Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Kuidas sünnib ajakirja sisu

„Koduteel“ oli juubeli eel huvitatud oma püsiautorite mõtetest seoses kaastöö tegemise ja ajakirja tulevikuga. Sel eesmärgil saatsime välja kirjalikud küsimused, uurides artiklite kirjutamiseks vajaliku motivatsiooni allikaid, kaastöö tegemise tähendusrikkust nende endi jaoks ja sedagi, kas või kuidas nad on kogenud tagasisidet oma kirjutistele. Küsisime autoritelt ka seda, millised on nende endi isiklikud ootused ja lootused ajakirja oleviku ja tuleviku suhtes.

Küsimustele vastasid Priit Tamm, Anne Saluraid, Taavi Hollman ja Inna Välja.

Mis motiveerib Sind Koduteele jaoks artikleid kirjutama?

Priit Tamm: Ega ma mingi kirglik avaldaja ei ole, pigem kirjutan harva, sest artikli koostamine on minu jaoks üksjagu tööd, ka siis, kui teema on mulle südamelähedane või tuttav. Aga arvan siiski, et eelkõige motiveerib mind oma kiriku patriotism: kui panustada, siis kuhu mujale kui esmajoones oma kirikusse ja selle väljaannetesse. Eks ajakiri ole ju üks meie kiriku vahenditest jumalariigi töö tegemiseks.

Anne Saluraid: Kindlasti see, et soovin panustada oma kiriku tegevustesse nende oskustega, mis mul on, kuid innustav on olnud ka palve midagi kirjutada ajakirja kolleegiumilt.

Taavi Hollman: Minu peamine motivaator on sündmuste info kogumine ja säilitamine. Olen oma varasemas töös ja teenimises superintendendina täheldanud seda, et mida on ajakirja lehekülgedel kajastatud, see on ka meie kiriku ajaloona säilinud. Kui märtsipommitamises 1944. aastal hävis meie Tallinna kirik, siis hävis ka kiriku arhiiv. Info kõikide nende sündmuste kohta, mis olid jäädvustatud toonases kiriku ajakirjas „Kristlik Kaitsja“, säilis aga kodudes ja teistes kogudustes üle kogu maa. Tänane päev oma sündmuste ja tegevustega tundub tavaline ja võib tekkida mõte, miks seda tavalist kajastada. Aga päevad veerevad kiirelt ajalukku ja see, mis jääb kajastamata, ununeb kiiresti. Ajakirja kaudu tänast päeva jäädvustades jagame kogetud rõõmu teiste metodistidega Eestimaal ning talletame toimunut järgmistele põlvkondadele.

Inna Välja: Esiteks motiveerib muidugi see, kui toimetaja palub midagi konkreetset kirjutada. Kärt Jänes-Kapp oli just see toimetaja, kes mind aeg-ajalt üles otsis ja palus mingil teemal kirjutada. Teiseks ei ole mul selle vaevanägemise vastu ka väga midagi olnud, eriti, kui on tegemist mingi valdkonnaga, mis mulle südamelähedane (näiteks väikegrupid) – sest Jeesuse jüngrina pean oma kohuseks teenida nende andidega, mida Tema mulle on andnud.

Kas Sa kirjutades pead silmas (kujutad endale ette) konkreetset lugejate sihtgruppi ja püüad nendega arvestada?

Priit Tamm: Jah, ma kindlasti püüan endale ette kujutada oma lugejat või lugejaid ning lihvida vastavalt sellele oma juttu.

Anne Saluraid: Üldiselt mitte. Olen kirjutanud teemadel, mis võiks huvi pakkuda kõikidele lugejatele ja seepärast püüdnud ka kirjutada viisil ning keeles, mis oleks arusaadav kõigile. Kuid mõnikord on ajakirja kolleegium palunud mul kirjutada konkreetsel teemal, teinekord jälle olen lähtunud sellest, mida olen näinud vajaliku olevat põhjalikumalt käsitleda (peamiselt piibli-ja palvegrupis tõstatunud küsimustest lähtudes).

Taavi Hollman: Viimastel aegadel ei ole ma kirjutanud. Aga sihtgrupp oli ikka silme ees, kui usinamalt kirjutasin.

Inna Välja: Tavaliselt püüan kirjutada inimesele, kes on otsimas ja vajab just seda, millest ma kirjutan. Selletõttu kirjutan alati palvetades, et Jumal juhiks seda protsessi. Üldiselt püüan mitte väga teaduslikus keeles rääkida, et see oleks arusaadav ka n-ö lihtsale inimesele, kellel ei ole kõrgharidust või kes ei ole konkreetse valdkonnaga süvitsi kursis. Kui on vaja kasutada erilisi termineid või võõrsõnu, siis püüan need ka lahti seletada.

Kas (ja kuidas) oled saanud oma artiklitele tagasisidet?

Priit Tamm: Ausalt öeldes ei ole tagasisidet väga saanud. Meenub üks erand: üpris palju elevust tekitasid 2000. aastal kirjutatud teoloogilised artiklid ristimisest ja armulauast. Eriti just ristimisteemaline artikkel tekitas lugejate seas elavat arutelu. Tagasiside jõudis tol korral minuni kaudselt – keegi ütles, et keegi arvas midagi artiklis esitatud mõtete kohta.

Anne Saluraid: Jah, õnneks olen saanud. Õnneks seepärast, et tagasiside hoiab ülal motivatsiooni kirjutada – tähendab, see on oluline. On juhtunud, et mõni koguduse liige on tulnud mulle ütlema, kuidas loetud artikkel teda julgustas või kinnitas, või selgitas mõnd piibellikku tõde.

Taavi Hollman: Üldiselt ei ole palju tagasisidet minu kirjutatu kohta saanud. Kui ajakirja näen inimestel kodus või kogudusehoones, siis tunnen rõõmu.

Inna Välja: Aeg-ajalt ikka. Ja see on väga ülesehitav, sest siis tunnen, et ei ole „sahtlisse“ kirjutanud. Usun, et iga töötegija tahaks teha seda, mis on vajalik ja millest on kellelegi kasu. Asjalikku tagasisidet ja konstruktiivset mõttevahetust ootan alati.

Mida Sa ise ootad sellelt ajakirjalt?

Priit Tamm: Ootan ajakirjalt ühelt poolt meie kiriku identiteeti tugevdavaid õpetuslikke käsitlusi ja teiselt poolt meie kiriku tegemiste ja ajaloo jäädvustamist. Kuna ajakiri ilmub neli korda aastas, siis on mõistetav, et kuuma päevakajalisust ei tasu sellelt oodata, samas on tore, kui on üks keskne allikas, millesse vaadata, kui kunagi tahta teada, kuidas elati kirikuelu meie ajal.

Anne Saluraid: Minu arvates on Koduteel ajakiri oma teemade poolest üsnagi tasakaalustatud läbi erinevate rubriikide. Leian, et oma kiriku ajakirja või ajalehe väljaandmine on väga tähtis – jäädvustatakse ju seeläbi selle ajalugu, olgu inimesi, tegemisi, aktuaalseid teemasid, jne, tulevastele põlvedele.

Taavi Hollman: Kõigepealt soovin ajakirja kolleegiumile palju jõudu, vastupidamist ja teotahet! Olete olnud tublid! Püüdke kajastada võimalikult paljusid ja sündmusi üle kogu meie maa. Siinkohal kutsun iga koguduse töötegijaid kirjutama kõigest heast argisest teenimisest, mis teie kogudustes üle kogu väikese Eestimaa toimub.

Inna Välja: Nii igavikulisi väärtusi lahkavaid kirjutisi kui ka igapäevase elu praktilisi küsimusi ja päevakajalist temaatikat – ja ideaalis võiks teine (päevakajaline) artikkel aidata lugejale lahti seletada seoseid esimesega (ehk igavikuliste väärtustega). Samuti on kiriku ajakirja ülesanne aidata lugejal ka vaimulikke sihte seada, eriti nendes asjades, mis segadust ja kõhklusi tekitavad (näiteks praegusel ajal päevakajalisel teemal – ülemaailmse metodisti kiriku lõhenemise küsimused ja põhjused).

Küsitles Meeli Tankler

Märgusõnad:

Veel rubriigis Arvamus

Mine asukohta Üles