Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Autor

Taavi Hollman

Taavi Hollman on avaldanud 24 artiklit.

EMK Rakvere koguduse pastor. EMK superintentent 2005-2018.

Pastorite õppepäevad

15.–16. märtsil toimus Pärnus pastorite õppepäev, millest võtsid osa ka ilmikjutlustajad erinevatest kogudustest. Teemadeks olid jutluse seos ülejäänud jumalateenistuse osadega, kuulajate ootused jutlustajale ja mida John Wesley luges eneseharimiseks. Samuti oli võimalus harjutada jutlustamist ja saada tagasisidet oma kolleegidelt.

Jutluste esitajad olid valinud ühe John Wesley 52 jutlusest ja esitasid sellest 15minutilise versiooni tänapäevases võtmes, pärast mida järgnes arutelu jutluse esitamise tugevate ja nõrkade külgede kohta. Õppepäevad oli rikastav kogemus kõikidele osalejatele.

EMK Teoloogiline Seminar sai uue rektori

Konkursi tulemusena kinnitas EMK Kirikuvalitsus seminari eestseisuse ettepanekul uueks rektoriks dr Külli Tõniste. Uus rektor asus ametisse 1. augustist 2018. Senine rektor dr Meeli Tankler lõpetas pärast 9 aastat rektorina töö sellel ametikohal ja jätkab seminari õppejõuna. Dr Külli Tõniste on seminari vilistlane, kes pärast lõpetamist jätkas oma õpinguid USA-s, esmalt Asbury Teoloogilises Seminaris. Doktorikraadi Piibli teoloogias sai ta aastal 2010 Londoni Teoloogiakoolist Bruneli Ülikooli juures. Külli Tõniste on töötanud õppejõuna Houghtoni kolledžis ja Northeasterni Teoloogilises Seminaris USA-s. Sügisest 2015 on Külli Tõniste ja tema abikaasa Douglas Childress Eestis ÜMK Globaalteenistuse misjonäridena, töötamas EMK Teoloogilises Seminaris õppejõududena ja aitamas kõigiti kaasa seminari arengule.

15. juunil toimus EMK Teoloogilise Seminari XX lennu lõpuaktus

Pidulikul aktusel said rakendusliku kõrghariduse diplomi Misjoni ja teoloogia õppekaval 13 tudengit erinevatest riikidest ja kogudustest. Kaks cum laude diplomiga lõpetajat pälvisid eripreemiad.

Lõpetajad 2018: Oleksii Bulat, Zhanna Bulat, Kaire Lotamõis, Olavi Laur, Meelis Maikalu, Iya Markovich, Maiu Medri, Markko Põld, Izrail Kirillov, Triin Tarendi, Eivin Toodo, Veikko Võsu, Alur Õunpuu.

Kas oled mõelnud ülestõusmise tõele?

Ta võis sel hommikul üles tõustes tunda külma higi oma otsaesisel. Viimaste päevade emotsionaalsed läbielamised olid jätnud oma jälje. Nüüd tuli see kõik uuesti meelde.

Markuse evangeelium 16:6-7: „Ärge kartke! Te otsite ristilöödud Jeesust, Naatsaretlast. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Kuid minge ütelge tema jüngritele ja Peetrusele: Ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha, nõnda nagu ta teile ütles.” Aamen!

Peetrus oli Jeesuse 12 jüngri hulgas alati liidri rollis. Viimase nädala sündmuste keskel Jeesuse arreteerimisel astus ta oma õpetaja kaitseks välja, lüües mõõgaga ülempreestri sulase kõrva maha. Ta arvas, et Jumala Poeg vajab tema kaitset ja mõõka! Aga ta eksis. Issandal ei olnud sellist abi vaja. Jeesusel tuli teisele inimesele põhjustatud valu ja kannatus heastada, parandades ülempreestri sulase kõrva.

Kui Jeesus ütles: „Teie kõik taganete minust, sest kirjutatud on: Ma löön karjast, ja lambad pillutatakse laiali“ oli tema vastanud: „Kui ka kõik taganevad, siis mina küll mitte!” mispeale Jeesus ütles: „Tõesti, ma ütlen sulle, täna, selsamal ööl, enne kui kukk kaks korda laulab, salgad sina mu kolm korda ära.” Tema aga vastas kindlalt: „Kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte!” (Markuse 14:27-31). Loe edasi

Kabinetikoosolek Tallinnas

14.-16. märtsil 2018 toimus Pirita kloostris järjekordne kabinetinõupidamine.

Kaks korda aastas toimuva kabinetinõupidamise eesmärgiks on vaimulik osadus, parimate praktiseeringute jagamine, vastastikune kuulamine, õppimine, üksteise toetamine ning Püha Vaimu juhatuse palumine kirikule meie piiskopkonnas. Hetkel moodustavad kabineti 11 inimest, piiskop ja 10 superintendenti Norrast, Taanist, Soomest, Leedust, Lätist ja Eestist. Seekordse kohtumise üheks üsna oluliseks kõneaineks osutus ÜMK tulevikuküsimus.

Koguneb ju veebruaris 2019 Ameerikas erakorraline ÜMK Peakonverents, et arutluse alla võtta piiskoppide nõukogu peatselt valmiv ettepanek kiriku tuleviku osas. Kutsun siinkohal kõiki lugejaid üles jätkuvatele eestpalvetele kiriku tuleviku eest. Kohtumisel arutleti 2019 Tallinnas planeeritava Koguduse arengu kooli (School of Congregational Development) ettevalmistusega seonduvat, Inglismaa Metodisti Kiriku ja Rootsi Ühineva Kiriku (Uniting Church in Sweden) konverentsidel esindatuse küsimust, noorte misjonimeelsete juhtide võrgustiku loomise temaatikat, koguduste rajamise hetkeseisu, piiskopkonna noorte vaimulike kohtumist ja mitmeid teisi teemasid.

Piiskopkonna noorte vaimulike kohtumine

16.-18. märtsil 2018 toimus Tallinnas, Pirita kloostris Põhjala- ja Balti piiskopkonna noorte vaimulike (pastorid ja diakonid) kohtumine. Kokkusaamine algas reede õhtul ja lõppes pühapäeval jumalateenistusega EMK Tallinna koguduses, kus jutlustas piiskop Christian Alsted. Piiskopkonnas on ligi 30 vaimulikku vanuses kuni 40 aastat. Neist 21 oli võimalus kohtumisel osaleda. Kokkusaamise eesmärgiks oli suhete arendamine ja vaimulikkonna tugevdamine, sest just noored vaimulikud on need, kes kirikut tuleviku päevadel edasi viivad. Osadusaeg oli mõeldud õppimiseks, jagamiseks, kogemuste vahetamiseks ja koos palvetamiseks, aga ka refleksiooniks ja tulevikunägemuse seadmiseks. Minul õnnestus osaleda kohtumise avatervitusel ja ühel õhtupalvusel. Kõige intrigeerivamaks etteasteks oli ilmselt piiskopi poolt sisustatud teema: Asjad, mida seminaris ei õpetatud, kuid mida iga pastor peab teadma.

Hea ajakirja lugeja

Kiirelt mööduvatest päevadest ja kuudest on taas saanud lõppev aasta, mis sel korral kaob ajalukku juubeliaastana, mil tähistasime poole sajandi möödumist Lutheri reformatsiooni algusest. Samas oleme tänutundes mõtelnud ajas tagasi ka meie väikese ja armsa Eesti Metodisti Kiriku teenimistöö 110 aastale siin Maarjamaa pinnal. Siinkohal tänan südamest kõiki, kes aitasid kaasa pildi- ja muu näitusematerjali kogumisel ajajoon-näituse jaoks, mis jääb veel mõneks ajaks üles Tallinna koguduse aatriumi nii reformatsiooni kui ka metodisti kiriku töö vilju meenutama.

Advendiajast oleme jõudmas Kristuse sündimise pühadesse, mis võiks olla tõelise rahu aeg. Maailm meie ümber pakub aga kõike muud. Igaüks meist vajab rahu, seda nii meie ümber kui ka meie sees. Shalom heebrea keeles tähendab rohkemat kui lihtsalt rahu. Shalom on täielik ja lõplik rahu. Selle sõna tähendusvarjunditena võiks esile tuua veel terviklikkust, täielikkust, lõpetatust, aga ka tervist, heaolu, turvalisust, mõistlikkust, rahu ja vaikust, täiuslikkust, puhkust, harmooniat ning ebakõla või ärrituspõhjuste puudumist. Psalmis 29:11 öeldakse, et „Issand annab tugevuse oma rahvale; Issand õnnistab oma rahvast rahuga.“ Hea on teada, et tõeline shalom kingitakse meile väljastpoolt seda maailma. Lase Jumalal teha jõuluajal sulle kingitus, andes tugevuse ja rahu, mida sa nii hädasti igapäevaelus vajad.

Õnnistatud jõuluaega ja rahulikku uut aastat 2018!

Superintentent Hugo Oengo

Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk!

Heebrealastele 13:7

Tänuga südames meenutame ustavat Jumala sulast, EMK superintendenti ja kauaaegset EMK Tallinna koguduse pastorit Hugo Oengot (12.12.1907-10.12.1978), kelle sünnist möödub detsembrikuus 110 ning surmast 39 aastat. Vend Oengo on kindlalt nende EMK usukangelaste hulgas, kes on pidanud kannatama tagakiusu seetõttu, et oli kuulekas ja jäi ustavaks Jumala kutsele oma elus kuni lõpuni.

Loe edasi

Mis on kirikukalender?

Ajaarvamisi ja kalendreid on mitmesuguseid. Jumala armust oleme astunud uude kirikuaastasse. Üheskoos meenutame Jeesuse tulekut siia maailma ja ootame Teda tagasi; pühitseme Tema sündimist inimeseks, kuulame Tema õpetusi ja saame osa Tema kannatustest, surmast ja ülestõusmisest. Kirikuaasta lõpul, Kuningas Kristuse pühal, austame Teda, kes saab aegade lõpul kõigeks kõiges.

Sellel teekonnal aitab meid meie kiriku kalender, kus piiblilugemise kaudu tuuakse meieni need lunastussündmused. Kirikupühad ei ole välja mõeldud vaimulike töö- või koguduseliikmete vaba aja sisustamiseks, vaid selleks, et aasta jooksul ja ühistel jumalateenistustel osa saada kõigest sellest, mida Jumal Jeesuses Kristuses meie heaks on teinud. Kalendris toodud piiblilugemised aitavad meil siseneda konkreetsetesse sündmustesse ja neist osa saada Püha Vaimu kaudu.

Pühapäevade ja kirikupühade lugemised on võetud oikumeenilisest lektsionaariumist Revised Common Lectionary ja neid tervikuna kasutades võime teada, et meiega koos loevad neid sajad miljonid kristlased üle kogu maailma.

Kalendris on eestpalveteemad igaks nädalaks, pühapäevade ja pühade liturgilised värvid, lõpuosas meie kiriku tööharude ja koguduste kontaktandmed ning info.

Kalendrist leiad ka aasta tähtsad sündmused meie kiriku elus, samuti kiriku- ja riiklikud pühad ja veel palju muudki.

Ela koos kirikuga läbi aasta, ole kursis meie kiriku sündmustega!

Austatud ajakirja “Koduteel” lugejad!

Kuulsin hiljuti üht meest ütlevat, et tema ema oli tõsiusklik inimene. Sõna “tõsiusklik” ei olnud muudest sõnadest kuidagi erilisemalt rõhutatud, kuid siiski köitis tähelepanu. Miks? Ilmselt oli poja jaoks oluline, et ema ei olnud lihtsalt usklik, vaid tõsiselt usklik inimene. Kes on tõsiusklik? Sünonüümina võiks välja pakkuda sügavalt usklik, pühendunult usklik, tõeliselt usklik, teisisõnu keegi, kes oma usku võtab siiralt ja väga põhjalikult. Loe edasi

Aastakonverents

Juunikuine Aastakonverents oli tihe ja tegemisi palju. Kolmele päevale 16.-18. juunil püüdsime mahutada nii iga-aastase Aastakonverentsi töösessioonid, EMK 110. aastapäeva tähistamise kui ka ameeriklastest Eesti Sõprade iga-aastase kohtumise. Sel korral oli Ameerikast kohale tulnud üle 40 Eesti sõbra.

Kaugeimad külalised tulid Lõuna-Koreast. Nende 5-liikmelist delegatsiooni juhatas piiskop Sundo Kim Kwang Lim’i metodisti kogudusest Soulist. Juubelikonverentsi jääb meenutama näitus „Reformatsiooni viljad EMK 110 tegevusaastas“, mis on hetkel eksponeeritud Tallinna metodisti kirikus. Virtuaalselt on võimalik näitusega tutvuda veebikeskkonnas aadressil: www.emk.voog.com. Lisaks sellele on pisut ajalugu toodud ka selle ajakirja lehekülgedele 24-25.

Loe edasi

Head teed?

2017. aastal on Eesti Metodisti Kirikus mitmeid ümmargusi tähtpäevi

EMK tegevuse 110. aastapäev; usumärtrite Prikaski, Hängi, Prii surmast 75 aastat; Hugo Oengo sünnist 110. aastat; Karl Kuuma sünnist 150 ja surmast 85 aastat. Juunikuus tähistasime oma 110. aastapäeva näitusega Eesti Metodisti Kiriku tegevusest.

Sellest näitusest sai väike ülevaade tehtud veebileheküljel aadressiga: http://www.emk.voog.com. Kajastame pisut meie ajaloosündmusi ka ajakirja veergudel…

Loe edasi

Armas metodistide pere!

Neil päevil koguneme EMK Aastakonverentsile Tallinnas 16. -18. juunil! Seekordne kohtumine on eriline mitmes mõttes. Esmalt tahaks mainida, et 9. juunil 2017 täitus 110 aastat päevast, mil Vassili Täht ja Karl Kuum maabusid Roomassaare sadamas Saaremaal, et hakata kuulutama Jumala sõna. Jumal andis erilise võidmise oma sõnale ja täna, 110 aastat hiljem oleme Jumalale tänulikud selle eest, et metodistlik usuliikumine Eesti pinnale jõudis. Aastakonverentsi raames tahame laupäeval, 17. juunil võtta pikemalt aega tähistamisürituse raames, et vaadata tagasi ajalukku, tänutundes Jumala õnnistuste eest.

Teisalt on seekordne aastakonverents eriline seetõttu, et Eesti sõbrad USA-st on otsustanud oma iga-aastase kohtumise pidada Tallinnas! Nad osalevad meiega tähistamisüritusel laupäeval, 17. juunil ja jätkavad oma kohtumist pühapäeva, 18. juuni pealelõunal.

Rohkem infot aastakonverentsi kohta leiab kiriku kodulehelt

www.metodistikirik.ee

EMK 110. juubelit jääb tähistama 17. juunil avatav näitus kirikusaali allkorrusel, mis jääb avatuks mitmeks kuuks. Näituse üheks lööklauseks on „Head teed… Head teed? Head teed!“, mis annab võimaluse leida teetähised usuisade elust ja teenimisest. Samas esitab meile küsimuse, kas teeme John Wesley elu ja teenimise eeskujul head. Näituse lõpp soovib meile „Head teed!“, et jätkaksime ülejäänud elu, tehes head oma ligimesele.

Aidaku Jumal meil taasavastada muistseid radu ning käia meie ülejäänud teed õnnistuseks inimestele meie ümber!

Head koduteed, tehes head!

Head ajakirja lugejad

Nii nagu igal aastal, on kirikuaasta lõppev paastuaeg toonud meid taas Kristuse Ülestõusmise aega! Ristiusk on seesmist rõõmu ja Jumala rahu (Shalomi) pakkuv usk igale uskujale, kes keerab selja vanale ja avab end Jumala parimale! Taas kord kinnitame, et „Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud!”

