Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Kannibalidki teevad misjonit

30. jaanuaril toimus Zoom’is ajakirja Koduteel VEEBINAR „Kes tahab saada mi_jonäriks?“.

Mõtteid misjoni teemal jagasid Lea Kübar, Andrus Kask, Ele Paju, Stanislav Ossipov. EMK Teoloogilise Seminari praktilise teoloogia ja missioloogia õppejõud Hindrek Taavet Taimla sidus kuuldud mõtted tervikuks ning endale üllatuseks sattus ta veebinaril „miljonimängu“ osalejaks. Kahjuks jäi sümboolne miljon võitmata, kuna isegi misjonimeelse Taaveti jaoks tundus liiga võimatu, et 100 aastat tagasi panid Albaania misjoni jaoks korjanduse kokku just Aafrika kannibalid, mitte Aafrika invaliidid, nõiad ega orjad.

Lugu, mille põhjal „miljonimängu“ küsimus koostati, ilmus 1922. aastal ajakirjas Kristlik Kaitsja (tekst muutmata kujul):

Väikeses Methodisti kabelis Jl Matenis Põhja-Afrikas, kuhu kristlasteks saanud kanibalid juba mõnda aastat endid palvele koguvad, juhtus piiskop Blake sealolemise ajal südant liigutav juhtumine. Kabilide kombe järele istuvad mehed ja naesed üksteisest eraldatud kabelis. Piiskop pani imeks kuidas püha Vaim nende muhamedaanlastest kristlasteks saanud kanibalide koosolekul töötas. Nad laulsid vaimulikke laule. Kordasid piibli salmisid, mis nad olid õppinud ja püüdsid seda oma kombe järele maksma panna, mida piiskop oli rääkinud. Korraga tuli (pause) vaheaeg. Kus kõik vagusi olid. Arvatavasti oli midagi iseäralikku tulemas. Seal näeb piiskop kuidas üks mees ja naene teiste keskelt ülestõusevad ja kumbki taldrekut käes kandes, mille peal raha seisis tema poole astuvad. Nad tulevad tema ligi ja ütlevad: Siin taldrekute peal seisab kõik meie kümnis, mida meie, selle kiriku liikmed oleme kogunud. Meie palume teid seda raha vastu võtta ja seda uue misjoni töö aluseks Albanias tarvitada. Meie oleme oma misjonäri käest kuulnud, et inimesed seal palju viletsamini elavad kui meie. Liigutatud südamega võttis piiskop selle kalli ande vastu, mida 90 kanibalast olid kokku pannud. Ta teadis, kui viletsalt nemad seal elavad ja kui suure vaevaga nad peavad omale raha korjama ja siiski olid nad valmis Jumala riigile heameelega oma kümnist andma. Nad ei olnud vaimulikus elus veel palju Jumala sõnast õppinud – ainult mõned salmid – aga siiski tegid nad rohkem kui paljud palju teadlased meie Jumala lapsed. Kas see ei tee meile häbi.

Veebinaride eesti- ja venekeelseid salvestusi saab vaadata veebilehelt www.metodistikirik.ee sündmuste rubriigist.

Märgusõnad:

Veel rubriigis Kirikuelu

EMK Aastkonverents 2022

Aastakonverents

17.-19. juunil toimus Tallinnas Eesti Metodisti Kiriku aastakonverents, millest võtsid osa EMK
EMK Suvekonverents 2022. Foto: Aivo Parmson

Suvekonverents

„Ainus asi, mis oli suvekonverentsi puhul halvasti, oli see, et see sai

Mis on sõdade sõnumid?

Gümnaasiumi päevil kirjutasin kirjandi teemal „Mis on sõdade sõnumid?”. Ukraina sõja tõttu
Mine asukohta Üles