Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

144 sinu sõna on mu jalale lambiks

Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal – Ps 119:105

Kord pesi minu ema XXL suuruse kampsuni nii väikeseks, et nüüd mahub see selga umbes 2-aastasele lapsele. Ta ei pööranud tähelepanu pesumasina tootja poolt koostatud instruktsioonile ning kampsun sai rikutud.

Pesumasina tootja teab kõige paremini, kuidas see masin töötab ning on selle kasutaja jaoks juhised kirja pannud, nii teab ka meie Looja, mis on meile parim, ning Ta on selle meie jaoks lasknud kirja panna Piiblisse.

Piibel on meie elu jaoks otsekui instruktsioon, mis annab juhiseid, kuidas toimida. Kui ignoreerime Piiblisse kirja pandud Jumala seadusi ja tõdesid ning seame ühiskonnas levivad tõekspidamised Pühakirjast autoriteetsemale kohale, lähevad meie elus asjad tuksi, sarnaselt sellele kokkutõmbunud kampsunile. Sellist ohtu tajus ka John Wesley, kelle mõtted Pühakirja primaarsuse teemal on selles ajakirjas artikliks koondanud Tarmo Lilleoja (lk 10-12). Piibli autoriteetsus ja usaldusväärsus tulenevad selle allikast – Jumalast, nagu kirjeldab seda Mark Nelson oma artiklis (lk 7-9).

Käesoleva ajakirja numbri fookusteema – pühakiri – juhatab sisse püha-sarja, mis on ajakirja läbivaks teemaks 2022. aastal. Pühaduse mõistet ja tähendust avab oma artiklis Priit Tamm (lk 5-6). Järgmistes numbrites käsitleme põhjalikumalt Püha Vaimu, püha koha ja püha päevaga seotud teemasid.

Usun, et ajakirja kaante vahele mahtunud artiklid ja lood on abiks, et Jumala Sõna võiks olla aluseks meie igaühe otsustes ja valikutes ning Tema Vaim meile teejuhiks.

Marjana Luist
Marjana Luist

Foto: Timothy Eberly @ Unsplash

Märgusõnad:

Veel rubriigis Toimetaja veerg

Toimetajalt

Ajakirja kolleegium valis selle numbri fookusesse teema, mis on ühest küljest seletamatu
Mine asukohta Üles