Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Märgusõna

Laager

Sündmusterikas suvi ja sügis noortetöös

Suvi ja sügis olid EMK noorte jaoks tihedalt põnevaid kristlikke sündmusi täis.

30. juunist 6. juulini toimus Generatsion2 poolt korraldatud venekeelne noortelaager Aa rannas, kus osalesid ka eestikeelsete koguduste noored. Augusti alguses osalesid noored EMK Suvekonverentsil Aa rannas, kus noored teenisid muusikas, lastetöös, noortetöös, Wesley grupi juhtidena, abistasid tehnika tiimis ning suvekonverentsi juubeliürituse korraldamisel. Augusti lõpus toimus Tallinnas noortejuhtide koolitus, kus jällegi olid vene ja eesti keelt kõnelevad noored koos. Septembris osales grupp EMK noori Piiblipäevade festivalil.

Loe edasi

Metonoorte kevadlaager 2019 “Armastus”

Kevadlaager

Seekord kogunesid noored Nuutsaku puhkekeskuses 25.–28. aprillil, et jälle võtta välja Piibel ning uurida, mida see räägib armastusest.

See armastus on midagi, milleta me kristlased lihtsalt ei saa eksisteerida ja on väga julgustav teada, et Jumal armastas meid juba enne, kui me temast midagi teadsime või tahtsime teada. Me tahame, et noored mitte ainult ei saaks aru, et selline armastus eksisteerib, vaid et see on ka kogetav ja nähtav meie endi sees.

Seesama armastus oli nähtav ka laagriplatsil, kus noored mängisid koos palli, või maastikumängus, kus julgustati üksteist rõõmsasti andma endast parim. Võib-olla isegi kõige rohkem meeldis mulle aeg, kus noored üksteisele seletasid piiblitundides või jutlustes räägitut. Nendesse laagritesse ei tule noored lihtsalt selleks, et sõpradega kokku saada ja lõbusalt aega veeta, nad saavad sealt tuge ja julgustavat keskkonda, mis on veel olulisem kui kõik teadmised, mis nad sealt võiksid omandada.

Ma olen nüüd juba aastaid korraldanud noortelaagreid ja vaadanud kõrvalt osalejate kasvu nii vaimulikus kui ka hingelises mõttes. See ühtsus ja toetamine üksteise suhtes paneb mind tundma rõõmu selle üle, et noortel on üks koht, kus nad tunnevad, et nad on vastu võetud ja armastatud. Veel rohkem näen nendes seda üüratult suurt janu Jumala järgi, kus nad tahavad aina rohkem ja rohkem Temast teada ning sügavamalt tundma õppida.

Foto: Karl Martin Ventsel

Noorte sügislaagrist

Sel korral jagavad oma laagrimuljeid Tartu Püha Luuka koguduse noored.

Maria: Metodisti noortelaagrid on sündmused, mida ma alati ootan. Need on erilised kolm päeva, mille ajal ma saan olla sügavalt palves, ülistada Jumalat ja õppida ning arutleda Tema maailma üle.
Selle aasta sügislaagri teema oli „Armu läbi”. Ma sain kinnitust selle kohta, et Jumal andestab mulle mu patud, kui ma teda siiralt palun. Sain palju julgustust ja uut jõudu. Alati on hea veeta aega koos teiste kristlastega ja nendega lähedasemaks saada. Laager on selle jaoks suurepärane koht. Ma olen väga tänulik Jumalale, et mul on võimalik sellistes laagrites käia!

Karl Markus: „Minu meelest oli see laager suhteliselt erinev teistest. Mitte et midagi halba oleks olnud, vaid just tore oli. Kõigepealt see, et sai suvel kohtutud sõpradega uuesti kokku ja koos nendega Jumalat kiita ja ülistada. Teiseks see, et nii paljud rääkisid Jumalast ja Jeesusest kui nende õpetajast, eeskujust, heast tegelasest. Mul oli jälle julgust uskuda ja olla kindel oma usus, kuna mind ümbritseval ühiskonnal koolis pole usu suhtes just kõige austavam hoiak. Mind puudutas rohkem paastu töötuba, kuna see andis mulle palju uusi teadmisi paastu kohta või siis tuletas meelde, mis on paast ja milleks seda vaja on. Teiseks puudutas mind rohkem teise päeva õhtune Jumala ülistamise teenistus, sest see andis mulle kindlust, rahu ja head meelt ning ma tundsin et Jumal on lähedal ja sain kogeda sügavalt erilist tunnet. Need olid minu muljed laagrist ja ma ootan väga uut laagrit.

Saskia: Sel aasta sügislaagrisse minnes oli mul hoopis teine tunne, kui eelmisel aastal. Ootasin seda laagrit väga, kuna mul on alati teiste kristlaste seas olles hea ja kodune tunne, kuna nad kõik on mu õed ja vennad Kristuses. Olin seda laagrit juba metodisti suvelaagri lõpust saati oodanud, kuna suvelaager oli üks kõige paremaid laagrikogemusi, mis mul kunagi on olnud – nii inimeste kui ka Jumala puudutuse pärast.
Selle aasta sügislaagri teema oli „Armu läbi“. Kõige rohkem panid mind mõtlema teemad, mida korraldusmeeskonna liikmed meiega arutasid ning need aitasid mul Jumalale lähemale ja ka mõnedest oma hirmudest üle saada. Eriti mõtlemapanev oli palveteekond, mis toimus viimasel õhtul. Selles oli mitu punkti, kust me pidime läbi minema. Kõige enam puudutas mind peatuspunkt ühes väikses ja hämaras toas, kus põlesid küünlad ja kus me saime rahulikult palvetada. See oli väga puudutav ja meeldejääv kogemus. Olen väga tänulik, et sain jälle sellest laagrist osa võtta ja ootan juba väga järgmist metolaagrit! Tahan saada Jumalale veel lähemale ja veel lähedasemaks oma kristlastest sõpradega.

Ingrid: Kristlased on nagu üks suur pere, kellega on alati hea ja tore koos olla. Selles laagris sain kindlasti rohkem teada piiblist ja seal räägitud teemadest. Huvitav oli ka palveteekond: seal panime pimedas toas helendavatest pulkadest kokku risti. Järgmises toas olid laudadel kirjas inimeste erinevad halvad omadused ja nendele omadustele, millest sa tahad lahti saada, pidi värviga jätma oma sõrmejälje. Järgmise toa keskel oli valgustuseks üks küünal, mille ümber istudes võis teha eestpalveid. Saali oli üles pandud rist. Seal võis igaüks võtta plaastri ning kirjutada sellele oma mured ja asjad, mis on kõige rohkem haiget teinud, ja kleepida see plaaster risti külge.
Väga lahke seltskond ja Jumala ülistamine puudutasid mind kõige rohkem.
Selle aasta sügislaagri teemaks oli „Armu läbi“. Jumala armu läbi saame olla tugevad usus, sest alati on meiega Jumal, kes aitab, keda saab usaldada kõige rohkem ja kes alati kuulab ära me palved.

Noorte laagrimuljeid Tartu koguduse lehest „Püha Luuka Sõnumid“ saatis GRETE LEPA

Maastikumängu väljakutse

Palveteenkonna algus

Palveteekonnal

# metonoored

Toimkond ja abilised

Mine asukohta Üles