Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Kustas ja Melinda tegelemas loominguvõistluse töödega ja loominguvõistluse lugu. Foto autor Lea Kübar

Lastetööst erolukorra ajal

Nii nagu kõiki muid tegevusi, mõjutas eriolukord ka kiriku ja koguduste lastetööd. Pühapäevakoolitunnid jäid ära, sest kogunemisi ei tohtinud korraldada. Tallinna eestikeelne kogudus ja Pärnu Agape kogudus jätkasid lastejutluste tegemist veebi vahendusel.

Pühapäevakooliõpetajad vahendasid lastele Piibliäpi ja ühenduse Lapsed Eestis materjale. Pärnu Agape kogudus ja Tallinna venekeelne kogudus tegid interneti vahendusel lastetunde lugude, meisterdamiste ja muu põnevaga. Lastejutlused, -tunnid ja -materjalid on leitavad kodulehelt www.metodistikirik.ee.

Aprilli algusesse planeeritud lastetöö tegijate kohtumine Pärnus asendus videonõupidamistega internetis Zoomi keskkonnas. Lastetöö tiim tegi eriolukorra ajal kaks üleskutset: Piiblilugude loominguvõistlus lastele ja emadepäeval tehtud perepiltide saatmine.

Loominguvõistluse aluseks olid Jeesuse ülestõusmisele järgnenud lood. Lugude põhjal tehtud tööde hulgas oli joonistusi, 3D-pilt, koomiks ja fotoseeria, kus Aseri pühapäevakoolilaste abiga lavastati lugu Johannase evangeeliumi 21. peatükist.

Emadepäeval tehtud perepilte laekus nii Narvast, Saaremaalt, Võrust, Ruusmäelt kui ka Pärnust. Laste loominguvõistluse töid ja emadepäeval tehtud fotosid saab vaadata Eesti Metodisti Kiriku Facebooki lehelt.

EMK lastetöö tegijate Zoom koosolek aprillis 2020

Veel rubriigis Töövaldkonnad

Taavi Hollman

Karjaseametist

Apostel Pauluse kirjas efeslastele (4:11) on üks tähelepanu vääriv kirjatekst, kus öeldakse,

Lootuse seemned

Ülemaailmset naiste palvepäeva tähistatakse igal aastal märtsikuu esimesel reedel. Traditsioon sai alguse
Mine asukohta Üles