Eesti Metodisti Kiriku Ajakiri

Autor

Thea Kant

Thea Kant on avaldanud 6 artiklit.

EMK Võru Elupuu kogudus. Aldersgate’i Uuendusliikumise Eesti juht.

Aldersgate 10

Aldersgate´i tiim Tapa metodisti koguduses

Aldersgate Eesti tähistab käesoleval aastal oma kümnendat tegevusaastat. Nende kümne aasta jooksul oleme võinud teenida enamustes EMK kogudustes, suvekonverentsidel, Leedus, Soomes, Inglismaal ja Barbadosel ning Tartu vanglas. Meeskondades on kaasa teeninud ca 30 inimest. Meie seminaridel on aga osalenud ca 1000 inimest. 

Ka sel aastal pakume kogudustele, piirkondadele kahte nädalalõpu-seminari: „Issand, õpeta mind palvetama!“ ja „Elu Pühas Vaimus“. Seminarid koosnevad täismahus 15 lühiloengust, mis vahelduvad ülistuse ja palveaegadega. Tahame suvel korraldada suvetuuri, mille käigus külastada kogudusi, kus oleme seminaridel viibinud. 

Meeskonna kogudusse kutsumiseks on vajalik 2-3-kuuline etteteatamine. Vastavalt osalejate arvust ning kohaliku koguduse võimalustest planeeritakse seminari ajad ning lepitakse kokku korralduslikud küsimused. Lisaks oleme valmis korraldama piirkondlikke, 1-päevaseid koolituspäevi palve, tervenemise, Püha Vaimu töö ja uuenemise teemadel või äratusteenistust miniseminarina. 

Aldersgate meeskond on tavaliselt 8-12-liikmeline. 

Oma soovist võid teada anda või lisainformatsiooni küsida telefonil: +372 56482656 või thea.kant1@gmail.com  The Kant

Aldersgate’i meeskond teenimas kogudust ja vanglat

Aldersgate Tartu vanglas, foto Maire Latvala

Võru koguduse pastori Kaupo Kandi ja tema abikaasa Thea juhtimisel on moodustatud Aldersgate’i meeskond, kes korraldab Püha Vaimu seminare, eesmärgiga aidata kogudusi saada täidetud, juhitud ja varustatud Püha Vaimu väe ja andidega. Nimi Aldersgate viitab sellele paigale, kus metodismi liikumise rajaja John Wesley koges Püha Vaimu erilist puudutust. Käesoleva aasta esimestel kuudel külastas Aldersgate’i tiim Tallinna metodisti kogudust ja Tartu vanglat.

Loe edasi

Võru koguduse tekkimise ja kasvamise lugu

„Me soovime, et sellest saaks Võru metodisti kirik!“ ütles abielupaar Kask superintendent Olav Pärnametsale ja äsja Ruusmäe koguduse pastoriks õnnistatud Kaupo Kandile oma poolelioleva ehituse kohta Võru elumajade rajoonis. Oli aasta 1993. Olav võttis lahke pakkumise vastu ning järgmise aasta varakevadel sõideti Tallinna poole kinkelepingut vormistama. Teel tuli vastu suur palgiveoauto, millelt just kaskede auto möödumise hetkel kukkus üks piirdetala. Õnneks põrkas tala vastu kõige tugevamat raami ning tänu Jumalale jäi reisiseltskond terveks ning hoone Võru linnas Uuel tänaval läks EMK omandisse.

Loe edasi

Tervenduskool

22.-26. augustini 2017 toimus Tallinna metodisti kirikus tervenduskool, mida juhatas pastor Larry Eddings koos 8-liikmelise “Wind of the Spirit” (eesti k “Vaimutuul”) meeskonnaga USA-st ja Indiast.

Pastor Larry Eddings of teeninud pastorina üle kuuekümne aasta ning neist üle neljakümne aasta on olnud ta tervendusteenistuses.

Seminaril käsitleti inimese tervenemist nii vaimu, hinge, suhete kui ihu tasandil. Lisaks sisaldas kool teemasid moondunud Jumala-pildi tervenemisest, tunnetuse sõnast, Püha Vaimust, andestusest, seksuaalsest murtusest, vabastusteenistusest, leinast paranemisest. Seminari juurde käis ka mahukas töövihik, mis sai seminari tarbeks eesti keelde tõlgitud. Loenguid pidasid erinevad grupiliikmed ning peale iga loengut oli töögrupp, kus osalejad praktiseerisid kolmestes gruppides eestpalvet antud valdkonnas. Reede-õhtusel tervendusteenistusel teenisid kolmestes meeskondades seminaril osalejad ning meeskond kattis neid eestpalves. Seminari jooksu kogesid kõik osalejad Jumala Püha Vaimu sügavat tööd oma elus ning mitmed tunnistasid ka füüsilist tervenemist. Tervenduskool lõppes loenguga, kuidas teenida Jumala Püha Vaimu väes, tuginedes apostlite tegude esimesele 5 peatükile ning armulauaga.

Loe edasi

Aldersgate Uuendusliikumine Eestis

Räpina 2015

Aldersgate’i liikumises osalevad nii vaimulikud kui ka ilmikud ja oluline on meeskonnatöö. Põhi-rõhk ei ole kellelgi “staar-jutlustajal”, vaid Püha Vaimu tööl.

2011. aasta septembris-oktoobris külastas Eestit 2 nädala jooksul 8-liikmeline Aldersgate’i Uuendusliikumise grupp USA-st. Grupi juht oli Harry Burger. Selle aja jooksul korraldati kaks seminari: „Issand, õpeta mind palvetama” Pärnus ning „Elu Vaimus” Tallinnas. Lisaks toimusid lühiseminarid Võrus, Tartus, Jõhvis, Aseris. Kõikjal, kuhu mindi või kust läbi sõideti, palvetati Eestimaa ärkamise pärast. Meeskonnaga koos liikus ka Eesti Aldersgate’i liikumise tulevane tuumik: Thea ja Kaupo Kant, Taavet Taimla, Tea Võro, Tiit Toome, Merlin Metsla ja Kristiina Luik. Tallinna seminarile lisandus ka kolmeliikmeline grupp Inglismaa metodisti kirikust.

Loe edasi

Mine asukohta Üles