Armas koduteeline!

Õnnistatud ja rahulikku Kristuse sünnipüha tähistamise aega!

Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel! (Luuka 2:14)

Piibli sõna “shalom” – rahu, ei tähenda lihtsalt rahutuse puudumist, vaid kõike, mis on vajalik ülimaks heaoluks. Rahu, mida maailm meile pakub, on kõrvalehoidumise rahu – rahu, mis tuleneb raskuste vältimisest ja keeldumsest faktidele silma vaadata. Rahu, mida Jeesus toob tuleneb aga nende asjade üle võidu saavutamisest. Jõulusõnumiga kaasneb seesmine rahu, mis ei sõltu välistest olukordadest! Kandkem seda rahu oma perekondadesse, lähisuhetesse ja maailma keskele!

Advendiajal meenutasime prohvetikuulutusi, mis täitusid Kristuse sünniga  inimeste maailma. Ühest ettekuulutusest loeme Jesaja 9:5-6: “Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks
Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. Suur on valitsus ja   otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja  toetada kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti.”

Maailm meie ümber tiirleb kui kiirkarussellil. Rahu on asendunud kiirustamisega, olemasolemine ja Jumalast rõõmu tundmine tarbimisega. On neid, kes on otsustanud sellelt karussellilt maha astuda, leidmaks pigem aega iseenda,  lähedaste ja Jumala jaoks.

Üks lugu räägib kellestki Ameerika rändurist Aafrikas, kes plaanis oma reisi jooksul palju näha ja teha. Ta palkas mõned kohalikud, aitamaks kiirel reisimisel ta varustust kanda. Esimesel päeval tõusid nad vara, liikusid kiirelt ja läbisid pika vahemaa. Sama toimus ka teisel päeval, nad tõusid vara, liikusid kiirelt ja läbisid pika vahemaa. Nõndasamuti ka kolmandal päeval. Neljandal hommikul aga keeldusid pärismaalastest varustuse kandjad edasi liikumast, istudes lihtsalt puu alla maha. Ameerika rändur ärritus ja viidates maasistujatele, ütles vihaselt tõlgile: “See on väärtusliku aja raiskamine! Kas keegi oskab öelda, mis siin toimub?” Tõlk vaatas talle otsa ja ütles rahulikult: “Nad ootavad oma hingi, et need ihudele järgi jõuaksid”.

Jumalat ei huvita meie “jõulukiirustamine”, asjad ega programmid. Ta on huvitatud inimesest ja suhetest, sinust ja minust. Kristuses astub ta alla, tuleb meie maailma, inimeludesse ja inimsuhetesse. Rahu, mida suudab meile anda Kristus, on otsatu, piiritu, valdav ja jääv. Täitku TEMA valitsus ja otsatu rahu sindki pühade ajal ja saatku sind igal uuel päeval 2017. aastal! Rahu Issand on lähedal!

Õnnistatud teelkäimist koos Issandaga,

Taavi Hollman
Supeintendent

Märgusõnad: