Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Rakvere koguduse hoone

Koguduste elust 100 aastat tagasi

RAKVERE METODISTI KOGUDUSE KIRIKU EHITAMISEST

V. Ojasson: „Kiriku ja hoovimaja ehitus on meile läinud maksma 1.000.000 senti. /… /. Kui ma jään mõtlema ehituse algusele ja kogu tegevusele, siis ei jää muud üle, kui Jumalat austada. Ehitamisele asudes omasime oma kavatsuste heaks kordaminekuks ainult palavat usku ja elavat lootust Jumala abile, aga raha polnud meil sentigi. Nüüd on aga meie ehitusekassast läbi käinud üle miljoni sendi. Tänu Jumalale, tänu kõikidele sõpradele.”
Järelmärkus: Palun kõiki neid oma nimesid ja aadresse minule või kohalikkudele õpetajatele teada anda, kes omal ajal ostsid 10-20 kivikest, milliseid müüdi meie kiriku ehitamise toetuseks. Nüüd, mil kirik juba valmis on tahame oma lubadust täita.” V. Ojasson
— Järgmises numbris on teatele täiendus: „Meie lubasime omal ajal igale 10-ne kivi ostjale anda mälestuseks kiriku ülesvõtte koguduse juhatuse allkirjadega.”
Kristlik Kaitsja august-september 1931


JUUBELI PIDUSTUS

Kristlik Kaitsja annab põhjaliku ülevaate Prikaskede hõbepulma tähistamisest Kuressaare koguduses 27. mail 1931. Kirjelduse järgi (autorit ei mainita) oli tegemist suurejoonelise sündmusega: juubelipaar lauldi üles koorilaulu ja pillimänguga, ehitud kirikus õnnistas neid pastor E. Raud ning pidas kõne, tervitused andsid edasi mitmete seltside esindajad ja vaimulikud, ka nn Suuremaalt tulnud külalised.
Üle anti väärtuslik kingitus: „… terve Eesti metodistide poolt kingitud türgi diivan, mille peale paluti istuda noorpaaril lillede ja vanikute vahele.“
Õhtul toimus vastuvõtt kutsututele ja kogudusele. Seal võtsid sõna ka Kuressaare seltskonnategelased ja haritlased, kirja ja telegraafi teel saabus umbes 40 tervitust. Üks tervitajatest oli Kuressaare vangimaja ülem, kes rääkis usklike võitlustest ja õnnest.
Artikkel lõpeb oikumeenilise avaldusega: Ei olnud siin enam luterlast, ei baptisti, metodisti ega õigeusklikku – kõik tundsid õndsat ühendust…
Toimetuselt: Täna teame, et 11 aastat hiljem hukati Martin Prikask usu pärast Siberi vangilaagris märtrina.
Kristlik Kaitsja juuli 1931


JÄTKUS TOITU JA JÄTKUS VAIMLIST ÕNNISTUST

Reede õhtul, kui esimised võerad sisse sõitsid, kippus sala kartus minu südames maad võtma, meie toidu tagavara peale vaadates, mis nii napp näitas nende hulga võeraste kohta, kes olid lubanud tulla. Aga seal tuletas Issand endiseid aegasid meelde, kus palju raskematel aegadel meil midagi ei puudunud, ja miks siis nüüd puudus peaks tulema? Ja seda ei tulnud ka. Üle kahe päeva olid lauad kolm korda päevas ligi 400 inimesele kaetud ja palukesi jäi veel üle. Südamest tänu imetegeva Issandale! Tema viis on ikka rohkem anda, kui meie mõistame paluda. Aga veel rohkem õnnistas tema meid vaimliselt. Kõigis koosolekutes oli püha Vaimul täieline meelevald. Oli midagi sulatavat tunda. Pühapäeval, pärast lõunase koosoleku järele, oli patukahetsejate hulk nii suur, et nad enam minu eluruumidesse ära ei mahtunud. Ka eeskoda oli palujaid täis. Kõigil oli igatsus uut elu Issandaga alata.
Kristlik Kaitsja 1. number (1920 mai)

Märgusõnad:

Veel rubriigis Koguduse elu

EMK Tapa kogudus 100

EMK Tapa kogudus 100

EMK Tapa Kogudus oli mandri-Eesti esimene metodisti kogudus. Asutamise kuupäevaks on märgitud
Pühapäevakool 1924 Suur Pärnu mnt 19

Tallinna kogudus 100

3. märtsil 2022 tähistas EMK Tallinna kogudus oma saja-aastast juubelit. Toomas Pajusoo
Mine asukohta Üles