Oleme Jumalale tänulikud armu eest

Neil päevil kogunevad Aastakonverentsi delegaadid Tallinna metodisti kirikusse järjekordsele iga-aastasele kokkusaamisele. Oleme Jumalale tänulikud armu eest, mida ta on lasknud meie kirikule osaks saada!

9. juunil täitus 111 aastat päevast, mil metodistliku kuulutuse algusega Maarjamaa pinnal sündis meie väike, aga armastatud Eesti Metodisti Kirik. Olen Jumalale tänulik lõppeva sügis-talvise tööperioodi, kogudustega liitunud uute inimeste, innukate ilmikute ja vaimulike ja kõige eest, mida Issand meile teinud on!

Märkimisväärse osa EMK 110 ning John Wesley Aldersgate’i kogemuse 280 aastapäevade jäljena annavad eelmisel aastal Olav Pärnametsa eluloo raamatu „Elu armu arvel“ ilmumine ja sel aastal viimase inglisekeelse väljaande „Life in the Grace“ ning John Wesley 52 jutlustekogumiku eestikeelse väljaande ilmumised! Suur tänu kõigile, kes vähem, kes rohkem kaasa aitasid nende märkimisväärsete saavutuste teostumisel!

Käesoleva Aastakonverentsiga lõpeb minu 13 aastat kestnud superintendendi amet. Aitäh igaühele, kes mind palvekätel on kandnud ning nõu ja jõuga vastutusrikkas töös on abistanud! Tänan Jumalat oma armsa abikaasa Merle ja pere eest ning nende igakülgse toe eest neil aastatel!

Usaldan nii meie kiriku kui ka ajakirja „Koduteel“ lugejad ja tellijad „… Jumala ja tema armusõna hooleks; temal on vägi teid üles ehitada ja anda teile pärand kõigi pühitsetute seas.“ (Apostlite teod 20:32).

Märgusõnad: