Räpina 2015

Aldersgate Uuendusliikumine Eestis

Aldersgate’i liikumises osalevad nii vaimulikud kui ka ilmikud ja oluline on meeskonnatöö. Põhi-rõhk ei ole kellelgi “staar-jutlustajal”, vaid Püha Vaimu tööl.

2011. aasta septembris-oktoobris külastas Eestit 2 nädala jooksul 8-liikmeline Aldersgate’i Uuendusliikumise grupp USA-st. Grupi juht oli Harry Burger. Selle aja jooksul korraldati kaks seminari: „Issand, õpeta mind palvetama” Pärnus ning „Elu Vaimus” Tallinnas. Lisaks toimusid lühiseminarid Võrus, Tartus, Jõhvis, Aseris. Kõikjal, kuhu mindi või kust läbi sõideti, palvetati Eestimaa ärkamise pärast. Meeskonnaga koos liikus ka Eesti Aldersgate’i liikumise tulevane tuumik: Thea ja Kaupo Kant, Taavet Taimla, Tea Võro, Tiit Toome, Merlin Metsla ja Kristiina Luik. Tallinna seminarile lisandus ka kolmeliikmeline grupp Inglismaa metodisti kirikust.

Selle ringsõidu lõppedes oli tuumikule selge, et nad soovivad selle teenimistööga Eestimaal jätkata.

Esimene eestlaste korraldatud seminar „Elu Vaimus” toimus inglaste kaasabil 2012. a varakevadel Võrus. 2013 toimus „Elu Vaimus” seminar EMK suvekonverentsil, koostöös briti meeskonnaga.

2014 hakkas töö hoogsalt laienema. Toimus seminar „Issand, õpeta mind palvetama” EMK Teoloogilises Seminaris, Aldersgate’i meeskond teenis palvemeeskondadega kiriku suvekonverentsil ning sai ka loodud n-ö Aldersgate’i kogukond. Oktoobris toimus „Elu Vaimus” Vilniuses, novembris „Issand, õpeta mind palvetama” Tartu metodisti kirikus, koostöös Tartus luterliku Maarja kogudusega.

2015 alguses sai Aldersgate’i tuumik kokku uusaasta ülistusõhtul Võrus, veebruaris toimus „Issand, õpeta mind palvetama” Räpinas, aprillis „Elu Vaimus” Võrus, Aldersgate’i meeskond teenis palves nii aastakonverentsil, suvekonverentsil kui koguduste arengu koolis; septembris toimus „Issand, õpeta mind palvetama” Pärnus ning oktoobris Tallinnas.

2016. a veebruaris toimus seminar „Elu Vaimus”, kus meeskonnas oli liikmeid nii Eestist, Inglismaalt kui ka Leedust. Oktoobris tähistasime Tallinnas Aldersgate Eesti 5. sünnipäeva seminariga „Jumal tervendab”, mida viis läbi pastor Larry Eddings USA-st koos „Wind of Spirit Ministry’ga” (tõlkes: „Vaimu tuul”).

Aldersgate’i meeskonnas on teeninud ca 25 inimest Tallinnast, Jõhvist, Tartust, Räpinast, Viitkalt, Võrust, Pärnust, Saaremaalt ja Tallinnast. Meeskonnaliikmete hulgas on lisaks metodistidele ka luterlasi ja üks advendist.

Mida võib oodata Aldersgate’i seminarilt:

Seminar toimub nädalavahetusel 8-12liikmelise meeskonna teenimisel. Seminari korraldame kohaliku koguduse kutsel (soovitavalt 2-3kuulise ettevalmistusajaga), meeskond pühendub palvele ning Jumala otsimisele ning valmistab ette 12-15 miniloengut, mis vahelduvad ülistusaegadega ning palveharjutuste ning palvemeeskondade tööga. Uuendusseminaride käigus kogevad osalejad vaimulikku uuenemist, osaduse taastamist Jumalaga, mitmetel juhtudel meeleparandust, vabanemist, füüsilist tervenemist, suuremat igatsust Jumala järele. Vastuvõttev kogudus tervikuna kasvab üldjuhul rohkem kokku, juhtide ning koguduseliikmete-vahelised suhted tihenevad jne. Tavaliselt iga seminari järel tunneb ka keegi kutset liituda Aldersgate’i meeskonnaga.

Mida ootab Aldersgate’i meeskond vastuvõtvalt koguduselt?

Meeskond tuleb kogudusse omal kulul, kuid ootab, et kogudus majutab ning toidab seminari ajal. Oleme valmis pakkuma kahte seminari: „Issand, õpeta mind palvetama” ning „Elu Vaimus”, mõlema juurde kuulub ka töövihik. Soovi korral võib koguduses korraldada ka
n-ö 3tunnist miniseminari, kus on 2-3 loengut, 2 palveharjutust ning ülistus. Koguduse osa on ka ettevalmistus palves, osalejate isiklik kutsumine ning järeltöö pärast seminari.

Järgnevad plaanid:

Valmistame ette tervenduskooli meeskonnaliikmetele ning loodame, et Aldersgate’i palverühmad võiksid hakata tegutsema kogudustes, kus seminarid on toimunud.

Märgusõnad: