Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

toimetaja veerg 137

Toimetajalt

Küsiti kord kahelt müüriladujalt, mida nad teevad. Üks ehitajatest vastas: „Laon müüri.“ Teine vastas: „Ehitan kirikut.“ Esimesel ehitajal oli amet, teisel oli kutsumus. Esimene nägi oma kitsast töölõiku, teine nägi oma ülesannet laiemas kontekstis, ta nägi suurt pilti ja ehitustegevuse tulemust.

Ajakirja Koduteel toimetuse tegevuse eesmärk ei ole pelgalt tegeleda ajakirjandusega, vaid aidata kaasa „kiriku ehitamisele“. Ajakirja väljaandmine on kolleegiumi töövaldkond, nii nagu ehitajatel müüri ladumine. Aga eesmärk on aidata kaasa millelegi suuremale – kiriku ehitamisele. Selle all ei pea ma silmas mitte hoone püstitamist ega institutsiooni tugevdamist, vaid Kristuse Ihu ülesehitamist.

EMK ajakirjanduse rajaja Martin Prikask kirjeldas 100 aastat tagasi kristliku ajakirjanduse rolli suure eesmärgi saavutamises järgmiselt: „Meie elame trükimusta ajajärgus. Seda võimalust tahab ka Kristuse kirik tarvitada, ja sõna ristist igasse maailma nurka laiali kanda. Selles mõttes astu ka „Kristlik Kaitsja“ esimest korda armsa Eesti rahva sekka. Tema eessiht on õiglaseks kaitsjaks olla kõige ülekohtu, patu, leiguse, valeõpetuse ja vaenumeele vastu. Vaielused usu seltside üle ja tühjad küsimised jätab tema kõrvale. Pea rõhku tahab „Kristlik Kaitsja“ pühitsuse elu peale panna, et Jumala rahvas valmis oleks oma peigmehe vastu minema, kui tema tuleb./…/ „Kristlik Kaitsja“ saab Eestimaa Piiskopliku Methodisti kiriku poolt välja antud ja ta saab ikka selles mõttes oma lugejate ette ilmuma mis mainitud koguduse alustaja Johannes Wesley omale kohuseks tegi: „Maailm on minu kihelkond ja hingesid peasta minu elukutse.“

Kristuse Ihu ülesehitamine oli metodisti kiriku ajakirjandustegevuse sihiks 100 aastat tagasi ning on ka praegu. Kolleegiumi taotlus ajakirja välja andes on innustada lugejaid vaimulikult kasvama, anda selge alus õpetusküsimustes ja julgustada lugejaid täitma üleskutset, mis kehtib meile kõigile – kuulutada evangeeliumi. Boonusena aitab ajakirja väljaandmine täita kiriku kroonika rolli, säilitades toimuvat ajaloo jaoks ning hoida lugejaskonda kursis kirikus toimuvaga.

100 aasta jooksul on EMK ajakirjanduse töös kaasa aidanud suur hulk inimesi. Täname südamest kõiki toimetajaid, küljendajaid, kolleegiumi liikmeid, tekstide ja fotode autoreid ning teisi kaastöölisi panuse eest Kristuse Ihu ülesehitamises EMK ajakirjandustegevuse kaudu.

Kuna käesoleva numbriga tähistame EMK ajakirjanduse juubelit, kasutasime numbri kokku panemisel suurel hulgal materjale vanadest Kristlikest Kaitsjatest. Juubeliks valmistudes luges kolleegium läbi hulga Kristliku Kaitsja numbreid ning tõdes, et vaimulikud sõnumid on ajatud – need kehtisid 100 aastat tagasi ja kehtivad ka täna. Lisaks ajatutele vaimulikele sõnumitele oleme käesolevas numbris ära trükkinud Kristlikus Kaitsjas ilmunud kirjutisi, mis tänapäevast lugejat muigama panevad ning näitavad, kuivõrd on meie ühiskond 100 aastaga muutunud. Loodan, et käesoleva numbri lugemine annab nii tõsist mõtlemisainet kui pakub ka võimalust rõõmsaks muhelemiseks.

Kuna müür vajab jätkuvalt ladumist ja kirik ehitamist, kutsume üles kõiki metodiste andma oma panus eesmärgi saavutamiseks. Ajakirja Koduteel väljaandmist saab aidata lugude, fotode, ristsõnade ja luuletuste saatmisega, kolleegiumi töös osalemisega, ajakirja levitamisega jms. Oma mõtted ja ettepanekud saatke koduteel@metodistikirik.ee.

Märgusõnad:

Veel rubriigis Toimetaja veerg

Toimetajalt

Ajakirja kolleegium valis selle numbri fookusesse teema, mis on ühest küljest seletamatu
Mine asukohta Üles