Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Noorte Alfa

Noorte Alfa

Alates 19. veebruarist 2021. a toimus noortele suunatud online alfa kursus. Kuna tervisekriis ühiskonnas võttis aina suuremaid pöördeid, siis tuli leida hea lahendus, kuidas noored saaksid kriisiaja üle elatud ning sealjuures ka oma suhet Jumalaga arendada. Tekkis idee korraldada kristlikke põhitõdesid tutvustav kursus noortele, mis oleks samas ka alternatiiv igakuistele noortekatele. Nägin vajadust võtta noortega aega, et süveneda kristlaste jaoks olulistesse alustaladesse ja uurida, miks me üldse kokku saame ja midagi teeme. Esialgne plaan, Alfa läbi viia ainult EMK Rakvere koguduse noorte seas, kasvas peagi suuremaks ja ühtäkki oli tegu üle-Eestilise metonoorte online-Alfa kursusega.

Noori kogunes kokku umbes tosin, nad said juttu rääkida, erinevate küsimuste üle arutleda ja lihtsalt toredalt koos aega veeta. Osalejaid oli üle terve Eesti – nii Rakverest, Tallinnast, Pärnust, Tartust, Võrust kui ka Kuressaarest.

Alfa oli üles ehitatud videoformaadis loengutele. Umbes 25minutise video vahele oli tähelepanu köitmiseks lisatud kolm küsimust, mida noored said omavahel paarides arutada. Peale videoloengut oli aega umbes 45 minutit, et suuremas grupis oma mõtteid jagada ja teema kohta esitatud küsimustele vastuseid otsida. Suurim väljakutse korraldajatele oli online formaat, mistõttu ei saanud tekkida ühist söögilaua osadust, mis tavaliselt on Alfa kursuse põhiosa. Samuti tuli arvestada ka tehniliste probleemide ja interneti tõrgetega. Osalejad olid väga õnnelikud, et selline kursus toimuda sai, kirjeldades, et Alfa oli koht, kus kasvas nende julgus, palvetamine ja usk. Oli näha, et suhe Jumalaga süvenes ning noored hakkasid mõtlema rohkem sügavamate küsimuste üle. Selle kõige käigus oli võimalik tutvuda uute inimestega ning ammutada teadmisi toetavas seltskonnas.

Alfa väljasõit toimus samuti veebi vahendusel. Külalistena käisid meid teenimas Aldersgate’i palvemeeskond, saime koos ülistada, mängida ning isegi ühiselt koos samu snäkke ja maiustusi süüa – igaüks oma kodus.

Alfa lõpetamisel (12. juunil) saime esimest korda füüsiliselt kokku ning lõputunnistuse sai 8 tublit noort, kes käisid aktiivselt loengutes ja panustasid enese arengusse terve 12 nädala jooksul. Olen Jumalale tänulik, et sellisel kujul tekkis võimalus Alfat korraldada ja usun, et taolisi kursuseid on tulevikus veel tulemas.

Märgusõnad:

Veel rubriigis Noortekas

Mine asukohta Üles