Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Lapsed väärivad parimat

14. juulil oli Kuressaare metodisti koguduse lastelaager Eiklas.

Oleme laagreid korraldanud juba 3 aastat. Laste rõõm oli suur jälle kokku saades. Nii nagu eelmiselgi suvel, olid meiega nii Eikla kui ka Reeküla lapsed ja pühapäevakooli õpetajad

Selle aasta teema oli „Jumal on minuga”. Oleme tänulikud selle võimaluse eest – olla koos Temaga. Laagris jagasime Jumala sõna, ülistasime, meisterdasime, korraldasime võistlusi. Kogesime võimsalt Jumala ligiolu. Oleme tänulikud ka kauni ilma eest. Ümberringi oli vihm ja äike, aga meie olime Eikla laagriplatsil kõige selle eest hoitud. Täname lastetöö tegijaid, kes aitasid laagrit korraldada: Eikla Priikoguduse pühapäevakooli õpetajat Ülle Tagaküla, Reeküla metodisti koguduse lastetöö juhti Reelika Murdi ja Kuressaare metodisti koguduse lastekiriku õpetajat Heli Hennot. Maitsvate toitude eest täname Mai Metsamaad ja tema meeskonda. Kui Jumal lubab, igatseme järgmisel suvel taas ühises laagris kohtuda. „Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga” Jr 31:3

Märgusõnad:

Veel rubriigis Lastele

Jõulud perega kujunduspilt

Igal aastal jälle

Leeni oli jõululugu kuulnud juba mitmeid kordi, see oli talle päris tuttav.

Laste Suvekool Pärnus

Pärnu Agape Metodisti kogudusel on tore traditsioon korraldada igal suvel Laste Suvekool.
Mine asukohta Üles