Hugo Oengo jutluste kogu logoses

Jutlustekogumiku esitlus

Pühapäeval, 15. detsembril 2019 toimus Rakvere nelipüha koguduse jumalateenistuse raames meie endise superintendendi Hugo Oengo jutlusteraamatu esitlus.

Sündmus leidis aset kell 14, et saaksid tulla külalised ka teistest kogudustest ja kaugemalt. Sissejuhatuseks rajas kohaliku metodisti koguduse pastor Taavi Hollman silla vend Oengo kaasaja ja praeguse põlvkonna vahele.

Pastor Sireli abikaasa Epp jutustas peast H. Oengo elulugu nagu lähedase usuvenna oma. Seiku jumalasulase elust jagas Oengo tütar Helgi Eenmaa. Sõnavõtte oli armas kuulata ka hea keelekasutuse tõttu.

Märgusõnad: