. Kuna Jumal näeb meid väärtuslikena, kutsub see meid üles nägema jumalikku väärtust iseendis ja oma ligimestes.
• Kui Jumal meid kutsub, on meie osaks olla ustavad. Meie edukuse üle otsustamine jäägu Jumala osaks.
• Jumal kutsub meid olema juhid, kes tegude kaudu sünnitavad lootust. Jeremija poolt põllu ostmine (Jr 32) ajal, mil kõik teised põlde müüsid, kajastas lootust olukorras, kus ei paistnud lootusekiirt.

Konverentsi peakõnelejateks olid Phil Meadows Asbury Teoloogilisest Seminarist USAs (jüngerluse teemal) ja Trevor Hutton Naatsaretlaste Teoloogilisest Kolledžist Ühendkuningriigis (koguduste rajamise teemal). Lisaks neile osalesid õpikodades meie oma seminari õppejõud Douglas Childress (jüngerluse ajaloolised mudelid) ja Hindrek Taavet Taimla (intervjuud eesti koguduste rajajatega) ning piiskop Christian Alsted (15 õppetundi koguduste rajamisest meie piirkonnas). Meeli Tankler juhatas õpikoda, kus mitmed üliõpilaskonverentsi osavõtjad oma ettekandeid tutvustasid. Konverentsi osaks oli ka Eesti ajalugu tutvustav loeng Eesti Muinsuskaitse Seltsi auesimehelt Trivimi Vellistelt, kes rõhutas kirikute olulist rolli Eesti iseseisvuse taastamise protsessis.

Oleme sügavalt tänulikud kõigile, kes sellesse märkimisväärsesse üritusse panustasid ideede, organisatsioonilise abi, finantside ja üritusel osalemisega. Täname kõiki partnereid, kes toetasid meid materiaalselt (sealhulgas õppejõudude kulusid kandes): ÜMK Globaalse Misjoni Kesknõukogu, ÜMK Kõrghariduse ja Kristliku Teenimise Kesknõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Asbury Teoloogiline Seminar, Naatsaretlaste Kiriku Teoloogiline Kolledž ja meie oma EMKTS.

koguduse kasvu konverents 2020 c foto u tankler

Fotod: Üllas Tankler

Märgusõnad: