Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Aastakonverentsi kajad

EMK 2018 aastakonverents kogunes Tallinna metodisti kirikus 15.-17. juunil 2018. Piiskop Christian Alsted alustas konverentsi pühakirja looga jüngritest, kellele Jeesus ennast ilmutas vee peal kõndides.

Hoolimata hirmust tundmatuse ees, vastas Peetrus julgelt: „Jeesus, kui see oled Sina, siis ütle, et ma tuleksin välja Sinu juurde!“. Loodan, et see on selle aastakonverentsi palve, et meil oleks julgus järgida Jeesust ning kindel teadmine, et Jeesus ei ole meie selja taga paadis, vaid Ta on ise juba lainetel. Ta on seal, kus on keeruline ja raske, kus on vaja julgust ja usku. Tema kutse on tulla koos Temaga sinna. Kui me seda teeme, siis avastame, et Ta on meiega ja meie Temaga. Astume välja lainetele, sest Jeesus ei ole mitte paadis, vaid lainetel. Meie ees on otsuseid ja lahendusi, mis nõuavad julgust. Kui lahkume siit konverentsilt koju, on meil julgus astuda vastu väljakutsetele, mis me ees seisavad. Aastakonverentsiga lõppes senise superintendendi Taavi Hollmani 13 aasta pikkune teenimisperiood ja konverents kinnitas uueks superintendendiks senise Tallinna koguduse pastori Robert Tšerenkovi.

Taavi lõpetas oma vaimuliku tegevuse aruande Apostlite tegude raamatu 20:32 salmile toetudes: „Ma annan teid jäägitult ja kindlalt Jumala, piiskopi ja uue superintendendi hooleks, kellel on vägi teid üles ehitada. Las teostuda Jumala plaan väikese Eesti Metodisti Kiriku elus! Kui olen kellegi vastu eksinud või midagi tegemata jätnud, andke andeks. Südamest aitäh kõigile kaastöölistele, kes on ustavalt tei-nud oma tööd jumalariigis. Üle kõige olgu aga tänatud Jumal, kelle arm meie vastu on olnud rikkalik!“

Juunikuine aastakonverents läks ajalukku selle poolest, et esmakordselt olid töötoimkondade ja struk-
tuuriüksuste aruanded esitatud teistmoodi. Töötoimkondade struktuurid jaotati erinevatesse ruumi-
desse, millest delegaadid said valida kolm erinevat toimkonda, mis neid huvitasid ning neil oli aega 3×15 minutit, et eri ruumides erinevaid struktuuriüksuste esindajad kuulata ja neile küsimusi esitada.

Reedene päev lõppes EMK Teo-loogilise Seminari lõpuaktusega, kus muuhulgas tänati ka Meeli Tanklerit tema 9-aastase teenistuse eest rektorina ning tervitati Külli Tõnistet uue rektorina.

Piiskop andis ülevaate ka ÜMK töögrupi Way Forward-i tööst, tutvustades kolme erinevat ettepanekut kiriku tuleviku osas: a) Ühe Kirikuplaan; b) Ühendkonverentside plaan/vihmavarju ehk katuse mudel ja c) traditsiooniline plaan, mille järgi Kirik jääb sinna, kus ta hetkel on. Aastakonverents otsustas läbi viia ka hääletuse ning saata ÜMK-le sõnum traditsionaalse plaani toetamise kohta.

Muudest otsustest niipalju, et superintendendi üldise teenimis-aja pikkuse määr otsustati jätta 6 + 4 aastale ning Kõrkvere palvela kinnistu otsustati müüki panna.

Uutest ideedest niipalju, et avalikustati EMK ilmikjutlustajate nimekiri, kust võib valida kohalikke jutlustajaid, kes on valmis välja minema naaberkogudustesse aeg-ajalt kaasa teenima. Kohalik kogudus, kes kutsub jutlustaja teenima, vastutab tema transpordi ja toitlustuse eest.

Kiriku parimatest praktikatest tutvustati Narva koguduse noortetööd, Võru koguduse toidu-
panka, Jõhvi koguduse tugiisikutööd, Sakussaare koguduse filmiõhtuid, Sillamäe koguduse pühade tähistamist, Pärnu koguduse misjoniminuteid ja noorte kodugruppi. Hääletuse tulemusel valiti välja ka parim koos 100 € preemiaga, milleks osutus Sakussaare koguduse filmiõhtute praktika.

Konverentsil valiti ka uued palvepartnerkogudused:

Aseri ja Pärnu; Ruusmäe ja Sillamäe; Paldiski ja Kunda; Viitka ja Rakvere; Kärsa ja Jõhvi; Kohtla-Järve ja Helsingi; Kuressaare ja Tartu; Tapa ja Haapsalu; Uue Alguse ja Sakussaare; Reeküla ja Tallinn eesti; Räpina ja Võru; Narva ja Tallinn vene; Keila ja Paide.

EMK 2019 aastakonverents otsustati üheskoos pidada Pärnu Agape kirikus 14.-16. juunil 2019.

Senise kirikujuhi Taavi Holl-mani teenimistöö jätkub alates augustikuust EMK Teoloogilises Seminaris rektori assistendina (osalise ajaga) ning uuest aastast lisandub pastori vastutus EMK Rakvere koguduses.

Superintendendi ametit üle andmas – pildil Merle ja Taavi Hollman, piiskop Alstedt,
Robert ja Amy Tšerenkov.
Märgusõnad:

Veel rubriigis Aastakonverents

Aastakonverentsil jäid emerituuri Urmas Rahuvarm ja Tõnu Kuusemaa

Aastakonverents

Kui tavapäraselt toimub Eesti Metodisti Kiriku aastakonverents juunikuus, siis käesoleval aastal tuli

Aastakonverents

Juunikuine Aastakonverents oli tihe ja tegemisi palju. Kolmele päevale 16.-18. juunil püüdsime
Mine asukohta Üles