EMK Vaimulike õppepäev 2021 Zoomis

Vaimulike õppe- ja osaduspäev

Traditsioonilise kahepäevase EMK vaimulike õppe- ja osaduspäevade asemel toimus vaimulike kohtumine koroonaviiruse leviku tõttu internetikeskkonnas ning piirdus ühe päevaga.

20. märtsil toimunud vaimulike õppe- ja osaduspäeval arutleti ajakirjas Koduteel ilmunud evangelismi-teemaliste artiklite sisu üle, kuulati intervjuud pastor Andrei Novoženiniga Venemaalt ning diskuteeriti kiriku tuleviku teemal. Osaduspäev oli üles ehitatud nii, et aeg-ajalt said vaimulikud kuuldud teemasid arutada väikestes gruppides ning seejärel jagada arutelust tekkinud mõtteid suurele grupile.  

Õppe- ja osaduspäeval tõi superintendent Robert Tšerenkov esile mõtte, et Jeesuse viis evangeliseerida sisaldas nii õpetust (Jumala riigist, patust jm teemadest), isiklikku kogemust kui ka osadust (kogukonna tunnet). Nii peaks ka tänapäeval evangelism olema sümbioos isiklikust päästekogemusest, õpetusest ja osadusest.

Märgusõnad: