Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud

Ajakirja esikaanel esile toodud kirjakoht on kõnekas ja paljuütlev, tuues välja selle, mis on andide päritolu, mida andidega peale hakata, mille jaoks ja kuidas ande kasutada.

„… andega, mille ta on saanud …“ (1. Pt 4:10)

Annid on meile antud. Meie ei ole oma andide loojad, annid ei lähtu meist endist. Jumal on see, kes on need meile andnud, Tema on andide allikas. Meie oleme andide vastuvõtja rollis. Andide puhul on tegemist kingitusega Jumalalt, kelle loomuses on anda, nagu kirjeldab seda oma artiklis Anne Saluraid (lk 9).

„… nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.“ (1. Pt 4:10)

Kuna me ei ole andide loojad, ei ole me ka oma andide omanikud, vaid nende kasutajad. Annid ei ole meile antud mitte omastamiseks ega vaka alla panemiseks, vaid kasutamiseks.

Mulle meenub üks rohkete talentidega kristlane, kes palju-palju aastaid ootas Jumala kõnetust ja konkreetset kutsumist oma andide rakendamiseks. Jumala kõnetuse ootamise ajal ei kasutanud ta oma ande ega panustanud Jumala riigi töösse. Ma ei tea, kas ta sai lõpuks selle kauaoodatud kõnetuse osaliseks või mitte. Küll aga tean, et Jumal on oma Sõna läbi meile teada andnud, mida Ta meilt andide kasutamise osas ootab – neid on vaja kasutada. Lambi koht ei ole vaka all, vaid seal, kus see saab kasulik olla. Talendi koht ei ole maapõues, vaid seal, kus see saab kasvada.

Andrus Kask kutsub oma jutluses (lk 4) üles olema andide head majapidajad ehk Jumala poolt kingitud andide mõistlikud kasutajad. Milline on andide mõistlik kasutusviis ehk mille jaoks ande kasutada? Juhtkirjakohas on välja toodud andide otstarve:

 „Teenigu igaüks teisi …“ (1. Pt 4:10)

Meile kingitud annid ei ole mõeldud meie endi isekate soovide rahuldamiseks, vaid teiste teenimiseks. See, mille Jumal on meile andnud, ei ole mõeldud meile endile hoidmiseks, meie enda elu mugavamaks muutmiseks, vaid selleks, et teisi tugevamaks teha, teisi toetada, teisi üles ehitada, nagu kirjeldab seda Paulus oma kirjades efeslastele (4:16) ja korintlastele (1Kr 14:26). Lugusid oma andidega teiste teenimisest saad lugeda ajakirja tunnistuste rubriigist (lk 26).

Marjana Luist
Marjana Luist
Märgusõnad:

Veel rubriigis Toimetaja veerg

Toimetajalt

Ajakirja kolleegium valis selle numbri fookusesse teema, mis on ühest küljest seletamatu
Mine asukohta Üles