Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Kõrgem Usuteaduslik Seminar kolib Tallinna

Aasta peale taasavamist, 1990. aastal, Tallinnast Tartusse viidud Kõrgem Usuteaduslik Seminar tuleb pealinna tagasi.

Nii otsustas 11. septembril EKB Koguduste Liidu vanematekogu. Peale ümberehitustöid alustab seminar tööd Koskla 18 majas, kus asuvad ka liidu kantseleiruumid ning käib koos Allika kogudus. Liidule kuuluva kinnisvara mõistlik ja sünergiline kasutamine oli üks ümberkolimise põhjustest. 1994. aastal Tartusse ehitatud seminarihoonest kasutati õppetegevuseks vaid kolmandikku peale päevaõppest loobumist ja sessioonõppele üleminekut. Väga oluliseks kolimise põhjenduseks leiti olevat ka logistiline argument – Tallinnas ollakse kättesaadavamad potentsiaalsetele õppijatele. Kõrgem Usuteaduslik Seminar on Eesti väikseim riiklikult akrediteeritud kõrgkool, kus on hariduse saanud läbi 29 aasta suur osa EKB Koguduste Liidu pastoreid ja koguduste töötegijaid nii EKB Liidust kui ka teistest konfessioonidest. KUS-i täiendkoolitused huvipakkuvatel teemadel on muutunud järjest
populaarsemateks.

Allikas: KUS

Märgusõnad:

Veel rubriigis Meilt ja mujalt

FOE meeting 2019

Eesti sõprade kohtumine

10.–11. mail toimus Atlanta lähistel Mariettas, Georgia osariigis USAs Eesti Sõprade iga-aastane
Mine asukohta Üles