Käesolev aasta on meie kirikus „muistsete radade uurimise (taasavastamise) aastaks”. Sel aastal tähistab kogu protestantlik usumaailm reformatsiooni 500. aastapäeva. Järgmise aasta maikuus, täpsemalt 24. mail 2018, meenutame John Wesley Aldersgate’i kogemuse 280. aastapäeva. Tema elu ja teenimistöö tulemusena jõudis metodistlik äratus 110 aastat tagasi (9. juunil 1907) ka Eestimaa pinnale. Nii oleme ümmarguste tähtpäevade aastas, kui rääkida aastakonverentside vahelisest ajast juuni 2017 – juuni 2018. Kuna Jumal on meile andnud imeilusa Maarjamaa elamispaigaks, on paslik siinkohal meenutada, et tähistame veebruaris 2018 ka kodumaa 100 aasta juubelit. Loe edasi

Armas koduteeline!

Õnnistatud ja rahulikku Kristuse sünnipüha tähistamise aega!

Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel! (Luuka 2:14)

Piibli sõna “shalom” – rahu, ei tähenda lihtsalt rahutuse puudumist, vaid kõike, mis on vajalik ülimaks heaoluks. Rahu, mida maailm meile pakub, on kõrvalehoidumise rahu – rahu, mis tuleneb raskuste vältimisest ja keeldumsest faktidele silma vaadata. Rahu, mida Jeesus toob tuleneb aga nende asjade üle võidu saavutamisest. Jõulusõnumiga kaasneb seesmine rahu, mis ei sõltu välistest olukordadest! Kandkem seda rahu oma perekondadesse, lähisuhetesse ja maailma keskele!

Advendiajal meenutasime prohvetikuulutusi, mis täitusid Kristuse sünniga  inimeste maailma. Ühest ettekuulutusest loeme Jesaja 9:5-6: “Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks
Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. Suur on valitsus ja   otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja  toetada kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti.”

Maailm meie ümber tiirleb kui kiirkarussellil. Rahu on asendunud kiirustamisega, olemasolemine ja Jumalast rõõmu tundmine tarbimisega. On neid, kes on otsustanud sellelt karussellilt maha astuda, leidmaks pigem aega iseenda,  lähedaste ja Jumala jaoks.

Üks lugu räägib kellestki Ameerika rändurist Aafrikas, kes plaanis oma reisi jooksul palju näha ja teha. Ta palkas mõned kohalikud, aitamaks kiirel reisimisel ta varustust kanda. Esimesel päeval tõusid nad vara, liikusid kiirelt ja läbisid pika vahemaa. Sama toimus ka teisel päeval, nad tõusid vara, liikusid kiirelt ja läbisid pika vahemaa. Nõndasamuti ka kolmandal päeval. Neljandal hommikul aga keeldusid pärismaalastest varustuse kandjad edasi liikumast, istudes lihtsalt puu alla maha. Ameerika rändur ärritus ja viidates maasistujatele, ütles vihaselt tõlgile: “See on väärtusliku aja raiskamine! Kas keegi oskab öelda, mis siin toimub?” Tõlk vaatas talle otsa ja ütles rahulikult: “Nad ootavad oma hingi, et need ihudele järgi jõuaksid”.

Jumalat ei huvita meie “jõulukiirustamine”, asjad ega programmid. Ta on huvitatud inimesest ja suhetest, sinust ja minust. Kristuses astub ta alla, tuleb meie maailma, inimeludesse ja inimsuhetesse. Rahu, mida suudab meile anda Kristus, on otsatu, piiritu, valdav ja jääv. Täitku TEMA valitsus ja otsatu rahu sindki pühade ajal ja saatku sind igal uuel päeval 2017. aastal! Rahu Issand on lähedal!

Õnnistatud teelkäimist koos Issandaga,

Taavi Hollman
Supeintendent

Põhja-Euroopa ja Euraasia Keskkonverents Norras

19.-23. oktoobril 2016 toimus Fredrikstadis, Norras Põhja-Euroopa ja Euraasia keskkonverents. Konverentsi avateenistus toimus Sellebakkis Petrikirkenis kolmapäeva, 19. oktoobri õhtul.

Konverentsi töösessioonid toimusid Fredrikstadi südalinnas Scandic City hotellis. Euraasia ja Eesti delegaatidele oli korraldatud ööbimine Fredrikstadi Motellis Torsnesveieni teel vanalinna lähistel.

Konverents lõppes pühapäeval, 23. oktoobril hommikuse jumalateenistusega Fredrikstadi Toomkirikus.

Mine asukohta Üles