The United Methodist Church

Olukorrast Ühinenud Metodisti Kirikus

Mis saab Ühinenud Metodisti Kirikust? Selle aasta esimestel kuudel on sotisaalmeedias ringelnud üksjagu kuulujutte Ühinenud Metodisti Kiriku lõhkiminekust ja mingite uute konfessioonide loomisest. Mis siis ikkagi toimub?  

Kõigepealt tuleb meenutada, et ÜMK kohta võtab otsuseid vastu peakonverents, mis koguneb reeglina kord nelja aasta tagant maikuus USAs. Viimane korraline peakonverents pidi toimuma 2020. a maikuus, kuid see jäi Hiina viiruse puhangu tõttu ära ja lükati edasi augustisse-septembrisse 2021. Praeguseks on teada, et ka see tähtaeg on aasta võrra edasi lükatud. Vahepeal kutsus Piiskoppide Nõukogu 8. maiks kokku erakorralise peakonverentsi internetis, kuid ka see kutse tühistati mõni aeg hiljem. Seega, asjad muutuvad mitte ainult kuude, vaid isegi nädalatega, mistõttu ei maksa ühestki uudisnupust väga põhjapanevaid järeldusi kiriku saatuse kohta teha.  

Nõnda siis kehtib praegusel ajal nn traditsiooniline-konservatiivne kirikukord, mis olulise teemana muu hulgas keelab homoseksuaalide laulatamise ja ordineerimise ning näeb ette karmimad karistused neile piiskoppidele, kes neid sätteid teadlikult rikuvad. Tõsi, ka nende kirikukorra sätete suhtes on paljud piiskopid ja preestrid võtnud hoiaku, et neid ei tule täita kas lihtsalt protestiks või siis moratooriumina seoses kirikus praegu valitseva ebaselgusega. Ent kokkuvõttes on kirik praegu vormiliselt ja struktuuriliselt üks, kuigi vaimselt kahtlemata killustunud.  

2022. a loodetavasti toimuval Peakonverentsil tuleb hääletusele ka nn sõbraliku lahkumineku protokoll, mis annab kõikidele aastakonverentsidele ja üksikkogudustele võimaluse valida oma tee, millise uue loodava metodist kirikuga või üldse mõne muu uskkonnaga liituda. Seda plaani peetakse praegu kõige tõenäolisemaks lahenduseks valitsevale ummikseisule. Samas ei ole 100% garanteeritud, et see plaan läbi läheb.  

Kui aga läheb, siis näeb tulevik välja üldjoontes selline:  

  • ÜMK jääb omaette kirikuks; 
  • luuakse vähemalt üks nn konservatiivne metodisti kirik (The Global Methodist Church); 
  • luuakse vähemalt üks liberaalne metodisti kirik (The Liberation Connexion); 
  • luuakse võib-olla veel mõni uus kirik. 

Kuidas see puudutab Eesti Metodisti Kirikut? 

Uue metodisti kirikuga liitumise otsustab EMK aastakonverents 57% häälteenamusega (praeguse seisuga pidanuks see toimuma enne 1. juulit 2021, kuid ilmselt lükatakse kõik tähtajad peakonverentsi toimumise aja võrra edasi). Kui EMK ei hääleta ega otsusta midagi, siis jääme edasi ÜMK-sse.  

Ka meie piiskopkond võib 2/3 häälteenamusega otsustada liituda mõne uue Metodisti Kirikuga. Kohalikud kogudused võivad otsustada mõne teise uskkonnaga liitumise, säilitades oma vara ja hooned (senine tähtaeg 31. dets 2024, kuid ilmselt lükatakse edasi; vajaliku kvoorumi ja häälteenamuse otsustab koguduse juhatus – kas lihthäälteenamuse või 2/3 häälteenamusega). Kui kogudus ei otsusta midagi, siis jääb ta sellesse kirikusse, mille valis Aastakonverents.  

Praegu on meie piiskop koos kahe teise Euroopa metodisti piiskopiga algatanud mõtte, et Euroopas võiksid ka konservatiivid olla teretulnud ÜMKs pärast selle lagunemist mitmeks uueks uskkonnaks. Lühidalt kokku võttes antaks kõikidele – nii teoloogilistele liberaalidele kui ka konservatiividele – võimalus säilitada oma teoloogilised ja eetilised tõekspidamised ilma, et nende pärast kedagi survestataks. Muidugi on see kaunis idee, aga kas praktikas ka teostatav, on kahtlane.  

Kokkuvõttes on meie kohus, sõltumata aegadest ja oludest ikka palvetada meie kiriku teenimistöö pärast ja olla ustav oma töölõigus. Pidagem meeles Jeesuse tõotust, et ka põrgu väravad ei võida Kristuse Kirikut. 

Märgusõnad: